2022. október 30., vasárnap

Fókuszban: Pásztor István (2.)

Pásztor-világ alakítása

Verba volant, scripta manent.
A szó elszáll, az írás marad.
Latin közmondás

Az önimádat után, az összes emberi
szenvedély közül a legerősebb és a
legdurvább – a hatalom szeretete.
Visarion Grigorijevič Bjelinski

A Vajdasági Rádió és Televízió (VRTV) magyar szerkesztőségének Fókuszban c. október 20-ai műsorában[1] Pásztor Istvánnak a Vajdasági „Magyar” Szövetség nevű magyar-szerb vegyes párt, a Tartományi Képviselőház elnökének, stb. volt „jelenése”.
A műsorvezető Bágyi Ribár Renáta az adást azzal kérdéssel indította, „hogyan gazdálkodik a politikum a közösséggel” (sicc?), és „milyen a viszony a VMSZ és a Magyar Nemzeti Tanács között”?
Ezek a témák adtak keretet a beszélgetésnek, amelyet aztán Pásztorral „a népszámlásról, a nemzeti tanácsi választásról és egyéb időszerű kérdés(ek)ről” folytatott.


A népszámlással, illetve azzal kapcsolatban, hogy „a demográfiai szakemberek szerint már több mint 60 éve folyamatosan csökken a vajdasági magyar közösség létszáma is”, a műsorvezető azt kérdezte Pásztortól, „mit gondol, hogy talán most elérkeztünk-e ahhoz a pillanathoz, amikor fel kellene tennünk magunknak is azt a kérdést, hogy valójában megtettünk-e mindent hogy próbáljuk ezt a folyamatot visszafordítani?”
– Szerintem nem kell demográfusnak lenni ahhoz, hogy ezeket a jelenségeket az ember lássa. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy a demográfusok élen jártak, hogy ez a jelenség ne legyen realitás. Azt gondolom, hogy a demográfusok ugyanúgy a társadalomnak részei és ugyanúgy abban helyzetben vannak, hogy a családjuk egyik része itt van, a másik része valahol külföldön van. Ők maguk is vagy itt vannak, vagy pedig demográfiai véleményeket Magyarországon Scypon keresztül közvetítenek.
Ez az életnek a részévé vált. Nem gondolom, hogy e fölött szemet kell hunyni, krokodilkönnyeket kell hullajtani, ez egyszerűen a huszonegyedik századnak a jelensége. Magának igaza van, amikor azt a kérdést teszi föl, hogy vajon megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy az emberek itt maradjanak, és hogy a számok nagyobbak legyenek. Én, a magam részéről, emelt fővel tudom azt mondani, hogy én megpróbáltam megtenni mindent, annak érdekében, hogy ez így legyen. Azok pedig, akik pedig, gyakran az Önök vendégeként, az Ön vendégeként elsiratták ezt a közösséget, azt sugallva, hogy aki valamit is ér, az nem itt van, hanem valahova máshova megy el, azt gondolom, hogy szembesülniük kellene az erőfeszítésüknek az eredményével – válaszolta a Véemesz elnöke.


A népszámlás eredményeivel, vagyis ami „a számokat illeti”, Pásztor szerint azt lehet látni, hogy „Szerbiai lakossága durván olyan 10 százalékkal kisebb fog lenni, mint tíz évvel ezelőtt” és „nem gondolja, hogy a magyar közösség ettől jelentős mértékben el fog mozdulni, a trendek tekintetében”.
– Amit én fontosnak tartok ebben a pillanatban is elmondani és aláhúzni, még mindig elegen vagyunk ahhoz, hogy ne adjuk föl magunkat és ne adjuk meg magunkat. Ez egy életerős

közösség – nyomatékosított Pásztor.
– Azt látjuk most, hogy visszafordulnak a folyamatok. Sokan azok közül, akik ezelőtt párt évvel ezelőtt ezt a térséget élhetetlennek élték meg, de nem számolták föl teljes mértékben az ittlétük lehetőségét, jönnek vissza, jönnek haza, mert itt az életkörülmények, a boldogulási lehetőségek talán mára jobbak, mint amilyennek tűntek tíz évvel ezelőtt – tette hozzá.
A pártelnök szavai arra utalnak, hogy az egyébként nyilvánvaló népességfogyás a demográfusok „erőfeszítésének az eredménye”, nem pedig az életkörülmények folyamatos rosszabbodásának, a munkanélküliségnek és a lakosság általános elszegényedésének a
következménye!
A szavai szerint „megpróbált megtenni mindent, annak érdekében”, hogy a „számok nagyobbak legyenek”. A politikusokat azonban nem a „próbálkozásokról”, hanem az eredményekről ítélik meg, amelyek sajnos egyre kedvezőtlenebbek.
Politikusi ámításnak hangzik az is, hogy és hogy a külföldre távozottak „jönnek vissza”, mert „itt az életkörülmények, a boldogulási lehetőségek talán mára jobbak, mint amilyennek tűntek tíz évvel ezelőtt”. A valóság azonban ennek merőben ellent mond. Szerbiában nem csak az élet, de politikai körülmények is rosszabbodtak a haladók és a partnereik (köztük a VMSZ) vezetése alatt. Magyarkanizsa, például, „a legrászorultabb önkormányzatok között szerepel, a község, amely a múlt század kilencvenes éveiben országos szinten az első három, legmagasabb személyi jövedelmet megvalósító községek sorába tartozott”.
[2] Köztudott, hogy a községet történetesen éppen a VMSZ tagjai irányítják!

Kisebb vita alakult ki a műsorvezető megjegyezése miatt, miszerint „kevesen / kevesebben vagyunk”, mivel erre Pásztor hevesen reagált: „Nem gondolja, hogy kevesebben vagyunk?” „Miért gondolja, hogy kevesebben vagyunk, mennyivel vagyunk kevesebben?” „Miért mondjuk előre, hogy kevesebben vagyunk?” (Az ellentmondásos pártvezér aztán – október 28-án, az élettársa, Lovas Ildikó által „koordinált” szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, a VM4K kutatási eredményeit ismertető eseményen – elismerte, hogy „fogyunk”, de, akik itt maradtunk, ragaszkodunk a gyökerünkhöz, az itteni jelenünkhöz és jövőnkhöz",[3] tette hozzá. Ennek a „fogyásnak” a teljes mértékét azonban csak a most befejeződő népszámlás adatainak összegzésével tudjuk meg.)
A műsorvezető végül átfogalmazta meg a kérdést: „Minden emberre szükség van-e, azokra is, akik netán másképp gondolkodnak, mint konkrétan Önök a Véemeszben?”
– Nem gondolom, hogy mindenkinek úgy kell gondolkodni, mint a Véemeszben gondolkodnak. Sőt, azt kell, hogy mondjam magának, hogy a Véemeszben sem gondolkodik mindenki egyformán, de attól még egy pártcsaládnak, egy közösségnek a tagjai vagyunk. Azt gondolom, ebben nincsen semmilyen probléma. Ezt ebbe a síkba elvinni, ebbe az irányba elvinni, azt gondolom, hogy többek között ez volt az olyan metódus, amivel sokan, akik mára eltűntek a közéletből, megmérgezték a közéletet – véli a pártvezér.
Ennek az állításnak ellentmond a tény, hogy a párt tanácsa, a bácsfeketehegyi kultúrotthonban tartott 2016. február 11-ei ülésen, 82 személyt zárt ki a VMSZ-ből, mert ott „csak pártgondolkodás van és ezen kívül nincs más”.[4]
Azóta a pártból csak egyetlen véleményt, álláspontot lehet hallani, ez pedig Pásztor Istváné, ami azt jelenti, hogy a szervezetből sikerült mindenkit eltávolítani, aki eltérő gondolatokat fogalmazott meg vagy másfajta véleményt próbált kifejezni, mint a vezetői.

Az utóbbi években – az ellenzéki Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségén (VMDK) kívül – a többi vajdasági magyar politikai párt vagy megszűnt, elhallgatott, vagy beolvadt a Véemeszbe.
A 2009 februárjában alakult,[5] kezdetben lendületes Magyar Remény Mozgalom (MRM) 2014. szeptember 25-én „meghatározatlan ideig befagyasztotta a politikai tevékenységét”.[6]
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) és a Magyar Egység Párt (MEP) a 2016 évi választások óta koalícióban van a VMSZ-el.[7]
E két szatellit párt tevékenysége időközben teljesen megszűnt. A VMDP csak 2022. október 28-én adott „életjelt”[8] magáról, miszerint „három helyszínen koszorúznak majd, az 1944-45-ös áldozatok tiszteletére”.[9]
– A VMSZ-eseket eddig leghangosabban kritizáló, mára pártkönyvecskét cserélő VMDP-sek gyerekeit is sorban veszik fel a Pásztor család politikai pártjához köthető munkahelyekre – írta az esemény kapcsán a Délhír portál.[10]
A Magyar Mozgalom (MM) az áprilisi választások után úgyszintén „hibernálta” magát. – Természetesen nem adjuk fel és megyünk tovább – áll a mozgalom utolsó, április 16-ai üzenetében.[11]
A Magyar Polgári Szövetségről (MPSZ) tevékenységéről sem hallani már huzamosabb ideje („2014-ben frissítette utoljára pártja borítóképét a Facebookon”).[12] A MEP-ről pedig „annyit lehet tudni, hogy létezik”.[13]
Leállt azoknak a magyar civil érdekvédelmi szervezeteknek a működése is, amelyek önálló hangon szólaltak meg,[14] ami a civil érdekvédelem megszűnéséhez vezetett.[15]
A politikai élet pluralizmusának hiánya miatt felbecsülhetetlen károk érték a vajdasági magyar szellemi és alkotói életet. 
A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a soknemzetiségű tartományban nincsen egyetlen független intézmény sem, amelyik a nemzeti közösségek helyzetével, jogainak érvényesülésével foglalkozna! Így, megszűnt a politikusok állításai ellenőrzésének a lehetősége is.

Pásztor Pista „nem gondolja, hogy mindenkinek úgy kell gondolkodni, mint a Véemeszben gondolkodnak”. A korábbi egypártrendszer gyakorlatával összhangban azonban, olyannyira sikerült „egységesítenie” a közéletet, hogy mára már – a VMDK-án és a Családi Kör hetilapon, néhány internetes portálon és a VRTV magyar szerkesztőségnek egyes műsorain kívül – nem maradt egyetlen olyan politikai vagy civil szervezet, illetve hely, de média sem, amelyikben a VMSZ álláspontjaitól eltérő gondolatokat szabadon és következmények nélkül lehetne megfogalmazni.
Megszűnt az összes fontos magyar intézmény önállósága is, amelyek vezetői a „nagyfőnök” támogatása, beleegyezése nélkül szinte semmiről nem dönthetnek. Egyébként búcsút inthet(né)nek a munkahelyüknek (is)! Kialakul(t) a Pásztor-világ, amelyikben „normálissá vált a nem normális”,[16] s amelyikben „aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére”![17]
Mindez a „nemzetegyesítés” ürügye alapján – a Pásztor Kft. irányítása alatt – történik és a szellemi, valamint az alkotói élet és az emberi viszonyok megmérgezését, a politikai sokszínűség és a magyar érdekvédelem megszűnését eredményezte, aminek a következményei / hatásai egyre jobban érződnek. 

A délvidéki magyarok helyzetének ilyen kedvezőtlen alakulása nem lett volna lehetséges a Fidesz vezetőinek hathatós és szerteágazó támogatása nélkül, akik a VMSZ-t „stratégia partnerként kezelik”, s amelyre forint milliárdokat bíztak. A politikai élet többi résztvevőjével szóba se akarnak állni, a vezetőiket emberszámba se veszik, úgy tekintenek rájuk, mint ahogy a magyarországi „moslék ellenzékre” is.
Novák Katalin elnök asszony is kimutatta – a szeptember 9-10-ei szerbiai látogatása során – „nem érzi magáénak az egész délvidéki magyar közösséget, hanem csak Pásztor Istvánt és a VMSZ-t tartja a »sajátjainak«.[18] Nagy hiba viszont a magyar közösséget kiegyenlíteni ezzel a párttal!

BOZÓKI Antal

__________
[
1] Fókuszban – 2022. október 20. https://media.rtv.rs/hu/fokuszban/77820, 30: 44
[2] Lepeš Josip: SZÉGYELLJÉK MAGUKAT, DE NAGYON! https://www.facebook.com/lepes.josip, 2022. október 26. 20:39

[3] Ismertették a VM4K kutatásának eredményeit: A vajdasági kulturális élet múltja, jelene és jövője. https://www.vajma.info/cikk/kultura/15457/Ismertettek-a-VM4K-kutatasanak-eredmenyeit-A-vajdasagi-kulturalis-elet-multja-jelene-es-jovoje.html, 2022. október 28. 18:50 Lásd még L.M.: Párbeszéd, felelősség, feladat c. írását. Magyar Szó, 2022. október 29. 1. és 13.
[4] Basity Gréta: A VMSZ Tanácsa 82 személyt zárt ki a pártból. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19702/A-VMSZ-Tanacsa-82-szemelyt-zart-ki-a-partbol.html, 2016. február 11. 23:56

[5] Magyar Remény Mozgalom. https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Rem%C3%A9ny_Mozgalom

[6] A MRM felfüggeszti a politikai tevékenységét. E-mail, 2014. szeptember 25. 12:17.

[7] VMSZ-VMDP-MEP: Aláírták a hárompárti koalíciós szerződést. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19802/VMSZ-VMDP-MEP-Alairtak-a-haromparti-koalicios-szerzodest.html, 2016. március 8. 14:18, és Választási együttműködési megállapodás a VMSZ, a VMDP és a MEP között https://pannonrtv.com/rovatok/politika/valasztasi-egyuttmukodesi-megallapodas-vmsz-vmdp-es-mep-kozott, 2020. február 24. 17:05.

[8] Váratlan és hihetetlen: Életjelet adott magáról a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP). https://delhir.info/2022/10/28/varatlan-es-hihetetlen-eletjelet-adott-magarol-a-vajdasagi-magyar-demokrata-part-vmdp/

[9] Uo.

[10] Uo.

[11] Bővebben lásd az „Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére”! c. írásom is.
https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13686, 2021. június 23.

[12] Nem lesz a VMSZ-nek kihívója az MNT választásokon. https://delhir.info/2022/09/17/nem-lesz-a-vmsz-nek-kihivoja-az-mnt-valasztasokon/

[13] Uo.

[14] Az újvidéki Árgus kisebbségvédelmi civil szervezet 2018. március 22-án szűnt meg. A szenttamási Emberi Jogi Központ honlapján az utolsó bejegyzés 2018. október 15-ei keltezésű, stb.

[15] Bővebben lásd Az egyszólamúság uralma c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14226, 2022. január 30.

[16] Natalija Jakovljević: Normálissá vált a nem normális? – újságírók a VMSZ-kampányában.
https://szmsz.press/2022/10/27/normalissa-valt-a-nem-normalis-ujsagirok-a-vmsz-kampanyaban/, és/vagy Natalija Jakovljević: Normalizovana nenormalnost: novinari u kampanjama koje vode političke stranke. https://voice.org.rs/normalizovana-nenormalnost-novinari-u-kampanjama-koje-vode-politicke-stranke/, 2022. október 27.

[17] Bővebben lásd az „Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére”! c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13686, 2021. június 23.

[18] Néhány lábjegyzet szerbiai látogatása kapcsán.
https://www.vmdk.org.rs/novak-katalin-elnok-asszonynak-tobb-forrasbol-kellene-tajekozodnia/, és HÍRMONDÓ 2022. szeptember 23. Heti összefoglaló, https://www.facebook.com/groups/2008057006104864/?multi_permalinks=2683061788604379&notif_id=1592726300562406&notif_t=group_highlights, 2022. szeptember 23 9:20

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése