2019. március 29., péntek

Helységnévtáblák az Európa Tanácstól

Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (168.)

Március 18.
Helységnévtáblák az Európa Tanácstól
A nemzeti kisebbségi nyelvhasználatról tanácskoztak március 12-én Zomborban, az Európa Tanács (ET), az illetékes minisztérium, a városi közigazgatás, a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács, a nemzeti tanácsok és a civil szervezetek képviselői.[1]
– Az összejövetelen elhangzott az is, hogy az új nyelvhasználati szabályozás értelmében a helységnévtáblákon a kisebbségek nyelvén is el kell helyezni a föliratot abban az esetben, ha az hivatalos használatban van az adott területen – írja M agyar Szó.[2]
A gondom ezzel a megfogalmazással, hogy tévesen tájékoztatja az olvasót: Mintha csak most találták volna ki, vagyis a fekete-vörös-véemeszes hatalmi koalíciónak köszönhetjük, hogy „a helységnévtáblákon a kisebbségek nyelvén is el kell helyezni föliratot”, miközben ez már a múlt század hetvenes éveiben gyakorlat volt.

 

Zombor miért csak most valósított meg „egy erre vonatkozó projektumot”? A most kihelyezett 24 helységnévtábla ugyanis az Európai Unió és az Európa Tanács támogatásával készült, 16 322 euró értékben, szerb, magyar és horvát felirattal.[3]
Ebből, egyrészt, arra lehet következtetni, hogy Zomborban – annak ellenére, hogy az említett nyelvek is hivatalos használatban vannak – eddig nem törődtek a többnyelvű táblák kihelyezésével. Másrészt pedig arra, hogy a táblák most is az Európa Tanács pénzéből készültek el. Ha az ET nem ad pénzt, akkor most nincsenek háromnyelvű helységnévtáblák? A kérdés az is, hogy mennyi ideig nem fogják ezeket megrongálni, lefesteni?
A táblák kihelyezése egyébként is csak (formai) része a nemzeti kisebbségi nyelvhasználati jogoknak. Elképzelhető, hogyan valósul meg a nemzeti kisebbségi nyelvek hivatalos használata a zombori közszolgálatokban, az igazságügyben, a közvállalatokban…


Március 22.
Megtartották, vagy mégsem?
A kisebbségi jogok, mint egyéni vagy kollektív jogok címen konferenciát jelentett be a (vélhetően budapesti) Kárpát Jogi Network, amelyre „hat országból” vártak magyar jogászokat.
A nemzetközinek is nevezhető tanácskozás egyik előadójaként Nyilas Mihály, a Vajdasági Jogász Egylet (VMJE) elnöke, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi tikár volt előlátva, aki előadásának címe „Szerbia akcióterve a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítására”.[4]
Kárpát Jogi Network honlapján (https://www.karpatjog.hu/) azonban csak az értekezlet „programja” és a részvevők nevei találhatók, valamint, hogy a „fővédnöke” Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

 

Információt arról, hogy a konferenciát megtartották-e és mit mondtak az előadók, sem a szervezet honlapján, sem az interneten, de még a sajtóban sem találtam.
Megtaláltam viszont az interneten a Kisebbségi szemle 2017. évi 3. számát, amelyben (a 109-132. oldalon) megjelent Nyilas Mihály – Mackó Zsuzsanna közös „tanulmánya”, amelynek ugyanaz a címe, mint Nyilas bejelentett előadásának: Szerbia akcióterve a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítására.[5]
A szerzők az akkor ezt írták: „Az akcióterv elfogadása óta eltelt másfél év tapasztalatai azt mutatják, hogy megvalósításában késések, szervezési és más nehézségek mutatkoztak, de ezek kiküszöbölése folyamatban van és a megvalósítás várhatóan 2017 őszétől kap igazán lendületet. A vajdasági magyarság számára fontos akcióterv elemek megvalósításához jelentősen hozzájárulhat Szerbia és Magyarország kitűnő kapcsolata, illetve az is, ha a vajdasági magyar politikum a közösség érdekeit továbbra is felelősen képviseli Szerbiában, valamint azokat hatékonyan közvetíti az anyaország és az EU felé, Magyarország pedig Szerbia és az EU felé.[6]
Azóta már tudjuk, hogy az akcióterv nem felel(t) meg a magyar közösség elvárásainak, és hogy semmivel sem viszi előbbre a jogaink érvényesítését. Érdekelt volna, mit mond(ott) Nyilas most a „lendületről” és az akciótervről? Vagy ez nem tartozik a nyilvánosságra?
BOZÓKI Antal
Újvidék, 2019. március 29.


[1] Bővebben lásd A „kereteknél” nem jutottunk tovább c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11635, 2019. március 22.
[2] szikics: Új helységnévtáblák Zomborban
https://www.magyarszo.rs/hu/3937/vajdasag_zombor/199051/%C3%9Aj-helys%C3%A9gn%C3%A9vt%C3%A1bl%C3%A1k-Zomborban.htm, 2019. március 18. [21:02]
[3] Uo.
[4] Hat országból érkeznek magyar jogászok. Magyar Szó, 20196. március 22. 3. és Kárpát Jogi Network https://www.karpatjog.hu/hir/kisebbsegi-jogok-mint-egyeni-vagy-kollektiv-jogok
[5] Kisebbségi szemle 2017/3, 109-132 NPKI: http://archive.bgazrt.hu/npki/folyoiratok_en/kisebbsegi_szemle_en/kisebbsegi_szemle_2017_3_1/
[6] Uo. 132.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése