2022. április 21., csütörtök

Fátyol a múltra?

A kilencből öt képviselője maradt a VMSZ-nek!


Pásztor István (Fotó: Délhír)

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) április 18-ai adatai szerint a Vajdasági „Magyar” Szövetség (vagy Vučić magyarjai/janicsárjai) 60 313 szavazatot, illetve a szavazatok 1,58 százalékát kapta az április 3-ai köztársasági parlamenti választásokon. A szavazók részvételi aránya 58,6 százalékos volt.[1]
A RIK hivatalos oldalán még mindig az áll, hogy ezek „előzetes/prelimináris” adatok. Nem világos azonban, hogyan változhatnak meg a szavazatok „százszázalékos feldolgozottsága” mellett? Szerbia azonban a korlátlan lehetőségek országa…
Ez azt jelenti, hogy a VMSZ-nek végül a kilencből öt parlamenti képviselője marad a szerb parlamentben. Ha időközben valaki nem mond le a képviselőségről, akkor ezek – a VMSZ választási programja 2022-2026 című kiadványa szerint – a következő személyek lesznek: Pásztor Bálint, Kovács Elvira, Fremond Árpád, Újvári Zsombor és Ökrész Rozália.[2]
Újvári Zsomboron kívül ezek az egyének képviselték a VMSZ-t (nem a vajdasági magyar közösséget!) az előző ciklusokban is. Tudjuk, tapasztaltuk milyen „sikeresen”.[3]

A VMSZ ehhez az öt képviselői mandátumhoz is úgy jutott, hogy a választási törvény (140. szakasza 2. bekezdése) értelmében, „a mandátumok elosztásakor, a legnagyobb hányados rendszerének alkalmazásával, a nemzeti kisebbségek választói listáinak hányadosait, amelyek a szavazatok 3 százalékánál kevesebbet kaptak, 35 százalékkal növelik”.[4]
Ez azt jelenti, hogy a VMSZ-re adott szavazatokat 35 százalékkal megemelték. Így jutott több képviselői helyhez a párt, mint amennyi a szavazatok alapján megillette volna. Ha nem (magyar-szerb) kisebbségi szervezetként vesz részt a választásokon, be se jut a parlamentbe!
A VMSZ a 2020. évi választáson, amikor a részvétel 48,93 százalék volt, a szavazatok 2,23-át szerezte meg, 71 893 szavazatot kapott,[5] az akkor „kb. 180 ezerre”[6] taksált magyar választópolgár közül.
A 2022. évi 9,79 százalékkal magasabb részvétel, az Orbán milliárdok, „a méregdrága Facebook, YouTube, Instagram és Google reklámok”,[7] az egész oldalas politikai hirdetések, „a csalások és gyanús esetek, a teljes médiauralom, a különböző médiumokban leadott politikai hirdetések vagy épp az aktivistáiknak kifizetett százezrek mellett is”,[8] a VMSZ 11 580 szavazattal kevesebbet kapott, mint 2020-ban! Vranyeban is csak 56-an (0,13%) szavaztak a VMSZ-re – a 2020. évi 1396-al szemben![9]

Аz Aleksandar Vučić – Együtt mindent elérhetünk nevű  Szerb Haladó Párti (SNS/SZHP) lista (amelyhez több kisebb párt is tartozik), a szavazatok 42,92 százalékát szerezte meg, ami 120 mandátumot jelent a 250 fős szerb parlamentben. Ez azt jelenti, hogy 68 képviselői hellyel kevesebbje lesz, mint 2020-ban (188).[10] „Amikor a haladók a koalíciós partnereikkel elosztják a képviselői mandátumokat, a SNS-nek csak alig valamivel több, mint 90 képviselője lesz.”[11]
Vučić – a szavazatok 58,59 százalékával – megnyerte ugyan az elnökválasztást (Zdravko Ponoš előtt, aki a szavazatok 18,39 százalékét szerezte meg), de elveszítette a parlamenti többségét és a VMSZ képviselőinek támogatásával sem alakíthat kormányt. A haladók vezetője ugyanis „már a választás éjjelén bejelentette a VMSZ-szel való együttműködés lehetőségét”.[12] A két pártnak együtt minimális (126 fős) parlamenti többsége lett volna, ha a VMSZ megszerzi a hatodik mandátumot. Ez azonban nem jött be.

Az előzetes adatok szerint, a SZHP-nek nincsen meg a szükséges többsége a 110 tagú belgrádi városi képviselő testületben sem, mivel csak „48 mandátumot szerzett”.[13]
Belgrádban még mindig nincsenek meg az április 3-ai szavazás végeredményei, mivel – a szabálytalanságok miatt – április 21-én még két helyen meg kell ismételni a voksolást. Végeredmények ezért csak egy hét múlva várhatók. Hacsak…
Újvidéken a „haladók” listája a parlamenti választásokon csak „a szavazatok 36,68 százalékát szerezte meg”.[14]
A választási eredmények egyértelműen az SZHP és a VMSZ hanyatlására, visszaesésére utalnak!

Pásztor István, a VMSZ elnöke, a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című április 12-ei reggeli műsorában azt nyilatkozta, „elégedett”[15] pártja választási eredményével, „mert a VMSZ-nek sikerült megőriznie a legitimitását”. (Ekkor még úgy nézett ki, hogy pártja hat mandátumot szerezhet.) Kérdés azonban, ilyen választási feltételek mellet, amikor „lejtett a pálya”, lehet-e legitimitásról beszélni.
A szervezet vezetője szerint, „ami a szerbiai államfőválasztást illeti, a magyarok állták a szavukat, többségük ugyanis a VMSZ által is támogatott szerb haladó párti jelöltre, azaz Vučićra adta le a szavazatát”.[16]
– Ha az általunk lakott helyeken összeadjuk a VMSZ-re és a Szerb Haladó Pártra leadott szavazatok számát, és azt összehasonlítjuk a köztársasági elnökre, Aleksandar Vučićra leadott szavazatok számával, akkor jóformán egybeesés van, ami azért fontos, mert azt bizonyítja, hogy a vajdasági magyarok szavahihetőek, és nem azt csinálják, hogy egyet mondanak és másként cselekszenek, hanem amit megígérnek, azt meg is teszik – fogalmazott Pásztor
a házi rádiójának adott interjúban.[17] 
A pártvezér  szavai azonban jobbára propaganda, behízelgő jellegűek, mint általában, nem minden tekintetben megalapozottak, tényszerűek.

Egyes kommentátorok arra hívták fel a figyelmet – talán éppen Pásztor Pista értékelése alapján –, hogy az elnökválasztási eredmények szerint „a magyarlakta Tiszamente túltett az országos átlagon”,[18] vagyis az 58,59 százalékon, amennyien köztársasági szinten Vučićra szavaztak. Zentán ugyanis Vučić „nagy fölénnyel győzött (73,02 százalék), a rekordot viszont Magyarkanizsa állította fel”[19] (79,69 százalékkal).
Nem elég és elemzésnek is helytelen azonban Vučić támogatottságára egyedül a leadott szavazatok alapján következtetni. Figyelembe kell ugyanis venni a polgároknak a szavazáson való részvételi arányát is!
Egyes kommentelők ezekből az adatokból azt a téves következtetést vonták le, hogy „a Tisza menti magyarok megbocsátottak Aleksandar Vučićnak”, vagyis, hogy „fátyol került a múltra!”[20] Ezek azonban nem vették figyelembe a részvevők számát a szavazáson!
Zenta községben a köztársasági parlamenti és elnökválasztásokon a részvétel 43,98,[21] Magyarkanizsán pedig 50,88 százalékos volt.[22] Ennek a 43,98 százaléknak a 73,02 százalékát kapta Vučić Zentán, Magyarkanizsán pedig az 50,88 százaléknak a 79,69 százalékát!
A szavazatok számánál azt is figyelembe kell venni, hogy a VMSZ minden eszközével Vučićot támogatta, hogy az ellenzéki jelöltek számára milyen egyenlőtlen volt a választási kampány és a propaganda!
Zentán, de Magyarkanizsán se kizárólag a magyarok szavaztak, és azt sem tudni pontosan, hogy egyáltalán milyen arányban vettek részt a szavazáson, azt meg végkép nem, hogy közülük mennyien voksoltak Vučićra!

A szavazás eredményei alapján téves azt állítani, hogy a magyarok elfelejtették Vučić tetteit, fátyolt borítottak a múltra! Ugyan miért tették volna?
Aki fátylat borít a múltra, az elfogadja az önkényuralmat is!
BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. április 21.
__________
[1] Republička izborna komisija [Köztársasági Választási Bizottság]. Uživo Rezultati [Eredmények élőben]. Parlamentarni izbori 2022 [Parlamenti választások 2022]. Preliminarni rezultati [Előzetes eredmények] https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/284079
Lásd még: A végleges eredmények alapján a VMSZ-nek 5 képviselője lesz a parlamentben
https://szmsz.press/2022/04/18/a-vegleges-eredmenyek-alapjan-a-vmsz-nek-5-mandatuma-lesz-a-parlamentben/, 2022. április 18. 17:42, és P.E.: Százszázalékos feldolgozottság. Magyar Szó, 2022. április 20. 4.
[2] Bővebben lásd a NEM HALLGATUNK EL, NEM ADJUK FEL! c. írásomban. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14385, április 6.
[3] Bővebben lásd a 2021: Téves politika, leépülő közösség c. írásom https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14155, 2022. január 2.
[4] ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA [Törvény s népképviselők választásáról].
"Sl. glasnik RS", br. 14/2022 [A SZK Hivatalos Közlönyének 2020. évi 14. száma] https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_izboru_narodnih_poslanika.html
[5] RIK objavio konačne rezultate parlamentarnih izbora, izlaznost oko 49 odsto [A KVB közölte a parlamenti választások előzetes eredményeit, a részvétel 49 százalék körüli]
https://www.danas.rs/vesti/politika/izbori-2020/rik-za-sns-6065-odsto-biraca/, 2020. július 5. 19:56
[6] Végel László: Fátyol került a múltra!
https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14403&fbclid=IwAR1Q9_LYe848twG-oI3OGmN4zPJ7A2DZXO1a6eUvJjy15zmFVzXUHAVRseU, 2022. április 13.
[7] U. Z.: Mire megszámolták az összes szavazatot a VMSZ elvesztett egy mandátumot https://delhir.info/2022/04/17/mire-megszamoltak-az-osszes-szavazatot-a-vmsz-elvesztett-egy-mandatumot/
[8] Uo.
[9] Dušan Pešić: Vranje više ne glasa za Mađare [Vranje többé nem szavaz a magyarokra] Danas, 2022. április 15. 17.
[10] Lásd az 1-es alatti oldalon.
[11] Mirjana R. Milenković: Duplo manje poslanika Srpske napredne stranke [Kétszer kevesebb képviselője lesz a SZHP-nek]. Danas, 2022. április 8. 5.
[12] Pásztor: A VMSZ továbbra is államtitkári szinten kíván részt venni a szerbiai kormány munkájában
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27492/Pasztor-A-VMSZ-tovabbra-is-allamtitkari-szinten-kivan-reszt-venni-a-szerbiai-kormany-munkajaban.html, 2022. április 13. 18:07
[13] (BBC News) Izbori u Beogradu 2022: SNS pobedio na četiri mesta na ponovljenom glasanju [Választások Belgrádban 2022: A SZHP négy helyen győzőtt a megismételt választáson] https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-60960782, 2022. április 3-17.
[14] Žarko Bogosavljević. Velika analiza: Kako je glasao Novi Sad - koliko ima SNS, a koliko opozicija [Žarko Bogosavljević. Nagy elemzés: Ki hogyn Szavazott Újvidéken – hány szavazatot kapott a SZHP és mennyit az ellenzék] https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/302133/Velika-analiza-Kako-je-glasao-Novi-Sad-koliko-ima-SNS-a-koliko-opozicija.html, 2022. április 5. 14:20 > 15:05
[15] Lásd a 12-es alatti írást.
[16] Uo.
[17] Uo.
[18] Lásd Végel írását a 6-os jegyzetben.
[19] Uo.
[20] Uo.
[21] Hhzs, JK, csin, ger: A VMSZ-re és Aleksandar Vučićra szavaztak a legtöbben. Magyar Szó, 2022. április 5. 12
[22] Uo.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése