2022. április 15., péntek

„Közéleti estek” az Európa Kollégiumban

Indoktrinálás – Mire tanítjuk az értelmiséget?

Klemm József (Fotó: Szentmártoni László)

 

Klemm József, a Vajdasági RTV vezérigazgató-helyettese, költő, publicista a magyar nyelvű tájékoztatás a Vajdaságban címmel tartott március 11-én előadást az Európa Kollégium (EK) közéleti estjének a keretében. 

– Ti vagytok a jövő vajdasági magyar értelmiségijei, és ti kell, hogy játsszátok a vezető szerepet ezen értelmiségen belül. Ti vagytok a vajdasági magyar elit, akiktől függ a vajdasági magyarság jövője. Rátok hárul majd az a feladat, hogy vezessétek a vajdasági magyarságot – mondta Klemm József, majd ismertette a szakmai múltját és a vajdasági magyar újságírói életben betöltött szerepvállalásait – írja az EK internetes oldalán.[1]

 

Köztudott, hogy 2015 szeptemberében megnyitott Európa Kollégium a véemeszes döntő többségű Magyar Nemzeti Tanács (MNT) irányítása alatt működik. Olyan vélemények is vannak, hogy „az egész kollégiumi apparátus is a pártra épül”.[2]

A jobb sorsra érdemes Európa Kollégiumról több alkalommal is olvashattunk az internetes portálokon, leginkább a „közéleti estek”, de néhány botrány kapcsán is – mint amilyen volt például a kollégisták 2017. évi erdélyi útja,[3] vagy a kollégiumi munkahelyek „felosztása”.[4]

A „közéleti estek” főként Fideszes és véemeszes politikusok, a párthoz közel álló „káderek” „előadásait” jelentették/jelentik. Pásztor István pártelnök is többször megfordult az EK-ban, előadást tartott a VMSZ-ről[5] és beszédet „az intézményről”, valamint „az értelmiségi réteg újratermeléséről”.[6] – Magában az épületben is lépten-nyomon Pásztor Istvánról és fideszes politikusokról készült képek vannak felfüggesztve a falra, mintegy dekorációként a diákok számára – írta korábban a DélHír.[7]

Deli Andor, Fideszes-KDNP-s-véemeszes európai parlamenti képviselője nem csak előadást, de „sajtótájékoztatót”[8] is tartott a Kollégiumban.

Varjú Márta, a Magyar Szó vémeszes napilap főszerkesztője a média szerepéről beszélt az értelmiség mindennapjaiban[9]

 

Klem József kollégiumi előadása a „magyar nyelvű tájékoztatásról” is beleillik a „közéleti estek” ilyen elképzelésébe.

A szereplése fel sem keltette volna fel a figyelmem, ha nem tartalmazna néhány téves, megalapozatlan állítást is.

A többnyire újságíróként, a Telepi Rádió nevű politikai kabaré és a „haikukat tartalmazó kötete”[10] által, újabban pedig a nagybecskereki Találkozások az Úri utcában rendezvénysorozat egyik szervezőjeként ismert Klemm azt állítja például, hogy „a jugoszláv időkben háttérbe szorították a nemzeti hovatartozás fontosságát, így csak később, a 90-es évekre felerősödő szláv nacionalizmusok hatására, tömörült nemzeti alapon közösségbe a vajdasági magyarság”.[11]

Azt akarja mondani Klemm, hogy közösségként a magyarság Vajdaságban csak a „90-es évek” óta létezik?

Ez csakis valami új, egyedi/egyéni történelmi szemlélet lehet. A vajdasági magyarokat a második világháború után, de előtte is nemzeti kisebbségként ugyan, de a kollektív jogait illetően közösségként kezelték, nem csak a volt Jugoszlávia, de Szerbia minden alkotmányos aktusában is! Nem ártana, ha Klemm ennek is utána olvasna.

 

Az előadásról közölt írás szerint, „Klemm József a vajdasági magyar újságírás gyökereit az Ideiglenes Nemzeti Tanács megalakításának évéből, 1999-ből eredezteti. Ebben a kisebbségi önkormányzatban ő maga volt a tájékoztatási megbízott. Ekkor fektették le, hogy a vajdasági magyar újságírásnak nemcsak nyelvében, hanem szellemiségében is magyarnak kell lennie.” Klemm magyarázata szerint „ez azt jelenti, hogy a témaválasztáskor és a témafeldolgozáskor is a magyar érdekeket kell figyelembe venniük az újságíróknak.”

Nem hangzott ugyan el, de ebből az következik, hogy „a magyar szellemiség” az, amit a véemesz, vagy éppen Pásztor István pártelnök, illetve Orbán Viktor Magyar miniszterelnök mond?

Mit szólnának a vajdasági magyar újságírás „nagy öregjei” – mint például Vébel Lajos, Vukovics Géza, Kalapis Zoltán, Lévai Endre és még sokan mások (előttük és utánuk) – Klemm elméletéhez, miszerint a vajdasági magyar újságírás 1999-től kezdődött, vagyis amikor „ő maga volt tájékoztatási megbízott” (1999-től 2009-ig)? 

A történelem mindig tőlünk kezdődik, előtte pedig tabula rasa? Ne már! Az előadásában Klemm nem-e „a szakmai múltját és a vajdasági magyar újságírói életben betöltött szerepvállalásait” igyekezett kiemelni/fényezni? Közben az országban egyre jobban eluralkodik a médiasötétség!

Klemm József (Székelykeve, 1954) – az önéletrajza szerint – „1977 és 1982 között az Újvidéki Televízió újságírója, 1982-től az Újvidéki Rádió külpolitikai szerkesztője, főszerkesztője, majd igazgatóhelyettese, megbízott igazgatója, 2011-től igazgatója. Jelenleg a Vajdasági RTV vezérigazgató-helyettese”.[12] Ma is annyira nélkülözhetetlen, hogy – a meghaladott nyugdíjkora ellenére – nem akaródzik megválni a jól fizetett tisztségétől?

A Kollégium előadója, tehát, a Titói korszaktól a mostani Vučić-Pásztor éráig vezető beosztásban dogozott a tájékoztatásban. Neki, tehát, már csak tudnia kell(ene), hogy milyen a „nemcsak nyelvében, hanem szellemiségében is magyar” újságírás.  Ennek pedig az lett a következménye, hogy mára már a Magyar Nemzeti Tanács „alapította” médiában – köszönve a testület „tájékoztatási megbízottjainak” is – megszűnt/eltűnt a magyar nyelvű közszolgálati tárgyilagos, pluralista tájékoztatás, a hatalmat is ellenőrző és kritikus újságírás!

– A közéleti estek kötelezőek minden szakkollégiumi tevékenységet folytató kollégista számára. A közéleti estek programjában közéleti személyek, értelmiségiek, döntéshozók, vagy szakmai előadók előadásai, vagy moderátor által vezetett beszélgetések szerepelnek. […] Ezek az előadások heti vagy kétheti rendszerességgel kerülnek megrendezésre – írja az EK szakkollégiumi tevékenységének programjában.[13]

A problémám ezekkel az „közéleti estekkel”, hogy az „előadásokat” csupa véemeszes, vagy a párthoz közel álló „káder” tartja. Nem hangzott el ezeken az „esteken” – ismereteim szerint – egyetlen disszonáns hang sem, amely a VMSZ nézeteitől eltérő álláspontot, vagy ne adj’ Isten, a párt tevékenységével kapcsolatosan esetleg valamiféle bírálatot fogalmazott volna meg. Pedig lenne miről beszélni!

Az EK hallgatói csupán egyoldalúan, a legnagyobb magyar-szerb (vegyes)párt szempontjából tájékozód(hat)nak. Így, az előadás(ok) témájáról nem alakulhat ki vita, de saját vélemény sem. Egyfajta befolyásolásról, mások szerint „politikai átnevelésről”[14] – a la kumroveci pártiskola – lehet, tehát, szó, akárhogy is nézzük, ahol „megmondják, mit gondolj”.[15]

Távol áll ez a tudományos gondolkodástól, de leginkább attól, amire a magyar értelmiség új nemzedékének szüksége lenne – az önálló, kritikus/kritikai gondolkodásmódra, véleményalkotásra! Olyan „elitet” képezünk tehát, amelyiktől messze van az ilyen hozzáállás! Vagy éppen a szófogadó pártértelmiség képzése a cél? Kárt okozunk ezzel nem csak a magyar értelmiség új generációinak, de a közösségnek is! 

Az Európa Kollégiumnak valóban fontos szerepe van/lenne a délvidéki/vajdasági magyar értelmiség, vagy – ahogy Klemm mondja – „a magyar elit” képzésében. Közülük bizonyára többnek is fontos szerepe lehet majd a magyar közösség életében, vagy éppen szélesebb körben is. Éppen ezért fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy mi is történik ebben a fontos oktatási intézményben. 


BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. április 15.

__________
[1] Szakács Áron: Magyar nyelvű tájékoztatás a Vajdaságban
https://europakollegium.com/magyar-nyelvu-tajekoztatas-a-vajdasagban/, 2022. március 11.
[2] (Olvasói levél) VMSZ-es sógor, koma, jó barát – Így osztotta le a párt az Európa Kollégiumot a sajátjai között
https://delhir.info/2020/03/04/vmsz-es-sogor-koma-jo-barat-igy-osztotta-le-a-part-az-europa-kollegiumot-a-sajatjai-kozott/
[3] Európa Kollégium: Egy láda sörrel fizették le a VMSZ-es menedzsert az erdélyi jutalomkirándulásért? (VIDEÓ) https://delhir.info/2017/05/16/europa-kollegium-egy-lada-sorrel-fizettek-le-vmsz-es-menedzsert-az-erdelyi-jutalomkirandulasert-video/, és Felmondott az Európa Kollégiumban Kasza Csongor https://bh.szabadmagyarszo.com/2017/05/19/felmondott-az-europa-kollegiumban-kasza-csongor/, és Újraindulhatnak a programok az újvidéki Petőfiben
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/ujraindulhatnak-programok-az-ujvideki-petofiben
[4] Lásd a 2-es alatti írást.
[5] Pásztor István előadása az Európa Kollégiumban https://www.vmsz.org.rs/sr/node/24554
[6] Pásztor István beszéde az Európa Kollégiumban https://www.youtube.com/watch?v=c4_FAbnKru0
[7] R. P.: Az Európa Kollégium lakóinak kötelező volt meghallgatni a VMSZ-Fidesz-es politikust http://regi.delhir.info/index.php/cimlap/friss-hireink/51219-2016-02-12-19-48-30, 2016. február 12. 21:43
[8] R. P.: Az Európa Kollégium lakóinak kötelező volt meghallgatni a VMSZ-Fidesz-es politikust http://regi.delhir.info/index.php/cimlap/friss-hireink/51219-2016-02-12-19-48-30, 2016. február 12. 21:43
[9] Közéleti Est. Varjú Márta: A média szerepe az értelmiség mindennapjaiban https://europakollegium.com/ke-a-media-szerepe-az-ertelmiseg-mindennapjaiban/, 2020. január 21.
[10] Gerold László: Rövidital – versből https://www.vajma.info/cikk/porteka/194/Rovidital-8211-versbol-.html, 2013. november 29. 13:17
[11] Lásd az 1-es alatti írást.
[12] Uo.
[13] Az Európa Kollégium szakkollégiumi tevékenységének programja. 1.3. Közéleti estek, I.Sz. 1518/B/16/I, kelt 2016. szeptember 27. http://europakollegium.com/wp-content/uploads/2016/06/pdf/szakkollprg.pdf
[14] Lásd a 2-es alatti írást.
[15] Bővebben lásd az „Ahol megmondják, mit gondolj” c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13828, 2021. augusztus 9.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése