2019. március 18., hétfő

Egy győzelem előtörténete

A VaMaDisz másodszor is pert nyert az újvidéki Jogtudományi Karral szemben


Mint ahogy már beszámoltunk róla, kedden a Vajdasági Magyar Diákszövetség újabb pert nyert az újvidéki Jogtudományi Karral szemben. A VaMaDiSz tavaly júniusban azért perelte be a kart, mert szerb nyelvvizsgára kötelezte az intézménybe felvételiző magyar ajkú jelölteket. Sóti Attila, a VaMaDiSz elnöke kedden azt nyilatkozta, hogy még nem tudják, miként fog reagálni a jogi kar a bírósági ítéletre.
A VaMaDiSz harca a magyar hallgatók jogaiért akkor kezdődött, amikor a szervezet 2015. december 2-án nyelvi diszkrimináció miatt beperelte az újvidéki Jogtudományi Kart az újvidéki Felső Bíróságon. Ennek oka az volt, hogy kar nem tette lehetővé a magyar ajkú diákok számára, hogy az anyanyelvükön felvételizzenek. Ezzel a felsőoktatási intézmény nemcsak a Tartományi Képviselőház 2015. április 8-ai rendeletét, hanem a nemzetközi jog több rendelkezését szegte meg, hiszen diszkriminálta a magyar és más kisebbségek tagjait.
A vajdasági nemzeti kisebbségek a 2001-es tartományi határozat értelmében anyanyelvükön is felvételi vizsgát tehetnek. A jogi karon egészen 2011-ig minden rendben volt, hiszen a magyar jelentkezők minden évben megkapták a felvételi vizsga kérdéseit anyanyelvből és irodalomból. Egy technikai hiba miatt 2011-ben kiszivárogtak a megoldások is, így 2012-ben a jogi karon szerb nyelvről fordították a magyar ajkú jelentkezőknek a szerb irodalomra és történelemre vonatkozó kérdéseket. A következő évben, 2013-ban mindenki szerb irodalomtörténetből, valamint alkotmány- és polgárjogból felvételizett, kizárólag szerb nyelven.
A kar elleni per egészen 2016 májusáig húzódott, amikor ideiglenes, ám kötelező érvényű határozat született a jogi karral szemben, és a bíróság arra kötelezte a felsőoktatási intézményt, hogy magyar nyelven is szervezze meg a felvételi vizsgát. Ám az intézmény mindezt nem tette meg, hiszen mint ahogy 2016 júniusában beszámoltunk róla, a jelentkezési űrlapon nem volt feltüntetve a magyar nyelven való felvételizés lehetősége. A bírósági határozat ellenére szerb nyelven folyt a felvételi vizsga a jogi karon. Ekkor a felsőoktatási intézmény arra hivatkozott, hogy az illetékes bíróság elfogadta a fellebbezésüket, és emiatt nem tartották meg a felvételit a kisebbségek nyelvén. Ekkor a VaMaDiSz az MNT-hez, a tartományi oktatási, illetve a tartományi felsőoktatási titkársághoz fordult. Az októberi főtárgyaláson nem történt előrelépés, ám új bíróhoz került az ügy, és az illetés bíróság mindkét féltől tanúkat kért.
Az ügy akkor vett fordulatot, amikor a VaMaDiSz küldöttsége november 24-én és 25-én Genfben vett részt az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Tanácsának Kisebbségügyi Fórumán, ahol beszámoltak a jogi kar nyelvi diszkriminációjáról. A felszólalásukra Szerbia Külügyminisztériumának küldöttsége ugyan reagált, de nem foglalt egyértelmű álláspontot. Ám a per tovább húzódott, és a decemberi tárgyaláson nem jelent meg az új bíró, ezért a tárgyalást 2017 februárjára halasztották. Ebben az évben, áprilisban beszámoltunk róla, hogy a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) is a VaMaDiSz mellé állt a jogi karral folytatott perben. A VaMaDisz mégis elvesztette a pert, a bíróság nem volt hajlandó kihallgatni az általuk hozott tanút. A VaMaDiSz nem kapott írásbeli indoklást a döntésről az illetékes bíróságtól. Mindez két hónap után érkezett meg a szervezethez. A VaMaDiSz ekkor már Brüsszelbe vitte a jogi kar nyelvi diszkriminációjának ügyét. Ezután, júliusban fellebbezést nyújtott be az újvidéki Fellebbviteli Bírósághoz az újvidéki Felső Bíróság elsőfokú ítélete ellen. Októberben újratárgyalták az ügyet, ám az újvidéki Felső Bíróság ezúttal sem volt hajlandó kihallgatni a tanút, és döntésük értelmében nem történt diszkrimináció a jogi karon.
A következő évben, 2018 áprilisában az újvidéki Fellebbviteli Bíróság arra kötelezte a jogi kart, hogy magyar nyelven is szervezze meg a felvételi vizsgát a diákok számára. A bíróság kimondta, hogy a kar diszkriminatívan járt el, mivel éveken át megfosztotta a vajdasági magyar és más nemzeti kisebbségeket az anyanyelvükön való felvételizés jogától. A jogi kar ezúttal is talált egy kiskaput a felvételi vizsga lebonyolításakor, hiszen új követelményként azt kérte a kisebbségi nyelvet választó diákoktól, hogy vegyenek részt egy szerb nyelvű tudásfelmérőn. Ekkor a jogi kar B2-es szerb nyelvtudást követelt a jövendőbeli hallgatóktól. Ekkor egy magyar diák sem felvételizett a karra.
Ennek a több éves küzdelemnek vetett véget az illetékes bíróság keddi döntése, amelyből a VaMaDiSz győztesen került ki. Az, hogy miként jár el a jogi kar, a jövő titka.
Szalma Brigitta
Magyar Szó, 2019. március 16. 13., és
2019. március 16., 05:22 >> 2019. március 16., 10:13
  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése