2019. március 5., kedd

Nagybecskerek: Felszámolták az I. világháborúban elesett magyar katonák végső nyughelyétNagybecskereken a szerb-magyar történelmi megbékélés úgy néz ki, hogy az I. világháborúban elesett katonák végső nyughelyét átruházták a temetkezési közvállalatra aki ezt felszámolta és eladta a sírhelyeket. A hősi halottak után még egy emléktábla se maradt.

Hol sírjaink domborulnak (Petőfi Sándor)

Vidékünkön nem számít újdonságnak a történelmi jelentőségű magyar emlékek felszámolása. Sajnos most egy újabb fejezethez értünk. Nagybecskereken a helyi hatalom (ahol "magyar érdekvédők" is ülnek és szavaznak) átruházta a katolikus és református temetők  karbantartását a helyi temetkezési közvállalatra. Mint olyan ez nem volna akkora bűn ha az a közvállalat nem számolta volna fel az 50 évig  gondozott és karbantartott katonai sírokat, majd az így "felszabadult" helyeket nem adta volna el újabb "lakóknak".
Hangya István, a VMDK nagybecskereki elnöke, 2017 óta szélmalomharcot folytat a helyi adminisztrációval azért, hogy az I. világháborúban hősi halált halt magyar (és más nemzetiségű) katonák felszámolt sírjaik helyén, legalább egy emléktábla jelezze hol voltak eltemetve.
Ez ügyben levélben fordult a helyi hatóságokhoz, városi önkormányzathoz, a helyi emlékhelyek felemelésével foglalkozó bizottsághoz, a helyi temetkezési közvállalathoz, helyi politikumhoz (beleértve a "magyar érdekvédőket" is), helyi polgárjogvédőhöz. 
Erőfeszítéseiről értesítette Magyarország belgrádi nagykövetségét. És a mai napig semmi, az ügy nem mozdult egy jottányit sem.
Tari István, a VMDK MNT képviselője erről beszélt is az MNT egyik ülésén. És semmi. 
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége ezért úgy döntött, hogy az esetet kihozza a nagy nyilvánosság elé, hátha a közvélemény nyomására mégis sikerül áttörni a hallgatás, a nemtörődömség és a közöny falát. Így nézne ki a a magyar - szerb megbékélés a gyakorlatban?
Az alábbiakban ismételten közöljük azt a VMDK közleményt amit 2018. 08. 12-én tettünk közzé Hangya István úr kezdeményezésére.
KÖZLEMÉNY
A VMDK NAGYBECSKEREKI TAGOZATA
Dátum: 2018.08. 12.
MARADANDÓ EMLÉKET KELL ÁLLÍTANI  MEGSEMMISÍTETT KATONATEMETŐINK HELYÉN!
Nagybecskereken 50 éven át az I. világháborúban elesett katonáink sírjai rendezve és karbantartva voltak köszönve azt a katolikus-, illetve a református- egyháznak. A tulajdonukban lévő temetőket az állam elvette tőlük és azokat a városi  Temetkezési Közvállalat rendelkezésre bízta, és ezzel megkezdődött a katonatemetőink felszámolása, amit igyekeztek "törvényes" keretekbe csomagolni.
Kérésünkre, hogy adják ki a katonatemetőink felszámolásáról szóló döntés másolatát, csak ígérgetéseket kaptunk. Hónapok óta néma csend fedi azon követelésünket, hogy katonatemetőink helyén emeljenek műemléket vagy legalább emléktáblát az ott eltemetett magyar, és más nemzetiségű katonák nevével.
Azon szerencsétlen katonák megsemmisített sírjai miatt úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságnak is tudnia kell erőfeszítéseinkről.
A VMDK NAGYBECSKEREKI TAGOZATA
Hangya István, elnök
2019. 3. 5. [09. 07]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése