2019. május 19., vasárnap

Csak a szavazataink kellenek!


Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (177.)

Május 9. –10.
Miről tájékozódtak, és miről nem?
Hivatalos látogatáson jártak Vajdaságban a magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozási Bizottságának tagjai.
Az első napon Zentán megtekintették a gimnáziumot és a múzeumot, Szabadkán pedig „a közélet meg a kultúra helyzetéről” folytattak megbeszélést Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) örökös elnökével, valamint a Magyar Médiaházba is ellátogattak.  Másnap az újvidéki Európa Kollégiumba és a Prosperitati Alapítvány által támogatott három vállalkozóhoz látogattak.
– Erős, gyarapodó, öntudatos magyar közösség van a Vajdaságban, és nagyon jó a kapcsolat a szerb és a magyar kormány között – mondták a vendégek.[1]Alexov Ljubomir szerb nemzetiségű szószóló kiemelkedőnek értékelte a magyar kisebbségi sajtó helyzetét a Vajdaságban”.[2] 

Annak alapján, hogy Vajdaságban hol jártak, kivel/kikkel beszélgettek, nem is kell csodálkozni a magyarországi látogatók értékelésén.
A bizottságnak, egyebek mellett, az a feladata, hogy „a helyszínen tájékozódjon a külhoni magyarságot érintő aktuális problémákról”.[3] Szükséges lenne azonban, hogy a testület tárgyilagos információkat kapjon.
Kinek jó, minek jó az, ha a bizottság tagjai úgy tájékozódnak, olyan benyomásokat szereznek, amelyeknek nem sok köze van a valósághoz? Milyen értéke lehet a bizottságban az ilyen alapokon elfogadott „nemzetpolitikai tartalmú törvényeknek, határozati javaslatoknak, jelentéseknek és beszámolóknak”?[4]

Május 13. – 19.
Csak a szavazataink kellenek!
„Kampányfinishez” érkezett a május 26-ai európai parlamenti választás.
A vajdasági magyarokhoz is megérkezett a „szavazási levélcsomag”. A VMSZ 400 „Pásztor legényeknek” is nevezett aktivistája „ad majd útbaigazítást a polgároknak”, „azaz segít a regisztrációs lap kitöltésében”.[5] Még a Szerb Haladó Párt (CNC) tagjai is „segítenek a levélszavazás kitöltésében”.[6]
A „szavazási levélcsomag”[7] egyébként olyan világos és egyértelmű információkat tartalmaz, aminek a megértéshez semmi szükség a segítségre. A pártaktivisták „terepi munkáját” csupán a választókra történő nyomásgyakorlásként lehet érteni. Ez egyúttal a Nemzeti Választási iroda (NVI) felhívásának a semmibevételét is jelenti, miszerint „a szavazólap csak személyesen, befolyástól mentesen tölthető ki”!
Az információkból arra lehet következtetni, hogy a VMSZ-nek minden adata megvan – bizonyára a Fidesz által – a vajdasági magyar állampolgárokról, illetve arról a „60 ezer” emberről, „akik regisztráltak a Nemzeti Választási irodarendszerében”.[8]  Nem kell, tehát, kételkedni a szavazás kimenetelében!

A VMSZ illetve a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) által alapított sajtó telítve van választási propagandával, amelyben mindenkit arra buzdítanak, hogy „szavazatával a nemzeti oldalt, a Fidesz-KDNP listáját támogassa, amelynek a VMSZ színeiben továbbra is befutó helyen tagja Deli Andor”.[9] 
A jelenleg is EP-képviselőt Ternovácz István, az MNT végrehajtó bizottságának tájékoztatással megbízott tagja kérte fel „ciklus végi beszélgetésre”.[10]
Ternovácznak persze senki nem tilthatja meg, hogy bárkivel interjút készítsen, csak éppen az kérdés, hogy mennyire illik ez össze a tisztségével, és hogy nincs-e ez ellentétben azzal, hogy az MNT tisztségviselőinek minden vajdasági magyart kell képviselni, nem csak a véemeszeseket? (A VMSZ internetes oldalán olvasom, hogy Ternovácz Fanni 2018-ban „Deli Andor képviselő úr irodájában volt gyakornok”[11]…)


A haladó VMSZ vezetői kíséretében Fideszes tisztségviselők járják a Vajdaságot.
– Csatában vagyunk: az Európai Unió parlamenti választása olyan nemzeti ügy, amely sok tekintetben meghatározza a magyar nemzet jövőjét. Ennek érdekében minden köztünk lévő különbséget félre kell tenni, és a FIDESZ-KDNP listájára történő szavazással meg kell mutatnunk az erőnket – hangoztatta Pásztor István, a VMSZ örökös elnöke, az óbecsei a Than Emlékházban szervezett kerekasztal-beszélgetésen, amelynek vendége Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának az elnöke volt.
A választási politika azonban a feje tetejére van állítva. Először talán azt kellett volna megbeszélni, hogy mit is fog a Fidesz-KDNP külön pedig Deli Andor tenni a vajdasági magyarság érdekében az Európai Parlamentben?  
Ezzel szemben Pásztor szavaiból az derül ki, hogy minden már előre meg van határozva, el van döntve, nekünk pedig semmi más dolgunk nincsen csak támogatni ezt a politikát, a Fidesz-KDNP listára szavazni! Mert ugye ez kívánja a magyar nemzet!?
Ez nem a választópolgárok lebecsülése lenne? A történet ugyanis igazából Orbán Viktor és politikájának a támogatásáról/támogatottságának a lemérésről szól.
Az ellentéteket azonban csak akkor lehet(ne) „félre tenni”, ha előzőleg szót értünk/értenénk abban, hogy mi és a vajdasági magyarok érdeke és azt a képviselők felvállalnák! Erről azonban szó se nincsen. Csak a szavazataink kellenek!

Temerinben aztán a Fidesz-VMSZ vezetőknek „a civil szervezeteknek a képviselőivel” kellett volna találkozni. Az erről szóló írásból azonban csak azt lehet olvasni, hogy az eseményen részt vett Ágoston András, a VMDP korábbi és Csorba Béla, a párt jelenlegi elnöke. Hol voltak a civil szervezetek képviselői? (A sajtó az óbecsei találkozóról is csak a „vendégeket” idézte.)
Németh Zsolt azt magyarázta, hogy „Európában egy nagyon fontos választás lesz, aminek Európa a jövője a tétje”. Az, hogy a vajdasági magyarok „Európa mellett X-eljenek fontos a szerbiai és a nyugat-balkáni integráció miatt is” – tette hozzá Németh, mintha a szavazás legalábbis Szerbiának az EU-hoz való csatlakozásáról szólna!
Pásztor Temerinben már azt hangoztatta, hogy „az EU-s választások tétje a határokat átívelő nemzetegyesítés”. Csak azt nem mondta, hogy a választások után ez mikor történik meg? Most akkor a választásoknak mi is a tétje?
Csorba Béla, a VMDP aktuális elnöke, akinek a pártját időközben a VMSZ „bedarálta”, elmondta: „Elsősorban azért fontos, hogy a vajdasági magyarok részt vegyenek az EU-s választásokon, mert látszik, hogy milyen iszonyatos küzdelem zajlik Európában a választások kapcsán, és a vajdasági magyaroknak nem mindegy, hogy a Fidesszel és a KDNP-vel mi fog történni”.
– Az nyilvánvaló, hogy győzni fog a választásokon, de nem mindegy, hogy milyen arányban. A vajdasági magyarok számára ez létkérdés, hiszen szeretnénk a Fidesznek olyan támogatást adni, amely az itteni létfeltételeinket megerősítheti. Másodsorban azt a menekültáradatot, amely Európát elérte, és azt a manipulációs tömeget, amely megnyilvánult, csak akkor tudjuk hatékonyan kivédeni, ha Európában a migránsellenes erők megerősödnek. Ehhez kell nekünk is hozzájárulni – üzente Csorba Béla.[12]
A VMDP elnökének szavaiból is az derül ki, hogy a vajdasági magyaroknak a választásokon való részvétele azért fontos, mert „nem mindegy, hogy a Fidesszel és a KDNP-vel mi fog történni”. A vajdasági magyarok számára „létkérdés” lenne, hogy mennyi képviselője lesz a Fidesznek az EP-ben? Ez egyszerűen nem felel meg az igazságnak! A választásokon részt vevő többi magyarországi pártból kikerülő képviselő nem az ország érdekeit fogja képviselni? 

A „létkérdés” az, hogy a vajdasági magyarok ügye jelen legyen és megoldásra találjon az Európai Parlamentben. Az utóbbi öt évben az Európai parlamentben csak Morvai Krisztina és Tőkés László erdélyi képviselő állt ki a vajdasági magyarok érdekében.  A többi képviselő, köztük Deli Andor, ebben a ciklusban ezen a téren éppen semmit nem tudott felmutatni! Ezért szavazzunk rájuk? A vajdasági szavazók azonban – a Fideszes-véemeszes propaganda miatt – erről viszont nem túlságosan értesül(het)tek.
Szavazatainkkal nem a „kétkulacsos” politikát[13] kell támogatni, hanem azokat, akik az érdekeinket képviselik!
BOZÓKI Antal,
Újvidék, 2019. május 19.


[1] A Nemzeti Összetartozás Bizottsága Vajdaságban.
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nemzeti-osszetartozas-bizottsaga-vajdasagban, 2019. május 9 [19:43 és 21:34] és „Erős, gyarapodó, öntudatos magyar közösség van a Vajdaságban”.
http://rtv.rs/hu/politika/er%C5%91s-gyarapod%C3%B3-%C3%B6ntudatos-magyar-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-van-a-vajdas%C3%A1gban_1015767.html
[2] Lásd a Pannon RTV tudósítását az 1-es alatt.
[3] Nemzeti összetartozás bizottsága. https://www.parlament.hu/web/nemzeti-osszetartozas-bizottsaga
[4] Uo.
[5] P.E.: Tudnivalók az EP-szavazásról. Magyar Szó, 2019. május 10. 1. és 4.; A VMSZ aktivistái járják Szabadka helyi közösségeit. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmsz-aktivistai-jarjak-szabadka-helyi-kozossegeit, 2019. május 16. [16:11 és 17:10]
[6] A Fideszt támogató haladók is segítenek „a levélszavazás kitöltésében”. https://szabadmagyarszo.com/2019/05/16/a-fideszt-tamogato-haladok-is-segitenek-a-levelszavazas-kitolteseben/, 2019. május 16. 19:45
[7] P.E.: Megérkeztek a szavazási levélcsomagok. magyar Szó, 2019. május 14. 1. és 4.
[8] Lásd P.E. írását az 5-ös jegyzetben.
[9] Uo.
[10] Deli Andor: Megjelenhettünk az európai közéleti, politikai színtéren. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23671/Deli-Andor-Megjelenhettunk-az-europai-kozeleti-politikai-szinteren.html, 2019. május 14. [11:09]
[11] Ternovácz Fanni gyakornoki beszámolója. http://www.vmsz.org.rs/blog/ternovacz-fanni-gyakornoki-beszamoloja, 2018. február 15.
[12] G.B: Civil szervezetek az EU-s választásokról. Magyar Szó, 2019. május 15. 101., vagy https://www.magyarszo.rs/hu/3987/vajdasag_temerin/201901/Civil-szervezetek-az-EU-s-v%C3%A1laszt%C3%A1sokr%C3%B3l.htm, 2019. május 15. [08:45]
[13] Magyar Mozgalom: Nem támogatjuk a kétkulacsosságot! http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/nem-tamogatjuk-a-ketkulacsossagot, 2019. április 23., és Európai Parlamenti választás. A VMDK közleménye. http://www.vmdk.org.rs/, 2019. május 16.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése