2019. március 3., vasárnap

Elaborat o mreži škola:

  Godišnja ušteda gašenjem škole „Petefi“ 40 miliona dinaraU elaboratu o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji opštine Bečej predloženo je zatvaranje Osnovne škole „Petefi Šandor“ u Donjem gradu u Bečeju. Gašenjem te škole opština Bečej i Ministarstvo prosvete bi ostvarili ukupnu uštedu na godišnjem nivou od oko 40 miliona dinara.

Ukoliko Ministarstvo prosvete usvoji predlog, škola – koju pohađa 253 učenika, 80 odsto njih na mađarskom nastavnom jeziku – bi trebalo da bude zatvorena do septembra ove godine.

Elaborat je od juče do 12. marta na javnoj raspravi i dostupan je na sajtu opštine Bečej: http://www.becej.rs/wp-content/uploads/2019/02/ELABORAT-o-mrezi-OS.pdf.
 
Lokalna samouprava poziva pravna i fizička lica u opštini Bečej da daju svoje predloge, primedbe i sugestije na elaborat o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine. Primedbe se dostavljaju na propisanom obrascu u pisanoj formi sa naznakom: Radna grupa za izradu Elaborata o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Bečej, Trg oslobođenja broj 2, 21220 Bečej; neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Bečej ili elektronskom poštom na e-mail adresu suzana.djukic@becej.rs.

U zaključcima elaborata je navedeno da postojeći akt o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Bečej nije u skladu sa realnim potrebama školskog sistema u Bečeju. Na osnovu podataka koji su obuhvaćeni analizom, zaključuje se da OŠ „Zdravko Gložanski“, OŠ „Sever Đurkić“ i OŠ „Šamu Mihalj“ Bačko Petrovo Selo ispunjavaju sve kriterijume iz Uredbe da postoje kao samostalne javne osnovne škole. OŠ „Šamu Mihalj“ Bačko Petrovo Selo je od strane Mađarskog nacionalnog saveta proglašena za školu od posebnog nacionalnog interesa za mađarsku zajednicu.

Sa manje od 480 učenika na teritoriji opštine Bečej u naseljenom mestu Bačko Gradište nalazi se OŠ „Svetozar Marković“ i ona ispunjava kriterijume iz Uredbe jer na udaljenosti do 2 kilometra ne postoji druga osnovna škola.

Sa manje od 480 učenika na teritoriji opštine Bečej se nalazi OŠ „Šamu Mihalj“ Bečej. OŠ „Šamu Mihalj“ Bečej ispunjava kriterijume iz uredbe jer na udaljenosti do 2 kilometra ne postoji druga osnovna škola. Ova škola je od strane Mađarskog nacionalnog saveta takođe proglašena za školu od posebnog nacionalnog interesa za mađarsku zajednicu.

„Sa manje od 480 učenika na teritoriji opštine Bečej se nalazi OŠ `Petefi Šandor`. OŠ `Petefi Šandor` ne ispunjava uredbom propisane kriterijume s obzirom da na udaljenosti do 2 km postoji OŠ `Sever Đurkić`. Ne smatra se da je OŠ `Petefi Šandor` specifična po tome što izvodi nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine jer sve osnovne škole na teritoriji opštine Bečej izvode nastavu dvojezično i na taj način je zagarantovano ustavno pravo na obrazovanje i vaspitanje na jeziku i pismu nacionalne manjine. OŠ `Petefi Šandor` Bečej od strane Mađarskog nacionalnog saveta nije proglašena za školu od posebnog nacionalnog interesa za mađarsku zajednicu“, piše u elaboratu.

 
U obrazloženju predloga o zatvaranju škole „Petefi Šandor“ piše da u šest osnovnih škola na teritoriji opštine Bečej nastavu pohađa 2.700 učenika.

Na teritoriji naselja Bečej postoje četiri osnovne škole, a „Petefi Šandor“, „Sever Đurkić“ i „Zdravko Gložanski“ se nalaze na međusobnoj udaljenosti manjoj od 1,5 km. U ovim školama se nastava odvija na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku. „OŠ `Sever Đurkić`, OŠ `Zdravko Gložanski` i OŠ `Šamu Mihalj` Bečej mogu da prime sve učenike OŠ `Petefi Šandor` bez povećanja broja odeljenja jer broj učenika u odeljenjima tih škola nije maksimalan, čak je na minimumu u odeljenjima na mađarskom nastavnom jeziku“, piše u elaboratu i dodaje se da škola „Petefi“ ima najveći pad broja učenika u poslednjih osam godina u odnosu na sve ostale škole na teritoriji opštine Bečej i iznosi 30,68%.

U elaboratu se navodi i da „ako posmatramo i kvalitet nastave kroz rezultate završnog ispita i kroz rezultate postignute na takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, vidimo da učenici OŠ `Petefi Šandor` postižu najlošije rezultate na teritoriji opštine Bečej. Evidentno je da roditelji učenika kojima je teritorijalno najbliža OŠ `Petefi Šandor` u odnosu na mesto stanovanja, decu upisuju u ostale osnovne škole baš iz navedenih razloga. (...) Iz svega gore navedenog, smatramo da je u najboljem interesu učenika da nastavu pohađaju u tri preostale osnovne škole na teritoriji naseljenog mesta Bečej po izboru roditelja“.

I najzad, konstatuje se da bi „gašenjem OŠ `Petefi Šandor` Bečej, Opština Bečej i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bi ostvarili ukupnu uštedu na godišnjem nivou na oko 40.000.000 dinara“.
 
K.D.F.
 
Opširnije u štampanom izdanju Bečejskog mozaika 22. februara na stranama 5, 8 i 9.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése