2022. október 6., csütörtök

MESE A NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL ÉS A BIRKÁKRÓL


Lehet, hogy egy kép erről: állat és szabadtéri

2022. október 4.  21:03

Hol vót hó nem vót, vót egy egysze egy gyönyörű ország. Valamikó dicső múltja vót és hazafiak lakták. De az idő elteltével, a hazafias szellem kikopott, elveszett. De nem csak a hazafias gondolatok tűntek el, hanem jóformán minden gondolat. Az emberek elfelejtettek gondókodni. Csinálták azt amit a többiek és mentek utánuk. Az ország legnagyobb része birkává változott, akit a király oda terelt, ahova akart. A birka nem kérdezett és nem gondolkozott, hiszen a birkának nem az a dóga, hogy gondókodjon, hanem az ösztonei után ment. Evett, ivott, szaporodott és ment a többi után. Elégedett is vót a király. De egy pici keserűség azért vót benne, mert igaz hogy a birkák vótak többen, de vót néhány szabadlelkű szegénylegény , akik a kurucok még megmaradt maroknyi szabadcsapataiba álltak. Ők évek óta kongatták a vészharangot, de szavukat nem hallgatta meg a jónép.
Egyszer a király parancsot kap az Óperenciás tengeren és az üveghegyeken túlró, hogy birodalmában számolja mög a birkákat. Királyunk teljesítve a parancsot, nyomban össze is hítta a főispánokat minden vármegyébő. A főispánok az alispánokat. Az alispánok az ispánokat. Az ispánok pedig a kisbírókat. Parancsba is adták, hogy népszámlálás lösz, ha tetszik, hanem. A kisbírók ki is dobóták a birodalom minden szegletében. De azt is mondta a kisbíró, hogy aki nem engedi magát mögszámóni, az bizony 200 botütésse jutalmaznak.Hínnnyye!
Gondóták a birkák. Akkó csak mögszámótatom magam. Senki nem akart botütést, vagy tömlőcbe kerűni.
Egyszer az egyik kurucivadék szögénylegény így szól az apjának:
Édösapám! Én nem vagyok király, de nem is akarok az lenni. Iskolám sincs tú sok, de valami nem fér a fejömbe.
Ha én nem számótatom mög magamat, akkó megbüntetnek.
De megbüntetni csak úgy tudnak, ha tudják , hogy én vagyok. De ha azt is tudják hogy én vagyok, akkó pontosan tudja a király, hogy hányan vagyunk. Igaz- e ?
Igaz édős fiam.
Akkó ennek a neve hogy lött népszámlálás?
Látom fiam, mögvan a magadhoz való esze, ezé ideje, hogy keress valahol szógálatot!
De ne idegenbe mennnyyé, hanem maradj itt a honba. Ha idegenbe mész, akko a kurucok táborát gyöngítöd és a birkákét erősítöd.
Jótanácsként mondanék valamit, amit tudnod kell. Királyunk sok évvel ezelőtt idegen honban tanult, idegenek pénzén. Királyt csináltak belőle, de ő nem a mi királyunk.
Idegen országok királyaival , kufárjaival összefogott, szövetséget kötött és kezet fogott. És a kezüket soha nem engedi el. Zsörtölődik folyvást, hogy miket köll idegenek felé teljesíteni, de a szövetségből mégsem lép ki. Mer néki jó így. De jó- e a jobbágyainak? A jobbágyoknak és a birkáknak sem jó, de hisznek neki. A népet súlyosan megadóztatja. A kilenced , amit még ükapád mesét, ehhöz képest semmi. A kicstár üres. Idegen uralkodók adják a tallérokat. De milyen feltételekkel? Néha királyunk követeket kűd más országokba. De van úgy, hogy ű megyen a távoli nyugatra, vagy a közeli keletre. De aztat senki nem tudja, hogy mirű beszégetnek.A tallérokat valakinek vissza is köll fizetni. Erre jók a birkák.
Édösapám! Amit maga mond , aztat más nem látja?
Kevesen fiam. Amit mond a király azt elhiszik.
De miért édösapám?
Azé fiam, mer a kisbíró jó hongosan mondja.
És minné többsző és minné hangosabban, úgy hihetőbb.
Emlékezz vissza erre az istenverte náthára!
A kisbíró, a király parancsára mindenkinek kötelezővé tett valami varázs kutyulmányt, ami idegen országbú gyütt. Oszt az a jobbágy, amelyik nem ivott belőle kéccő, háromszó, az nem kapott munkát. Mi kurucok már a kezdetektő vertük a harangot, de süket fülekre talát. A király, az idegen zsoldosok és a kisbíró hangosabb vót. A birka mög eehitte.
Aki máskint gyógyított vóna, arra mög azt monták, hogy kuruzsló.
Na így működik ez a népszámlálás is, vagy miarosssseb. A kincstár üres. A hiányzó vagyont valahonnét pótóni köll.Most mögkérdözik majd, hogy mennyi főded van, hun laksz? Mennyi tallérbó tartod ee a családod? Milyen viskóban laksz? Van- e szekered? Az hány ló húzza? Mivel fűtesz?
De sorolhatnám. Szerinted ez népszámlálás?
A király egyik embere azt mondta a minap, hogy erre azé van szükség, hogy nekünk jó lögyön , mög majd könnyebb. Csak nékik azt kő tudni, hogy miben segíccssenek.. Ehhőz kő a sok adat, ami majd mögy a király levéltárába, onnan mög kitudja hová. De miféle segícccsség az, amit ha nem kérök, akkó megbüntetnek? Szegény vagyok, de nem hülye.
Ha ez így van édösapám, akkó mié segítenek neki a számlálók?
Azé fiam, mer a számláló nem tudja, hogy mit csinál. Mindig lesz olyan jobbágy, aki pénzé bármit megcsinál. És ezt a király is tudja. Szépen cseng a tallér a perselyben, de egy fabatkát sem ér, ha az ember eladta a lelkét.
Ezért vagyunk mi kurucok és szegénylegények kevesen. Mert nekünk nem köll az ő tallérjuk! Én is kuruc vagyok, nagyapád is az vót, oszt te is az letté. Használd a fejed! Királyunk és a birkàk letértek őseknk útjáról. A királyunk nem őseinket követi, bármennyire is hiszi azt a nép. Pénz, hatalom nem számít! Keresd mindig az igazság forrását!
De a forrást csak úgy érheted el, ha szembe úszol az árral !
 
Kiskunsági népmese, kecskeméti gyűjtés

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése