2019. május 5., vasárnap

Pásztor után Pásztor


A magyar közösség megosztása tovább mélyült

A várakozásnak megfelelően, az egyetlen jelöltként induló Pásztor Istvánt (Törökkanizsa, 1956. augusztus 20.), az eddigi elnököt választották meg, immár negyedik alkalommal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) elnökének.

A párt május 4-én, Doroszlón megtartott XVIII. tisztújító közgyűlésén a „valamivel több”, mint 12 000 tagot számláló[1] 140 települési szervezet 352 küldötte közül 330-an jelentek meg. A titkos szavazáson 324-en adták le a szavazatukat, s valamennyi szavazócédula érvényes volt. Pásztor elnökké választására 323-an szavaztak, ellene pedig egy ember szavazott.[2]

A 2007. május 5-e óta egyfolytában a pártelnöki tisztséget gyakorló Pásztor újraválasztását a magyar nyelvű sajtóban csak a DélHír portál kommentálta.[3] (Azt sem fogja a párt honlapjára tenni.) A többi csupán az új/régi elnök „programbeszédének” ismertetésére szorítkozott. Ez is a sajtónk állapotának egyik mutatója. 

A VMSZ pártelnöki posztjáért egyetlen jelöltként indult Pásztor István, ugyanis „a jelöltállítás határidejéig nem lett más jelölt”.[4] Még a látszatdemokrácia kedvéért sem indítottak legalább két jelöltet. De ki is vállalta volna/merte volna vállalni a megmérettetést, amikor Pásztor a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz hasonlóan) rendszeressé váló „vendégeskedése” során bejelentette, hogy a VMSZ-en belül „egyértelmű meggyőződés”, hogy „neki ezt a feladatot folytatni kell”.[5] Más kérdés, hogy kik azok, akik ezt így látták?

Egy másik nyilatkozatában az elnöki tisztségért indulást Pásztor így indokolta: „nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy hónapokat töltsenek egy újabb vezetés bejáratásával”.[6]   Az viszont megengedhető, hogy valaki tizenkét évig egyfolytában pártelnök legyen? Annyira nélkülözhetetlen? Vagy „a VMSZ-nek nincsenek rátermett politikusai, akik megmérettettek volna a rugalmas gerincű Pistával”? [7]     
A doroszlói tisztújító közgyűlés „demokratikusságát” és „nyitottságát” mutatja az is, hogy „az elnöki beszámolót követően az ülés zárt ajtók mögött folytatódott”.[8] Ebből is látszik, hogy a VMSZ-nek a közösség előtt nincs mit „takargatnia”.

Ha VMSZ demokratikus párt, az elnöke pedig a demokrácia híve lenne, akkor a tisztújító közgyűlésen az újságírók jelen lehettek volna, a televízió pedig egyenes adásban közvetítette volna azt. Így történhetett meg, hogy a VRTV szombat esti magyar nyelvű híradójában is csak Pásztor István beszélt a közgyűlésről és „az elkövetkező négy év terveiről”.[9]  Így csak találgathatjuk, hogy valójában mi is hangzott el a tisztújításon. Ez lenne a közszolgálatú tájékoztatás?  Ennyire lebecsülik a közösséget?

„Programbeszédében” Pásztor „fejlesztéseket ígért, partnerségben a szerb és magyar kormánnyal”, [10] igyekezett sikeresnek bemutatni pártját. Arról persze nem szólt, hogy a magyar közösség felgyülemlett problémáit hogyan lehetne orvosolni. Pedig lett volna miről beszámolni.

Hogy az elmúlt időszakban milyen „sikeres” volt az általa vezetett VMSZ együttműködése a Szerb Haladó Párttal (CNC) az ország irányításában, ezek az adatok is mutatják:
– Szerbiában rosszabb az életminőség, mint Panamában, vagy Kazahsztánban;[11]
– az ország gazdasága 2018-ban, a „nyomor-index” szerint a 10. helyen van a világban;[12]
– ha továbbra is ilyen ütemben fejlődik, Szerbia 90 év múlva éri el az Európai Unió átlag életszínvonalát[13] (nem csoda, hogy a lakosság – a jobb élet reményében – szinte menekül külföldre);
– több mint száz helységben november óta folynak a tiltakozások a jelenlegi hatalom ellen (amelyben Pásztor is részes);
– a Freedom House éves jelentése Szerbiát a „részlegesen szabad” országok közé sorolta;[14]
– az állami fennhatóság alatt lévő kulturális intézményekben a politikai védnökség érvényesül, s a hatalmon levő pártot bírálók büntetésekre, szankciókra számíthatnak;[15]
– a 180-as World Press Freedom a sajtószabadság-ranglistán Szerbia a 90. helyen találta magát, ezzel az országot a „problémásak” közé rangsorolták, a helyzet pedig folyamatosan romlik;[16]
– a magyar önkormányzati törekvéseket „adminisztratív autonómiára”[17] zsugorították;
– a VMSZ tartományi képviselői megszavazták képviselőházi határozatot, miszerint Vajdaság napjaként ünneplik november 25-ét, amikor 1919-ben Szerbiához csatolták a Délvidéket; kiemelt jelentőségű lett 15-e is, mivel 1848-ban ekkor ment végbe a Szerb Vajdaság kikiáltása, a karlócai népgyűlést követően; [18]
– január 1-jétől megszűnt a (szerb és magyar) kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadása;[19]
– január 27-én a magyar diákokkal is ünnepeltették a pravoszláv „Szent Száva” ünnepet;[20]
– az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola bezárására tett javaslatot a községi munkacsoport[21] (utóbb a magyar közösség nyomására a javaslatot visszavonták);[22] 
– Nagybecskereken „az I. világháborúban elesett katonák végső nyughelyét átruházták a temetkezési közvállalatra, amely ezt felszámolta és eladta a sírhelyeket”;[23] 
Hertelendyfalván a magyar nyelv és írás többé nincs hivatalos használatban.[24]

A VMSZ már huzamosabb  ideje nem magyart érdekvédelmi pártként működik. Az „eredmények” alapján Pásztornak be kellet volna látni, nem vezetheti a Vajdasági Magyar Szövetséget, nem lett volna szabad önmagát jelölni az elnökségre. Fontosabb lett azonban számára a tisztség és az ezzel járó privilégiumok. Talán attól félt, nélküle szétesik a párt és a – szűk körével – tizenkét év alatt épített birodalma? Hogy elveszti Aleksandar Vučić szerb elnök bizalmát? Milyen párt az, amelyik egy emberre épül? 

Újraválasztásával Pásztor elutasította a Magyar Mozgalom Elnökségének 2019. november 14-ei felhívását is, amelyben arra „bátorították”, hogy visszavonulásával mielőbb  tegye lehetővé a magyar-magyar párbeszéd elindulását és a viszonyok sürgős normalizálását”.[25]  

Doroszló után a magyar közösség megosztása tovább mélyült.   
 
BOZÓKI Antal
Újvidék, 2019. május 5.[1] Pásztor Istvánt újraválasztották a VMSZ elnöké. http://www.debreceninap.hu/europa/2019/05/04/pasztor-istvant-ujravalasztottak-a-vmsz-elnokeve/, 2019. május 4.
[2] Újraválasztották Pásztor Istvánt a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ujravalasztottak-pasztor-istvant-vajdasagi-magyar-szovetseg-elnokenek, 2019. május 4. [18:29 és 20:24. ]
Pásztor István újraválasztása: Háromszázhuszonhárom igen, egy nem
https://szabadmagyarszo.com/2019/05/04/pasztor-istvan-ujravalasztasa-haromszazhuszonharman-igen-egy-nem, 2019. május 4. [18:57]
[3] Pásztor István, a VMSZ „új” elnöke eredményesnek nevezte a pártját, miközben napról napra gyorsul a magyarjaink elvándorlása! https://delhir.info/2019/05/05/pasztor-istvan-a-vmsz-uj-elnoke-eredmenyesnek-nevezte-a-partjat-mikozben-naprol-napra-gyorsul-a-magyarjaink-elvandorlasa/
[4] Szombaton tartja tisztújító közgyűlését a VMSZ. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szombaton-tartja-tisztujito-kozgyuleset-vmsz, 2019. április 30. [13:14 és 17:18]
[5] Pásztor István kész vállalni, hogy ismét a VMSZ elnöke legyen. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-kesz-vallalni-hogy-ismet-vmsz-elnoke-legyen
[6] Pásztor István az egyetlen jelölt a VMSZ elnöki tisztségére.
http://www.rtv.rs/hu/politika/p%C3%A1sztor-istv%C3%A1n-az-egyetlen-jel%C3%B6lt-a-vmsz-eln%C3%B6ki-tiszts%C3%A9g%C3%A9re_1014144.html
[7] Lásd a 3-as alatti írást.
[8] Tóth Imre A Vajdasági Magyar Szövetség tisztújító közgyűlése (Fotógaléria). https://szabadmagyarszo.com/2019/05/04/a-vajdasagi-magyar-szovetseg-tisztujito-kozgyulese-fotogaleria/2019. május 4. [12:23]
[9] http://media.rtv.rs/sr_lat/hirado/46719
[10] Németh Ernő. Pásztor István: „Újra egységet kell kovácsolni, meg kell szólítani a fiatalokat”. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23633/Pasztor-Istvan-Ujra-egyseget-kell-kovacsolni-meg-kell-szolitani-a-fiatalokat.html, 20196. május [10:10]
[11] https://www.vajma.info/cikk/szerbia/26736/Szerbiaban-rosszabb-az-eletminoseg-mint-Panamaban-vagy-Kazahsztanban.html, 2019. február 6. [12:56]
[12] Srbija je u top 10 po Indeksu bede. [A Nyomor-index szerint Szerbia a top tízben van]. Danas (Biznis 2019. április 22. II.
[13] RTS. Még kilencven és az uniós átlagig. Magyar Szó, 2019. május 3. 5.
[14] Freedom House: Szerbia nem szabad ország többé. https://www.vajma.info/cikk/szerbia/26731/Freedom-House-Szerbia-nem-szabad-orszag-tobbe.html, 2019. február 5. [11:23]
[15] Művészi szabadság: Szerbia és Magyarország sem áll jól.
https://szabadmagyarszo.com/2019/04/24/muveszi-szabadsag-szerbia-es-magyarorszag-sem-all-jol/2019. április 24. [18:36]
[16] Riporterek Határok Nélkül: Szerbia és Magyarország is nagyot zuhant a sajtószabadság-ranglistán. https://szabadmagyarszo.com/2019/04/18/riporterek-hatarok-nelkul-szerbia-es-magyarorszag-is-nagyot-zuhant-a-sajtoszabadsag-ranglistan/, 2019. április 18. [11:21]
[17] Szili Katalin: Az autonómiatörekvések szempontjából zászlóshajónak tekinthető Vajdaság. https://pannonrtv.com/en/node/86964, 2019. április 7. [07:29]
Lásd még az „Adminisztratív autonómia” c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11691, 2019. április 16.
[18] v-ár: Történelemóra a parlamentben. https://www.magyarszo.rs/hu/3708/kozelet_politika/185019/T%C3%B6rt%C3%A9nelem%C3%B3ra-a-parlamentben.htm, 2018. június 19., 20:47 >> 2018. június 22. [17:33]
[19] Lásd A kétnyelvű dokumentumok biztosítása a magyar nemzeti tanács feladata c. 20196. március 10. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=11610, 2019. március 11., és https://szabadmagyarszo.com/2019/03/12/igy-sorvadnak-el-a-jogaink/2019. március 12.
[20] Udvary Zoltán: A magyar diákokkal is megünnepeltették a pravoszláv „Szent Száva” ünnepet!
http://delhir.info/2019/01/27/a-magyar-diakokkal-is-megunnepeltettek-a-pravoszlav-szent-szava-unnepet/
[21] Az óbecsei iskola bezárását javasolta a munkacsoport. https://szabadmagyarszo.com/2019/02/07/az-obecsei-iskola-bezarasat-javasolta-a-munkacsoport/, 2019. február 7. [19:19]
[22] Szilágyi Edit. Óbecsei Petőfi: A községi iskolahálózat kialakításával megbízott munkacsoport felülbírálta saját döntését. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23507/Obecsei-Petofi-A-kozsegi-iskolahalozat-kialakitasaval-megbizott-munkacsoport-felulbiralta-sajat-donteset.html2019. március 29. [21:00]
[23] Nagybecskerek: Felszámolták az I. világháborúban elesett magyar katonák végső nyughelyét. https://szabadmagyarszo.com/2019/03/06/nagybecskerek-eladtak-majd-felszamoltak-az-elso-vilaghaboruban-elesett-magyar-katonak-vegso-nyughelyet/, 2019. március 6. [7:52]
[24] https://xn--80aafkbputq0b9aq.xn--90a3ac/панчево/улица-шандора-петефија
[25] A Magyar Mozgalom Elnökségének levele Pásztor Istvánhoz. https://szabadmagyarszo.com/2018/11/20/joo-horti-livia-levele-pasztor-istvanhoz/, 2018. november 20. [17:00]


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése