2022. október 28., péntek

Fókuszban: Pásztor István (1.)

„A pofátlan kétszínűség bizonyítéka”

Verba volant, scripta manent.

A szó elszáll, az írás marad.
Latin közmondás

Az önimádat után, az összes emberi
szenvedély közül a legerősebb és a
legdurvább – a hatalom szeretete.
Visarion Grigorijevič Bjelinski


Fókuszban, 2022, október 20.

A Vajdasági Rádió és Televízió (VRTV) magyar szerkesztőségének Fókuszban c. október 20-ai műsorában[1] Pásztor Istvánnak a Vajdasági „Magyar” Szövetség nevű magyar-szerb vegyes párt, a Tartományi Képviselőház elnökének, stb. volt „jelenése”.
A műsorvezető Bágyi Ribár Renáta az adást azzal kérdéssel indította, „hogyan gazdálkodik a politikum a közösséggel” (sicc?), és „milyen a viszony a VMSZ és a Magyar Nemzeti Tanács között”?
Ezek a témák adtak keretet a beszélgetésnek, amelyet aztán Pásztorral „a népszámlásról, a nemzeti tanácsi választásról és egyéb időszerű kérdés(ek)ről” folytatott.

A „fókuszba került” kormányalakítás kapcsán „Pásztor „mindenekelőtt leszögezte”, hogy „ez örömteli fejlemény és minden jel szerint az alkotmányos határidőn belül meg fog alakulni a szerb kormány, ami azért fontos, mert megszűnik annak a veszélye, hogy előrehozott parlamenti választások legyenek újra”.
Azt azonban már nem mondta, hogy a kormányalakításra csaknem hét hónappal az április 3-ai választások után kerül sor, s hogy Aleksandar Vučić szerb elnök – a már tőle megszokott időhúzással – a törvény szabta utolsó pillanatokig halogatta a kormányalakítást. Az általa megnevezett miniszterekkel a kormány – tekintettel pártjának és szövetségeseinek (köztük a VMSZ-el) a szerb parlamentben való kényelmes többségére – már régen felállhatott volna.
Aleksandar Olenik, az Európai régiók [Evropski regioni] képviselőjének szavai szerint, Vučić „a kormány összetételének javaslatával megsértette az alkotmányt, mivel minisztereket javasolni, mint államelnöknek, de mint pártelnöknek se nincsen joga”.[2] (A kormány összetételének javaslata a miniszterelnök-jelölt kötelessége lett volna.) 

Pásztor elmondta, hogy „indítványozására” került sor az Aleksandar Vučić szerb elnökkel való beszélgetésre, amelynek során Vučićnak átadta a VMSZ és a Szerb Haladó Párt (SNS) „koalíciós megállapodásának tervezetét”, amely – „a reményei szerint – az elkövetkező napokban, még a kormány megalakítását megelőzően aláírására is fog kerülni”.
– Ennek részét képezi a VMSZ szerepvállalására vonatkozó elemeknek a sora is. Abban állapodtunk meg, hogy plusz egy államtitkári helyet fogunk kapni a jövendőbeli kormányzati
struktúrában, abban az új minisztériumban, amely a nagyberuházásokkal foglalkozik”.
A műsorvezető kérdésére megerősítette, „számbelileg” ez azt jelenti, hogy a VMSZ-nek az új kormányban „nyolc államtitkára lesz”. (Az államtitkárokról lásd Kókai Péter A nyolcadik utas c. írását. Családi Kör, 2022. október 27. 3, vagy http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/VMSZ, 2022. október 27. 18:51)

Az új kormányt a szerb parlament és a VMSZ-es képviselők is október 26-án megszavazták de arról semmilyen információt nem látni, hogy a SNS és a VMSZ „koalíciós megállapodásának” aláírásra sor került volna. Mint ahogy arról sem, hogy az mit is tartalmaz, miben egyezett meg/kereskedett Vučić és Pásztor, de arról sem, hogy a két párt korábbi megállapodásaiból mi valósult meg.

Azoknak „találgatásoknak a kapcsán”, hogy Szerbia bevezeti-e a szankciókat Oroszország ellen, Pásztor elmondta, a Vučićtyal folytatott beszélgetésben „azt szorgalmazta, abban támogatta a köztársasági elnököt, hogy semmiféleképpen ne vezesse be a szankciókat Oroszország irányában, mert ez káros volna Szerbia szempontjából, ez káros volna a szerbiai polgárok szempontjából, káros volna a szerbiai magyarok szempontjából és arra kérte a köztársasági elnököt, hogy tartson ki bármilyen nyomásgyakorlásnak is van kitéve és tudja, hogy nyomásgyakorlásnak van kitéve”.
– Azt gondolom, hogy az elemi érdekünk a szuverenitásunknak a szabadságunknak megőrzése az elemi érdek és nincsen olyan általános politikai elv, aminek az oltárán ezt nekünk fel

kellene áldozni” – fogalmazott a pártvezér.
Arról viszont már nem beszélt, hogy ki és mikor fogalmazta meg, hogy mi is az „elemi érdekünk”, se arról hogy kinek a nevében beszél, kit ért a többes szám alatt. Megerősítette viszont, hogy „a VMSZ támogatja Szerbia Európai Uniós csatlakozást”, és hogy ez „a koalíciós szerződésben is benne lesz”. „Természetesen”, mondta. 

A műsorvezető megjegyzésére, miszerint az Unió Szerbiától azt kéri, „álljon helyet és a szankciókkal mutassa ki azt, hogy merre tart”, Pásztor azt válaszolta, hogy „ez a pofátlan kétszínűségnek a bizonyítéka”. Ezt azzal indokolta, hogy „ezelőtt két hónappal Moldávia, amelyik úgyszintén nem vezetett be a szankciókat Oroszország irányában, megkapta a tagjelölti státust”.
– Azt gondolom, hogy ezek között a dolgok között nincsen ok-okozati összefüggés, ilyen direktség nincsen, egyrészről. Másrészről, az elmúlt közel húsz év az bizonyította, hogy minden egyes olyan igény, olyan elvárás, aminek Szerbia megfelelt, nem hozott semmiféle előrelépést a folyamatban. Azt gondolom, ugyanez ismétlődne meg, és ezért ebbe nem kell belemenni – válaszolta a VMSZ elnöke.
Pásztor „pofátlan kétszínűséggel” vádolja ugyan az Európai Uniót, de arra nem tért ki, hogy Szerbia folyamatosan miért nem tesz eleget az Európai Parlamentnek (EP) az Európai Bizottság Szerbiára vonatkozó jelentéseivel kapcsolatos állásfoglalásainak? Ezeket az álláspontokat az EP legutóbb 2022. július 6-án foglalta össze (2021/2249(INI)).[3] Arra kérdésre is válaszolnia kellene, hogy miért nem halad az ország a csatlakozási folyamatban?
Azt sem említette, hogy Moldáviának, ha ugyan tagjelölti státust is kapott, ugyanúgy meg kell

felelnie az uniós tagfelvételi kritériumoknak, mint Szerbiának.
Megengedheti-e magának egy komoly
  politikus, hogy „pofátlan kétszínűséggel” vádolja a szervezetet, amely euró milliókkal támogatja az országot, amelynek a tisztségviselője, és amelytől a tagsági felvételt kéri? Pásztornak azt is tudnia kellene, hogy még focicsapatban sem játszhat, aki nem tartja be a játékszabályokat!

A migránshelyzettel kapcsolatban, egyebek mellett, Pásztor elmondta, hogy „megközelítőleg 8-9 ezer illegális migráns dokkol, vagy dekkol az északi határon, várva hogy mikor lesz olyan rohama a határra, amelyik sikeres fog lenni”.
Szerinte a helyzet csak akkor oldható meg, „ha a macedón-szerb határon létrejön egy fizikai zár és létrejön egy erőteljes határvédelem, amelyik ellehetetleníti azokat, akik okmányok nélkül, illegális módon igyekeznek bejutni Szerbiába”.
A kérdésre, hogy „a Szerb állam nem léphetne fel hatékonyabban az embercsempészek, a saját állampolgárai ellen”, Pásztor elsorolta, mit kellene tenni: „meg kell fékezni ezeket a bandákat, föl kell őket számolni, le kell őket fegyverezni a szerb államnak, át kell venni a teljes hatalmat a saját területén, meg kell fékezni a taxisokat, meg kell fékezni mindazokat, akik ennek a folyamatnak a segítői és haszonélvezői”.
Ez az elkövetkező hónapok feladata kell, hogy legyen, mert túl hosszú ideje tart ez a folyamat, már idestova hét éve vagy több is. Az embereknek a tűrőképessége, a mindennapi élet olyan mértékben zuhant minőségében, ami fönntarthatatlan”.
Arra azonban nem tért ki, és a műsorvezető sem kérdezte meg, hogy az államapparátus, amelyiknek Pásztor és pártja is részese, ennyi idő alatt miért nem tette meg az intézkedéseket, amelyekről beszél, sem arra, hogy ki ezért a felelős?
Az a kérdés sem hangzott el, hogy a migránsügyben a tartományi parlament elnökének minőségében, miért nem volt hajlandó, hogy „a hatáskörébe tartozó Tartományi Közbiztonsági Tanácsot összehívja és rendszerbelileg kezelje ezt a kérdést”?[4]

A Magyarkanizsán élő majdányi család perével kapcsolatosan, amely beperelte a szerb államot és a rendőrséget, mert a házukat úgy tönkretették a menekültek, hogy az lakhatatlanná vált,[5] a kérdésre, hogy „mennyire lesznek az ilyen (peres – B.A.) esetek tömegesebbek”, Pásztor azt válaszolta, „nem tud erről nyilatkozni, hallott erről az állítólagos esetről, de ez nem egy jogerős ítélet – ahogy a műsorvezető is fogalmazott, mondta – és nem tudja, hogy az ítélet mire vonatkozik, de utána fog járni, mert azt gondolja, hogy ez egy fontos kérdés”.
A műsorban elhangzottak alapján arra lehet következtetni, hogy Pásztor nem kellően jártas a témában, mivel – a Pannon RTV értesülései szerint (is) – „a majdányi család javára jogerős bírósági ítélet született, amely szerint a szerb államnak, illetve a belügyminisztériumnak kártalanítaniuk kell őket, amiért a migránsok belakták és tönkretették családi házukat”.[6] „Azt, hogy a Belügyminisztériumnak, illetve a szerb államnak mekkora kártérítést kell fizetnie a tulajdonosnak, szakértő határozza majd meg.”[7]
A szóban forgó családot képviselő Boško Stanimirov ügyvéd a Pannon RTV-nek telefonon azt mondta, „a kár teljes volt, a pusztítás azzal végződött, hogy a házon belül minden fatárgyat, ajtót, ablakot elégettek, ami a tetőszerkezet kigyulladásához vezetett és csak a falak maradtak meg”.[8]
Az ítélet útmutató értékű, „járható út” a kártérítésre. Ennek alapján most a kárvallottaknak perelni kellene a Belügyminisztériumot és a szerb államot! Talán ezért kerülte meg Pásztor a kérdést? Kinek az érdekeit képviseli egyáltalán?

BOZÓKI Antal

__________
[1] Fókuszban – 2022. október 20. https://media.rtv.rs/hu/fokuszban/77820, 30: 44
[2] M.R.M.: Poziv, koji je rešio sve i rasturio koaliciju [A hívás amelyik mindent megoldott és feloszlatta a koalíciót]. Danas, 2022. október 24. 3.
[3] Az Európai Parlament 2022. július 6-i állásfoglalása a Bizottság Szerbiáról szóló, 2021. évi jelentéséről. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0284_HU.html
[4] VMDK Press: Vajdasági magyar falu ledózerolása magyarországi pénzekből.
http://www.vmdk.org.rs/vajdasagi-magyar-falu-ledozerolasa-magyarorszagi-penzekbol/, 2022. szeptember 9.
[5] Hangadó szerda - 2022.09.21. https://media.rtv.rs/hu/hangado/77117. Lásd még a a JOGI PRECEDENS http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2022. szeptember 29. 13:34 és a Rombolni már tudnak! c. írásom. https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Napl%C3%B3, 2022. szeptember 11. 10:39
[6] Jogerős: Pert nyert a majdányi család az állammal szemben, a migránsok által okozott károk miatt. https://szmsz.press/2022/10/24/jogeros-pert-nyert-a-majdanyi-csalad-az-allammal-szemben-a-migransok-altal-okozott-karok-miatt/, 2022. október 24 14:58
[7] Pert nyert a majdányi család, az államnak meg kell térítenie a migránsok által okozott károkat. https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/pert-nyert-majdanyi-csalad-az-allamnak-meg-kell-teritenie-migransok-altal, 2022.10.24 14:04 és 2022.10.25 7:18
[8] Uo.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése