2021. december 12., vasárnap

Hajnal Mičátekje

Milyen érdemei vannak a magyar közösség jogainak érvényesítése terén?

Igor Mirović tartományi kormányfő és Hajnal Jenő
(Fotó: Ótos András)

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke december 10-én a tartományi kormányban átvette az egyik legrangosabb vajdasági kitüntetést, a Ľudovít Mičátek-elismerést.
MNT elnöke „az emberi és kisebbségi jogok védelme területén elért kimagasló eredményeiért kapta meg ezt a díjat, melyet szimbolikusan minden évben éppen az emberi jogok világnapján vehetik át a megtiszteltetésben részesülők” – közli címoldalas hírként a Magyar Nemzeti Tanács „alapította” Magyar Szó nevű (Pásztor Pista) lap hétvégi száma.[1]
Hajnal Jenő (Bácsgyulafalva, 1954) 2014-től a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

A díj névadójáról sem hiszem, hogy sokan halottak. Velem együtt, pedig már több mint fél évszázada követem az emberi jogokért folyó küzdelmet.
„Dr. Ľudovít Mičátek – a Wikipédia szerint – Kiszácson született 1878-ban és Bécsben halt meg 1928. július 6-án. Szlovák ügyvéd volt, a Nagy Nemzetgyűlés egyik elnöke és a Csehszlovák Szövetség első elnöke az egykori Jugoszláviában”.[2]
Mičátek, tehát, társelnöke volt „a szlovén-horvát-szerb állam 1918. november 25-26-án megtartott, a bánsági, bácskai és baranyai szerbek, bunyevácok és más szlávok nagygyűlésének, amely – minden jogalapot nélkülözve – kimondta Vajdaság csatlakozását Szerbiához”.[3]
Az emberi jogokért való közdelemhez talán annyi köze lehetett, hogy „dr. Miloš Krno kollégájával együtt Dolnozemský Slovák néven társadalmi-politikai lapot indított. A lap Milan Hodža eszméit hirdette, aki a szlovák nemzeti kérdés nagy harcosa volt az Osztrák-Magyar Monarchiában”.[4]
Ezek alapján, nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a tartományi emberi jogi díjat – ha már létrehozták – éppen Mičátekről kellett elnevezni. Egy nemzeti kisebbséghez tartozóról, aki nem az egyetemes emberi jogokért küzdött, hanem egy másik nemzetet szolgált. Ez beárnyékolja az elismerést is.
– Mičátek úr a „népek hajnalán” talán még nem tudhatta, mit tesz, mi lesz tettének következménye. Hajnal elnök úr azonban tudhatja, mi fölött elnökölt a nagy előd, milyen előzmények után adhat hálát ő maga az isteni gondviselésnek – no meg a mosolyteli felterjesztőnek – a rangos elismerésért – kommentálta az eseményt Purger Tibor A mičáteki hajnal c. írásában.[5]

Az elismerést – több más díjjal és elismeréssel együtt – a tartományi kormány, a 2018. szeptember 14-ei ülésén alapította, amikor határozatot fogadott el Vajdaság AT díjainak és elismeréseinek létrehozásáról.[6]
– A díjazottak személyéről a tartományi díjakról és elismerésekről döntő bizottság határoz. Az elismeréseket a tartomány számára jeles napokon, november 25-én, Vajdaságnak a Szerb Királysághoz való csatolásának napján, május 15-én, a májusi közgyűlés megtartásának napján és december 10-én, az emberi jogok nemzetközi napján adják át – írta a Vajdaság Ma.[7]
„Az emberi és kisebbségi jogok területén” elért eredményekért járó díj furcsasága az is, hogy az alapításról szóló határozatot az Igor Mirović (Krusevac, 1968) irányította tartományi kormány hozta létre, aki „14 évig volt a (Vojislav Šešelj szerb szélsőségesen nacionalista politikus irányította – B.A.) Szerb Radikális Párt (СРП) újvidéki bizottságának az élén”.[8] 
Mirović abból a pártból, amelyik vezetőjének tulajdonított, a kilencvenes évek eleji mondat szerint „a magyaroknak fejenként egy szendvics jár, mert az ő anyaországuk közel van”,[9] az Aleksandar Vućić (aki 1995-től a Szerb Radikális Párt – SRS főtitkára volt)[10] Szerb Haladó Pártjába (SNP) igazolt.  Ennek a pártnak a hatalmi koalíciós partnere Pásztor István irányította Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) is, amelyik párt Hajnalt az elnöki székbe emelte.

A nyolcadik éve MNT elnök az elismerést az idén kapta, „amikor a Tanyaszínház-botrány fő(anti)hőseként vált ismertté széles e hazában, a i šire (= sőt külföldön is)”.[11] 
Hajnal (meg)jutalmazásában egyébként nincsen éppen semmi különös: Minden rendszer azokat részesíti elismerésben, vagy kitüntetésben, akik valamilyen szolgálatot tesznek az érdekében.
Az indoklás azonban pontosabb lenne, ha abban ez állna: „Az elismerést a Szerb Haladó Párt és a VMSZ nemzeti kisebbségi politikájának alkalmazása terén elért kimagasló eredményeiért kapta”!
Egyáltalán, milyen érdemei vannak Hajnalnak a magyar közösség jogainak az érvényesítése terén?

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2021. december 12.


__________
[1] A szülőföld erejét igazoló díj. Magyar Szó, 2021. december 11. 1. és 5.
[2] Ljudevit Mičatek https://sr.wikipedia.org/sr-el/Људевит_Мичатек
[3] Vajdaság Autonóm Tartomány
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdas%C3%A1g_Auton%C3%B3m_Tartom%C3%A1ny
[4] Lásd a 2-es alatt.
[5] Purger Tibor: A mičáteki hajnal
https://szmsz.press/2021/12/11/a-micateki-hajnal/, 2021. december 11. 8:33
[6] (021) Tartományi kormány: Elismerések, egyebek között Fehér Ferenc-díj alapításáról döntöttek https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22756/Tartomanyi-kormany-Elismeresek-egyebek-kozott-Feher-Ferenc-dij-alapitasarol-dontottek.html, 2018. szeptember 15. 7:14
[7] Uo.
[8] Igor Mirović https://www.magyarszo.rs/hu/3064/Velemeny_Portre/147100/Igor-Mirovi%C4%87.htm, 2016. május 26. 16:23
[9] Dobó Géza: Šešelj tartozik nekem egy szendviccsel https://index.hu/kulfold/2014/11/26/seselj_tartozik_nekem_egy_szendviccsel/, 2014. november 26. 15:29
[10] Aleksandar Vučić https://hu.wikipedia.org/wiki/Aleksandar_Vu%C4%8Di%C4%87
[11] Lásd Purger írását az 5-ös jegyzetben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése