2021. december 15., szerda

Pásztor István & társainak reklámozása

Szombaton Szabadkán nem volt útzárlat, Zentán hídlezárás?


A Magyar Szó december 13-ai címoldala

A hétfői, december 13-ai szerb nyelvű napilapok az első oldalon, fő hírként a szombati tüntetésekkel és útlezárásokkal, valamint az események értékelésével foglalkoznak.
A Danas nevű belgrádi napilap a címoldalán arról ír, hogy „Szerbia szerte ezen a hétvégén is folytatódtak a tiltakozók útzárlatai, jelentős részvétellel”. A lap Aleksandra Popović Referendummal vagy választásokkal „megdönteni” a lítium kiaknázását című egész oldal terjedelmű írását is közli a 3. oldalon.[1]
A Nova ugyancsak fővárosi lap a címoldalán számol be, hogy „mit mutattak meg a szombati, harmadik útblokádok”. Danilo Savić a 2. és a 3. oldalon fejtegeti, hogy „a Szerb Haladó Párt veresége az egyedüli garanciája a Rio Tinto távozásának”.[2]
A Magyar Szó nevű (Pásztor Pista) lap a december 13-ai számának első oldalán fő hírként közli, hogy „kétszáz éves a ludasi templom”,[3] hogy „turulszobrot avattak Hajdújáráson”,[4] hogy „lehullott az idei első hó”,[5] és hogy „újraválasztották a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület (VMÚE) elnökét”.[6]
Mintha szombaton Szabadkán nem lett volna útzárlat, Zentán hídlezárás!  

A ludasi templom jubileumáról készült íráshoz mellékelt fotón „Pásztor István a tartományi képviselőház elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke (Pásztor István fia – B.A.) és Kern Imre, Szabadka alpolgármestere”, vagyis csupa véemeszes vezető ismerhető fel.
A hajdújárási turul szobrot a VMSZ elnöke és Sövény Rudolf, a helyi közösség tanácsának oszlopos véemeszes[7] elnöke leplezték le.
A tüntetésekről a lap a 4. oldalon, csak úgy mellékesen ír, Tüntetnek, amíg a Rió Tintó nem távozik címmel.[8] Az írás még fele akkora terjedelmű sem, mint amelyik Máriás Endrének, a Vajdasági Magyar Újságíró Szervezet elnökének újraválasztásáról szól, aki egyébként nem a sajtószabadságért való karakán kiállásáról, hanem – leginkább a Pásztor Istvánnal és brüsszeli „mentorával”, Deli Andorral készült kilométeres interjúkról lett ismert.[9] Jelenleg a Magyar Szó főszerkesztő-helyettese (is).

A Danas napilap 2021. december 13-ai első oldala

Amíg a szerb lapok írásait a szerzők teljes névvel aláírják, a Magyar Szó nyomtatott változatában megjelent írásokat pasz, trk, H.Sz., csin, Hzs betűkkel jelölik.
Az újságírók nem merik vállalni a saját írásaikat, vagy szégyellik, hogy egy ilyen lapnak dolgoznak? Az is lehet, nem akarják, hogy nyoma maradjon annak, hogy valaha is a Magyar Szónak írtak? Abból a latin mondásból kiindulva, miszerint (verba volant,) scripta manent, vagyis a szó elrepül,) az írás megmarad?
Nincsen azzal semmi gond, hogy a Magyar Szó a ludasi templom jubileumáról és a turul szobor hajdújárási avatásáról ír, hanem azzal, hol, hogyan és milyen módon teszi ezt, hogy – Pásztor Istvánt és (párt)társait reklámozza.
Ellenben, a szombati (december 11-ei) szabadkai útlezárásokról[10] és a bejelentett zentai hídlezárásról[11] a lap egy árva szót nem közöl! Csak az jelenhet meg, ami Pásztor és Aleksandar Vučić szerb elnök érdekeinek megfelel, népszerűségét növeli?
Így, például, nem ír arról, hogy „Szerbiában novemberben 7,5 százalékos volt az éves infláció”,[12] de arról sem, hogy „Vučićék kilenc hónap alatt hárommilliárd euróval növelték az államadósságunkat”.[13]

A Magyar Szót a rendszerváltások előtt „a világ legjobb magyar nyelvű lapjaként” emlegették. Az egykori olvasók emlékeznek még arra, hogy a címoldalán a legfontosabb külpolitikai esemény és az időszerű társadalmi kérdéseket taglaló, állást foglaló vezércikk vagy kommentár is volt. Mostanára azonban annyira lezüllött, hogy a közszolgálatúságból és a pluralizmusból már semmit se találni a lapban!
Néhány hónap múlva választások lesznek, a lap fő feladata most az, hogy Pásztor Istvánt, a pártját és a holdudvarát népszerűsítse. Ezért nem kell csodálkozni, hogy a pártvezér minden „fellépését” bemutatja. Az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör fennállásának harmincéves évfordulója sem múlhatott el a felszólalása nélkül. Erről a hétfői szám (az 5. oldalon) ugyancsak beszámol.[14]
 
Az olvasónak már-már az az érzése támad, hogy Pásztor Istvánból több is van/több is lehet, hiszen hol itt, hol ott bukkan fel! Mint a nyúl meg a sün versenyfutásáról szóló Grimm-mesében a sün![15] Belgrádtól Budapestig, a i šire (szélesebb körben is)”[16] minden eseményen megjelenik, ahol valamit ünnepelni kell és tömeg van, ahol fel lehet szólalni. A disznóvágástól a templomi ünnepségig (miközben „a saját fiát sem keresztelte meg”).[17]
Önmagát és a pártját végül is reklámozni kell, hiszen minden szavazat számít! Lehetőleg más pénzén! Gyakran Hajnal Jenő, az Magyar Nemzeti Tanács elnökének a kíséretében jelenik meg, mintha legalábbis ikrek lennének.
Többnyire üres, szólamokkal terhes beszédeket tartanak a „nemzeti egységről” és a „nemzetépítő munkáról”, miközben a saját karrierüket és gazdagodásukat egyengetik. „Díjakra javasolnak vagy díjakat adnak”, „más(ok) pénzét osztják”. Közpénzen „ünnepeltetik magukat”, ahelyett, hogy mindketten nyugdíjba vonultak volna már!
Megtiltani ezt Pásztornak nem lehet ugyan, de alkalomszerűen a Tartományi Képviselőházban, vagy máshol, valaki egyszer (mégis)csak/talán felveti a kérést: Rendjén van-e az, hogy a Tisztelt Ház elnöke kettős tisztségben futkározik az országon belül és kívül is? Egyszer, mint képviselőházi elnök, másszor, mint a VMSZ elnöke, vagy éppen mindkét tisztségben egyszerre. Mikor, hol és mi felel meg jobban. És azt is, hogy mennyibe kerül ez az adófizetőknek? Közpénzekből nem-e pártpropaganda célokra utazgat? Képviselőházi elnökként nincs más dolga?
Ezt a két tisztséget sürgősen szét kell választani, akárcsak Aleksandar Vučić esetében, a köztársasági elnök tisztségét a Szerb Haladó Párt (СНС) elnöki funkciójától, mivel különböző visszaélésekre is okot ad(hat).
 
A szenior Pásztor ebben is az általa „kedves Acónak” mondott Aleksandar Vučić szerb elnököt utánozza, akit Marko Vidojković, a Danas rovatvezetője Adolfnak nevez, mint sok minden másban, például a médiában való állandó szereplésben. 
Nagyon úgy néz ki azonban, hiábavaló az erőkifejtés, mivel – a fia (Bálint) szavaival – „egyszer minden mandátum lejár”.[18] Még az övé(ké) is! De a szervilis főszerkesztőké és szerkesztőké is!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2021. december 15.

__________
[1] Aleksandra Popović: Srušiti kopanje litijuma referendumom ili izborima. Danas, 2021. december . 13. 1. és 3.
[2] Danilo Savić: Poraz SNS ja izborima jedini garant odlaska „Rio Tinta”. Nova, 2021. december 13, 1., 2-3.
[3] pasz: Ünnep Isten hajlékéban. Magyar Szó, 2021. december 13. 1. és 4.
[4] pasz: Turulszobrot avattak Hajdújáráson. Magyar Szó, 2021. december 13. 1.
[5] trk: Lehullott az idei első hó. Magyar Szó, 2021. december 13. 1.
[6] H.Sz. Újraválasztották a VMÚE elnökét. Magyar Szó, 2021. december 13. 4.
[7] Sövény Rudolf https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/soveny-rudolf
[8] trk: Tüntetnek, amíg a Rió Tinto nem távozik címmel. Magyar Szó, 2021. december 13. 4.
[9] Bővebben lásd a Káderképzés – VMSZ módra c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=12394, 2020. március 9.
[10] Magyar Mozgalom https://www.facebook.com/magyarmozgalom.rs, december 11. 14: 03 és december 12. 14:11
[11] Zenta is csatlakozik az országos megmozduláshoz szombaton.
[12] https://www.vajma.info/cikk/gazdasag/7839/Szerbiaban-novemberben-7-5-szazalekos-volt-az-eves-inflacio.html , 2021. december 14. 10:33
[13] https://szmsz.press/2021/12/13/vucicek-kilenc-honap-alatt-harommilliard-euroval-noveltek-az-allamadossagunkat/, 2021. december 13. 22:30
[14] csin: Beteljesült álom a székház leújítása. 2021. december 13. 5.
[15] A nyúl meg a sün https://www.nepmese.hu/mesetar/nepmesek/mesek/a-nyul-meg-a-suen
[16] Purger Tibor: A mičáteki hajnal https://szmsz.press/2021/12/11/a-micateki-hajnal/, 2021. december 11. 8:33
[17] Pásztor István saját fiát sem kereszteltette meg, de örül neki, hogy Slavko Večerin az új püspök https://delhir.info/2020/09/08/pasztor-istvan-sajat-fiat-sem-keresztelte-meg-de-orul-neki-hogy-slavko-vecerin-az-uj-puspok-video/
[18] Egyszer minden mandátum lejár https://www.magyarszo.rs/hu/2941/hetvege/138889/Egyszer-minden-mand%C3%A1tum-lej%C3%A1r.htm, 2016. január 10. 11:09

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése