2022. október 8., szombat

Szoborviták

Árnyékok a „történelmi csúcson” lévő szerb-magyar barátságon


Dúró Dóra Horthy Miklós szobrával a magyar Országházban (Fotó: Klubrádió)

Szobrot állított a Mi Hazánk Mozgalom Horthy Miklósnak, az utolsó magyar kormányzónak augusztus 30-án, Dúró Dórának, az Országgyűlés alelnökének, a szervezet elnökhelyettesének parlamenti irodájában. Az 57 centiméteres bronz mellszobor Csák Attila alkotása.[1]
A párt egy határozati javaslatot is beterjesztett a Ház elé annak érdekében, hogy az Észak-Erdély visszacsatolásáról szóló második bécsi döntés évfordulója (augusztus 30.)[2] legyen a hazatérés napja.[3]  

A Horthy-szobor állítás nem kevés reagálást váltott ki Magyarországon, mivel „ma is vitatott a kormányfő történelmi megítélése”.[4]
– Mindenképpen aggályos erkölcsileg, hogy Horthy Miklós szobra egy közintézményben áll, mondta Jeszenszky Géza, az Antall-kormány egykori külügyminisztere a Klubrádiónak.[5] – Dúró Dóra nem állított volna Horthy-szobrot, ha ismerné a történelmet – tette hozzá Jeszenszky.
Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció (DK) frakciószóvivője közleményben reagált az eseményekre: – A Demokratikus Koalíció álláspontja, hogy aki úgy gondolkodik, mint egy náci, aki úgy érvel, mint egy náci, és aki nácibarát államfő előtt tiszteleg, és neki állít emléket, az maga is náci. Ezen nincs mit szépíteni vagy magyarázni – írja.[6]
A Mandiner hetilap megkérdezte Kövér László házelnököt a radikális párt lépéséről. – Az alelnök döntése, hogyan rendezi be dolgozószobáját, ezt a döntést az Országgyűlés Hivatalának nem áll módjában korlátozni – érkezett a válasz az Országgyűlés Hivataltól.[7]
– Ha a parlament elnöke eltűri ezt a náci provokációt, akkor sok egyéb bűne mellett maga is a náci mocsok sárfoltját viseli mostantól. Náciknak nincs helyük a Parlamentben. Semmilyen tisztségben – fejezte ki véleményét Kálmán Olga.[8]

A Horthy-szobor állítás Magyarországon nem a Mi Hazánk szobrával kezdődött.[9]
A volt kormányzónak mellszobra már van a szülővárosában, Kenderesen, és az önkormányzat faláról is Horthy Miklós néz a látogatóra.[10] A Fejér megyei Kálozon is, például, 2017. május 20-án állítottak szobrot a néhai kormányzónak, a magántulajdonban levő Zichy-Széchenyi-kastély parkjában,[11] de lehet, hogy másutt is.
Ungár Tamás szerint „az Orbán-kormány feltámasztja a Horthy-korszakot, csak még gyáva nyíltan vállalni a névadóját is”.[12]  

A szoborállításra néhai kormányzónak reagált a Vajdasági Szociáldemokrata Liga [Liga socijaldemokrata Vojvodine – LSV/VSZL] is.
A párt hivatalos honlapján lévő közlemény szerint „Saša Šućurović, a VSZL végrehajtó bizottságának elnöke október 3-án követelést adott át Pintér Attilának, Magyarország szerbiai nagykövetének, hogy Horthy Miklós háborús bűnös szobrát haladéktalanul távolítsák el a magyar parlament épületéből”.
A Liga ugyanakkor javasolja, hogy „az Országgyűlésben avassanak szobrot dr. Teleki Pál korábbi magyar kormányfőnek, aki 1941-ben öngyilkosságot követett el, mert Magyarország részt vett a Tengelyhatalmak Jugoszlávia ellen indított agressziójában”.[13]
– A VSZL követeli, hogy Horthy Miklós háborús bűnös mellszobrát, akinek a megszálló rendszere a második világháborúban, 1942 januárjában, végrehajtotta a hírhedt razziát, amelynek során állatias módon meggyilkoltak és a dunai jég alá dobtak több ezer szerbet, zsidót, romát és Vajdaság más nemzetiségű polgárát, sürgősen távolítsák el a budapesti Magyar Országgyűlésből.
Emlékeztetünk, hogy Horthy Miklóst Jugoszláviában háborús bűnösnek tartották. Szoborállítással háborús bűnösnek Magyarország legfőbb törvényhozási szervében Magyarország megrontja a két ország jószomszédi kapcsolatait és a Vajdaságban valaha elkövetett legszörnyűbb bűncselekményekre emlékeztetnek. Ez a cselekedet úgyszintén megrontja a harmonikus nemzeti viszonyokat Vajdaságban, a mi multikulturális tartományunkban – áll a Nenad Čanak, a VSZL elnöke által aláírt követelésben.[14]
A Liga a Magyarország Nagykövetségéhez intézett követelésről külön levélben értesítette Ana Brnabić szerb kormányfőt is.[15] 

A VSZ közleményről a Magyar Szó[16] nevű Véemeszes és a belgrádi Danas[17] napilap is október-4-én értesítette a nyilvánosságot.
Magyarország belgrádi nagykövetsége reagált a Magyar Szó cikkében megjelent állításra, miszerint a Vajdasági Szociáldemokrata Liga egy tiltakozó levelet adott át a Nagykövetség részére a Horthy-szobor kapcsán.
– A párt képviselői nem jártak a képviseleten, a nevezett levelet pedig a cikk megjelenését követően, 2022. október 5-én egy jelöletlen borítékban dobták be a Nagykövetség postaládájába. Személyesen semmilyen megkeresés nem történt. Ugyancsak pontatlan, hogy dr. Pintér Attila nagykövetnek átadták követelésüket, ugyanis Pintér nagykövet úr 2022. szeptember 20-án befejezte külszolgálatát Szerbiában – áll a lapban közölt helyreigazításban.[18]
Magyarország belgrádi diplomáciai képviseletének helyreigazítása mit sem változtat a lényegen. A VSZL követelése, hogy a Horthy-szobrot távolítsák el az Országgyűlésből, eljutott a Nagykövetséghez és a válasz is már megtalálható Kövér László házelnök álláspontjában, miszerint a Mi Hazánk Mozgalom „alelnökének a döntése, hogyan rendezi be dolgozószobáját”.
Ezt – Kálmán Olga szavaival – úgy is lehet értelmezni, hogy „a parlament elnöke eltűri ezt a náci provokációt”. Kérdéses az is, méltányolja-e, figyelembe veszi-e egyáltalán az Országgyűlés egy külföldi párt követelését?

A Dúró Dóra szoborállítása az utolsó magyar kormányzónak nem az egyetlen, amelyik árnyékot vet, de azt is lehet mondani, hogy terheli, mérgezi a – mindkét ország vezetősége részéről – „történelmi csúcson”[19] lévőnek, valamint „stratégiai szövetség és barátságnak”[20] nevezett szerb–magyar/magyar-szerb kapcsolatokat. Erről azonban a vezetők nem vettek tudomást.
A vitás szobrok közé tartozik a magyar-szerb Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ/BMC) által kezdeményezett és a Szerb Haladó Párt (SNS), valamint Mozgalom a Szerb Királyság Megújításáért (POKS) által támogatott, 1944/45-ben kivégzett újvidéki ártatlan áldozatoknak a Limán 4 városrészben készülő emlékmű és Damjanich Jánosnak, a szabadságharc legendás alakjának Adán állított emlékműve is, stb.
Emellett, sok vajdasági helységben máig nem valósult meg a mindenkit megillető kegyeleti jog, az áldozatoknak kijáró végtisztesség és a méltó megemlékezés jogának a biztosítása. Nincs befejezve az 1944/45. évi események hatékony tudományos feltárása és az atrocitások elkövetőit sem nevezték még meg.
A délvidéki/vajdasági ártatlan magyar áldozatok tömegsírjai közül „még mindig nagyon sok a jelöletlen”.[21] Topolya esetében, például, „feltételezhetően valahol a Méhészek völgyében, azaz a szeméttelep területén található” az 1944 októberében elkövetett partizán terror áldozatainak a tömegsírja, illetve „a város központjában lévő stadion közelében található teniszpályák alatt”. [22] Újvidéken a Futaki úti temetőben mindeddig nem engedélyezték a Makovecz Imre által megálmodott és tervezett emlékmű megépítését[23]

BOZÓKI Antal

__________
[1] Horthy-szobrot állított a Mi Hazánk az Országgyűlés alelnökének irodájában.
https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/23697/Horthy-szobrot-allitott-a-Mi-Hazank-az-Orszaggyules-alelnokenek-irodajaban.html, 2022. augusztus 30. 16:21
[2] Második bécsi döntés. https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_b%C3%A9csi_d%C3%B6nt%C3%A9s
[3] Lásd az 1-es alatti írást.
[4] Bővebben lásd Ivankai Márk Jeszenszky Géza: Ha Dúró Dóra ismerné a történelmet, nem állítana Horthy-szobrot. https://www.klubradio.hu/adasok/jeszenszky-geza-ha-duro-dora-ismerne-a-tortenelmet-nem-allitana-horthy-szobrot-128850, 2022. szeptember 1. 18:12, és (Kossuth Rádió) Hatalmas vita várható: szobrot állítanának Horthynak Budapesten. https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/11435/Hatalmas-vita-varhato-szobrot-allitananak-Horthynak-Budapesten.html, 2011. október 8. 11:07
[5] Uo.
[6] (MTI) Kálmán Olga a Horthy-szoborról: Aki náci, az náci, nincs ezen mit szépítgetni. https://mandiner.hu/cikk/20220830_belfold_horthy_szobor_mi_hazank_parlament_duro_dora_kalman_olga. 2022. augusztus 30. 6:43
[7] Kövér László hivatala a Horthy-szobor ügyében: „Az alelnök döntése, hogyan rendezi be dolgozószobáját”. https://mandiner.hu/cikk/20220829_kover_laszlo_horthy_szobor_mi_hazank2022. augusztus 29. 20:38
[8] Uo.
[9] Lásd Szerbhorváth György: Bronzkorszak. https://parameter.sk/rovat/paravelemeny/2013/11/04/bronzkorszak, 2013. november 4. 12:44
[10] (Kossuth Rádió) Hatalmas vita várható: szobrot állítanának Horthynak Budapesten – a 4-es jegyzetben.[11] Horthy Miklós-szobrot avattak Kálozon. https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/17580/Horthy-Miklos-szobrot-avattak-Kalozon.html, 2017. május 20. 20:19
[12] Ungár Tamás: Az Orbán-kormány feltámasztja a Horthy-korszakot, csak még gyáva nyíltan vállalni a névadóját is. https://nepszava.hu/3168494_fidesz-horthy-miklos-orban-kormany, 2022. szeptember 7. 15:45
[13] Delegacija LSV predala Vladi Srbije i ambasadi Mađarske zahtev za uklanjanje Hortijeve biste iz mađarskog parlamenta. [A VSZL küldöttsége Szerbia Kormányának és a Magyar Nagykövetségnek követelést adott át Horthy Miklós szobrának eltávolítására a magyar parlamentből.] https://lsv.rs/vesti/saopstenja/delegacija-lsv-predala-vladi-srbije-i-ambasadi-madarske-zahtev-za-uklanjanje-hortijeve-biste-iz-madarskog-parlamenta-17576/, 2022. október 3.
[14] Uo.
[15] Uo.
[16] v-ár: Távolítsák el Horthy szobrát! https://www.magyarszo.rs/hu/5049/kozelet/273168/T%C3%A1vol%C3%ADts%C3%A1k-el-Horthy-szobr%C3%A1t!.htm, 2022. október 4. 08:54 >> 2022. október 4. 22:28,
[17] A.L.: Zahtev predat Vladi Srbije i Ambasadi Mađarske [Követelést adtak át Szerbia Kormányának és Magyar Nagykövetségnek]. Danas, 2022. október 4. 7.
[18] Helyreigazítás. Magyar Szó, 2022. október 7. 4., vagy https://www.magyarszo.rs/hu/5051/kozelet/273320/, 2022. október 6. 16:51 >> 2022. október 6. 20:00
[19] Vučić: Történelmi csúcson a szerb–magyar barátság. https://www.magyarszo.rs/hu/4664/kozelet/246147/Vu%C4%8Di%C4%87-T%C3%B6rt%C3%A9nelmi-cs%C3%BAcson-a-szerb%E2%80%93magyar-bar%C3%A1ts%C3%A1g-szerbia-magyarorsz%C3%A1g-Aleksandar-Vu%C4%8Di%C4%87-Orb%C3%A1n-Viktor.htm, 2021. július 8., 11:46 >> 2021. július 8. 20:49, és
[20] Magyarország és Szerbia jó viszonya mindkét ország számára hasznos. https://m.vajma.info/cikk/szerbia/31147/Magyarorszag-es-Szerbia-jo-viszonya-mindket-orszag-szamara-hasznos.html, 2022. február 7. [16:44]
[21] Vajdasági magyar áldozatok tömegsírjainak helymeghatározása. Nagy Abonyi Péter: Tömegsírok keresése a Vajdaságban. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Zenta, 2016. 83.
[22] Nyílt levél Topolya polgármesterének. https://www.vmdk.org.rs/, 2022. szeptember 13.
[23] Bővebben lásd Az 1944/45-ös újvidéki áldozatoknak nincsen méltó emlékműve! (Lovas: „Nem lehetünk objektívek, és nem is ez a cél”?) c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14337, 2022. március 16.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése