2022. április 2., szombat

A Magyar Szó ámokfutása

A napilapja (is) lett a VMSZ-nek

A Magyar Szó nevű, jobb sorsra érdemes napilap, tovább folytatja ámokfutását.
A lap napok óta Pásztor István és fia Bálint fotóit és a róluk szóló írásokat közöl, nem csak a címlapján, hanem a belső oldalain is.
A március 31-ei Magyar Szó címlapjáról két Pásztor – az apa (István) és a fia (Bálint) is virít az olvasóra.
Az április 1-jei címoldalon – a választási kampánycsend ellenére – két írás van amelyben Pásztor István, a Vajdasági „Magyar” Szövetség nevű magyar-szerb vegyes párt, a Tartományi Képviselőház elnöke, a Szerb Haladó Párt (SNS) és Aleksandar Vučić szerb elnök barátja, noszai ménesgazda, stb. is szerepel.
Az első írás (Család, közösség, vállalkozások) Soltész Miklós a Palicsi Vitorlázó Klub székházában megtartott sajtótájékoztatójáról szól, aki – a választási propaganda keretében – „egyebek mellett a magyar kormány által a vajdasági magyar családok, közösségek és vállalkozások megerősítése érdekében tett erőfeszítéseit ismertette”.
A második (Megpróbáltatásokkal teli idők)  – csak a lap szerkesztője szerint címlapra való – írás a Szerb Orvostársaság Vajdasági Orvostársaságának „éves közgyűléséről” készült, amelyben a pártvezér is kifejti magvas gondolatait. Mert ő ugye mindenhez ért, minden lében kanál, akárcsak a barátja Vučić.

Németh Zoltán, a Magyar Szó 2021-ben nyugdíjba vonult újságírója, a lappal kapcsolatos, A Magyar Szó a VMSZ propaganda lapja! c.  írásomhoz fűzött kommentárban ezt írta:
„Nincs szándékomban a Magyar Szót védeni, mert szerintem is benne kellene, hogy legyenek az ellenzéki pártok is. Ezt már korábban is szóvá tettem, még nyugdíjba vonulásom előtt. Azt is mondtam, hogy ha a lap helyet ad az ellenzéknek, akkor is túlsúlyban lesz a VMSZ, mivel ez a párt sokkal több rendezvényt szervez, mint a többi 3, vagy 4 (már nem is tudom hányan vannak, mert annyira jelentéktelenek, hogy szavuk már nem hallatszik messzire) párt összesen.”[1]
A tisztelt Németh elvtárs mondata jól kifejezi a lapban uralkodó mentalitást: A Magyar Szóban az ellenzék nem kapott „helyet”. „Szóvá tette” ugyan a problémát, csak éppen semmibe vették még ezt a látszat demokratikus javaslatát is. Ő maga pedig ettől többet nem tett az egyszólamúság ellen. Ez pedig lehet, hogy még el sem jutott hozzá: Nem elég csak „helyet” adni az ellenzéknek, hanem 
biztosítani kell a lap ellenőrző szerepét is, úgy a hatalom, mint a pártok felé!
Ez a viszonyulás pontosan mutatja, hogy a Magyar Szó a Pásztor-féle magyar-szerb vegyes pártot (ki)szolgálja. A más véleményen lévők szóhoz sem juthatnak! Pedig az adófizetők pénzéből is finanszírozzák! Nem azokat kellene szolgálni?

Lehet-e egyáltalán közszolgálati, tárgyilagos újságírásról beszélni, amikor a szerkesztőség felrúgta az alkotmányos és törvényes jogszabályokat, miszerint „mindenkit megillet a közérdekű kérdésekről való hiteles, átfogó és kellő időben történő tájékozódásra való jog, és a tömegtájékoztatási eszközök e jogot kötelesek tiszteletben tartani”?[2]
Mindez, persze annak az eredménye, hogy a Magyar Szó Kft. igazgatójának Ökrész Rozáliát, (Pásztor korábbi munkatársát), a főszerkesztői pozícióba pedig Varjú Mártát helyezték – még 2012. szeptember 27-én.
A tíz év alatt ez a tandem szerkesztőket váltott le,[3] „kiváló újságírók kerültek az utcára”,[4] vagy maguk hagyták ott a szerkesztőséget, amely úgyszólván „megtizedelődött”.[5] A lapot pártközlöny szintjére süllyesztették.
A nyugdíjkorú Ökrészt most a pártja (a VMSZ) – a szolgálatai elismeréseként – újra köztársasági képviselőnek jelölte. Igencsak megérdemli!
Az ilyen, a közösségre káros tájékoztatással végül mégiscsak el kell számolni. A felelősek nem úszhatják meg!

A Magyar Szóvezető tisztségviselői ellen eljárást kell indítani a tájékoztatásról szóló alkotmányos és törvényes rendelkezések megsértése miatt! Az újságírói szerveteknél is!
Legyünk tisztában: Amíg ez a társaság uralja a lapot, addig itt tisztességes tájékoztatásról szó sem lehet! A Magyar Szó ámokfutása addig tart, amíg közpénzekből tartják el, vagy amíg
az olvasók el nem fogynak!

A Magyar Szó fejléce alatt ez a – megtévesztő – felirat áll: „A vajdasági magyarság napilapja”.
Tisztességesebb lenne, ha ezzel a felirattal cserélnék fel: A Vajdasági „Magyar” Szövetség napilapja.
Új fejezetet kell nyitni a Magyar Szó történetében!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. április 2.


[1] A Magyar Szó a VMSZ propaganda lapja!
A VMSZ (Pásztor-klán) érdekeit a magyar közösség érdekeivel kiegyenlíteni – megbocsáthatatlan bűn!
https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2022. március 26. 13:16
[2] A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA. Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám, 51/1 szakasz
https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
[3] MTTK: Közlemény Kontra Ferenc leváltása kapcsán
http://www.magister.uns.ac.rs/index.php/hu/1114-kozlemeny-kontra-ferenc-levaltasa-kapcsan és http://bozokiantal.blogspot.com/2015/10/mttk-kozlemeny-kontra-ferenc-levaltasa.html?m=0, 2015. október 21. ; Október 23. – Médiaforradalom? - Magyar Szó helyett Szabad Magyar Szó
https://becejski-mozaik.co.rs/kolumne/okom-kamere/item/7284-oktober-23-mediaforradalom-magyar-szo-helyett-szabad-magyar-szo; Botrányoktól hangos a vajdasági magyar média!
https://hetnap.rs/cikk/Botranyoktol-hangos-a-vajdasagi-magyar-media-20931.html, 2015. október 29.
[4] Németh Zoltán: Magyar Szó magyar szellemiségben https://www.magyarszo.rs/hu/4179/kozelet_media/212996/Magyar-Sz%C3%B3-magyar-szellemis%C3%A9gben.htm, 2019. december 25. 15:39
[5] Uo.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése