2019. május 13., hétfő

Hol vannak a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok?


Pásztor & fia sajtóértekezlete után

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) örökös elnöke április 23-án kora reggel a párt szabadkai székházában sajtókonferenciát tartott Bálint fiával (a fotón) hogy „jó hírt ismertessen az újságírókkal”.[1]
 

A jó hír pedig az volt, hogy „napokon belül igényelhetőek a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok”. Az államigazgatási és közigazgatási minisztérium ezzel kapcsolatosan – Pásztor István állítása szerint – körlevelet küldött azon önkormányzatoknak, amelyekben valamelyik kisebbségi nyelv hivatalos használatban van – közölte a rezsim hű, de a többi média is.[2]
– Elhárultak azok a technikai akadályok, vagy technikai-jogi akadályok, amik az elmúlt hónapokban ezt a lehetőséget nem tették realitássá – mutatott rá a VMSZ elnöke.[3]
Az ifjabbik Pásztor – most már a jogtudományok doktora – azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy „a nemzeti hovatartozás az anyakönyvek részévé vált önkéntes alapon, tehát mindenki megvallhatja a nemzeti hovatartozását. Ez az adat az anyakönyvek részévé, így az anyakönyvi kivonatok részévé is válik, aminek köszönhetően a részarányos foglalkoztatás gyakorlati megvalósítása egyszerűbbé válik, hiszen világos lesz, hogy ki milyen nemzetiségűnek vallja magát, abban az esetben a magyarsághoz tartozás ilyen ügyben is előnynek számít”.[4]   
Nos, ezzel a kora reggeli sajtókonferenciával kapcsolatosan több észrevételem is van, de most csak néhányat említek:  
Pásztor István a sajtókonferenciát – legalábbis az írásokban erre vonatkozó utalást nem találtam – nem mutatta fel és osztotta szét az újságírók között az államigazgatási és közigazgatási minisztérium általa említett „körlevelét”/ „kötelezető érvényű utasítását”. Ez nélkül pedig fabatkát sem ér a sajtókonferenciája és a nyilatkozata is.
Csodálkozok, hogy ennyi újságíró közül – ahányan a Pásztorok sajtótájékoztatójáról írtak – egynek sem jutott eszébe, hogy kérje ezt. Az elmúlt csaknem három hét alatt sem járt utána senki, hogy a körlevél valójában mit is tartalmaz, és hogy megérkezett-e az önkormányzatokba. Pedig fontos lenne a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítése szempontjából.  Az elhíresült „kötlevelet” kerestem ugyan az említett minisztérium honlapján, de talán mondanom sem kell, nem sikerült megtalálnom.   
„Az anyakönyvekről szóló törvény módosításának eredményeképpen 2019. január 1-jétől megszűntek Szerbiában a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok”.[5] A (látszólag) „hivatalos kétnyelvű űrlapot csak szerb nyelven, cirill betűkkel tölthetik ki, azaz a születési helyre, az állampolgárságra, a lakhelyre stb. vonatkozó adatokat magyar nyelven nem tüntethetik fel” – írta a Magyar Mozgalom a témával kapcsolatos közleményében.[6]
Na, már most, ha így szól a törvény rendelkezése, akkor a jogtudományok újdonsült doktorártól kérdem, hogy lehet azt „körlevéllel” megváltoztatni? Jogállamban sehogy, de mi Szerbiában élünk, ahol minden lehetséges. Talán még ez is.
Az ifjú doktor maga is elismerte a sajtókonferencián: „Az is tény, hogy az anyakönyvekről és a nyelvhasználatról szóló törvények rendelkezései nincsenek teljesen egészen összhangban egymással”. (Amikor a politikus azt mondják, hogy „nincsenek teljesen egészen összhangban egymással” ez azt jelenti, hogy egyáltalán nincsenek összhangban egymással). Akkor most az anyakönyvvezetők melyiket is alkalmazzák? Tetszés szerint választhatnak? Vagy az „utasítás” szerint járjanak el? Ez lenne a jogállam? Vagy inkább a jogi káosz? 
Az igazság talán valahol ott kereshető, hogy amikor az anyakönyvekről szóló törvény módosítása a parlamenti eljárásban volt, az ifj. Pásztor a doktori tézisével vagy esetleg félmaraton futással volt elfoglalva, így a kisebbségi ügyekre már nem tudott odafigyelni/nem jutott ideje. Mivel a magyar közösség felzúdult, valahogy helyre kellene hozni ezt a dolgot. De lehet-e ezt „körlevéllel” elintézni? 
Az id. Pásztor (aki képzettsége szerint ugyancsak jogász) ebben se nem teljesen határozott, mivel a kétnyelvű anyakönyvek kiadása kapcsán „technikai akadályokról”, illetve „technikai-jogi akadályokról” beszélt. Ezeket az akadályokat viszont a törvény meghozatala előtt a képviselő fiának ismerni kellett volna.
Az igazság viszont az, hogy a Szerbiában folyamatban lévő központosítás (ez esetben az anyakönyvek egy hálózatba való kötése) és a cirill betűs írásmód erőszakolása „nem tette lehetővé a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadását”.[7] Ebből is látszik, hogy a nemzeti kisebbségi jogok további nyirbálása történt/történik. Ez viszont már nem nevezhető csupán „technikai akadálynak”, ahogyan a haladó vémeszes politikusok próbálják ezt beállítani, hanem politikai kérdésnek!
Akárhogy is van, Pásztor & fia sajtóértekezlete után a sajtóban nem akadtam egyetlen írásra sem arról, hogy akkor most megkezdték volna kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadását, esetleg be is/fel is mutatták volna ezeket, hiszen arról volt szó, hogy arra „napokon belül” sor kerül. Sajnos, úgy látszik, hogy most már olyan újságírónk se nincsen, aki a politikusi nyilatkozatoknak utána járjon. Nincs már vérbeli újságírónk sem? Mindannyian egy akolba kerültek volna?
– Az említett ügy kapcsán újfent bebizonyosodott, miért fontos kormánykoalícióból politizálni” – próbálkozott a magyarázattal az ifjú Pásztor az újságírók előtt. Azt viszont már nem mondta, hogy miért nem a törvény megszavazása előtt „politizált”. Egyébként is elfogadhatatlan, hogy a nemzeti kisebbségi jogok és a törvények alkalmazása politikai alku tárgyát képezzék!
Dr. Pásztor nyilatkozatával kapcsolatban még csak annyi észrevételem lenne – ha valamilyen hatalmam lenne –, megtiltanám, hogy a részarányos foglalkozással kapcsolatban mindaddig nyilatkozzon, amíg fel nem tudja mutatni/amíg dokumentálni nem tudja, hogy a tartományi közigazgatásban javult a magyarok részanyára.
Az feltételes módban elhangzott nyilatkozataival ugyanis, hogy ennek „a gyakorlati megvalósítása egyszerűbbé válik”, meg hogy „a magyarsághoz tartozás ilyen ügyben is előnynek számít”, a már tele van a padlás, miközben a magyarok részaránya a közigazgatásban folyamatosan csökken.
Az egész ügyben talán a leaggasztóbb mégis az, hogy a nemzeti kisebbségi jogok terén is egyre nagyobb a jogbizonytalanság. Módosították az anyakönyvekről szóló törvényt, amiről aztán kitudódott, hogy „nincs teljesen összhangban a nyelvhasználati törvénnyel”. Ezt aztán – bizonyára politikai alku alapján – miniszteri „körlevéllel”/„kötelezető érvényű utasítással” próbálják javítani. A Pásztorok pedig ezt a saját sikerüknek igyekeztek bemutatni a haladó VMSZ május 4-ei tisztújító értekezlete előtt, amelyen Pásztor Istvánt újraválasztották, aki viszont Bálint fiát alelnöknek léptette elő. A sajtókonferencia is ezt a célt szolgálta.
De, hol vannak a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok?
BOZÓKI Antal
Újvidék, 2019. május 11.

[1] Tóth Imre: Napokon belül igényelhetőek a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok. https://szabadmagyarszo.com/2019/04/24/napokon-belul-kivehetok-lesznek-a-ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok/. 2019. április 24. 9:33
Lásd még:
Tóth Imre: Egyszerűsödik a részarányos foglalkoztatás gyakorlati megvalósítása. https://szabadmagyarszo.com/2019/04/24/egyszerusodik-a-reszaranyos-foglalkoztatas-gyakorlati-megvalositasa/, 2019. április 24. [11:20]
P. E.: Ismét lesznek kétnyelvű anyakönyvi kivonatok. https://www.magyarszo.rs/hu/3969/kozelet/200929/Ism%C3%A9t-lesznek-k%C3%A9tnyelv%C5%B1-anyak%C3%B6nyvi-kivonatok.htm, 2019. április 24. [20:49] >> 2019. április 24. [21:20]
Németh Ernő. Pásztor István: Ismét lesznek kétnyelvű anyakönyvi kivonatok. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23601/Ismet-lesznek-ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok.html, VAJDASÁG, 2019. április 24. [12:20]
Újra lesznek kétnyelvű anyakönyvi kivonatok. https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ujra-lesznek-ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok. 2019-04-24 09:52
VMSZ. Újra lesznek kétnyelvű anyakönyvi kivonatok
https://www.youtube.com/watch?v=1ZsJpPU8OLs, 2019. ápr. 24.
[2] Lásd a Napokon belül igényelhetőek a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok c. írást az 1-es alatt.
[3] Uo.
[4] Lásd Tóth Imre: Egyszerűsödik a részarányos foglalkoztatás gyakorlati megvalósítása, az 1-es jegyzetben.
[5] A VMSZ köztársasági parlamenti frakciójának újabb érdekérvényesítési sikere: MEGSZŰNTEK A
KÉTNYELVŰ ANYAKÖNYVI KIVONATOK! Közlemény. Magyar Mozgalom elnöksége
http://www.magyarmozgalom.rs/hu/hirfolyam/a-vmsz-koztarsasagi-parlamenti-frakciojanak-ujabb-erdekervenyesitesi-sikere-megszuntek-a-ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok, 2019. január 14.
Lásd még zs: Változások a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadásában. Magyar Szó, 20019. január 12. 1. és 10.
[6] Lásd a MM közleményét az előző jegyzetben.
[7] Lásd P.E. írását az 1-es jegyzetben.

Megkezdődött (?) a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadása

Megkezdődött (?) a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadása
Azokban az önkormányzatokban, ahol hivatalos használatban van a magyar nyelv, ott mától, vagyis május 13-tól a hivatalnokok kötelesek kiadni a kényelvű anyakönyvi kivonatokat – legalábbis erre lehet következtetni Pásztor Bálint hétfő délelőtti Facebook bejegyzéséből, amelyben a saját kétnyelvű, május 13-án kérvényezett és megkapott anyakönyvi kivonatának fényképét is mellékelte.
Felhívtuk a zentai önkormányzatot, ahol kérdésünkre ezzel kapcsolatban az ügyintéző hölgy a következőket mondta: nincs változás, a formanyomtatvány kétnyelvű, de nem adunk ki kétnyelvű anyakönyvi kivonatokokat.
Magyarkanizsán egyelőre nem sikerült információhoz jutnunk, mert az adott számon nem vették fel a telefont. Másodszorra azonban sikerült beszélni az illetékessel, aki elmondta, olyannak tudnak kiadni kétnyelvűt, aki a községben született.
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség nemrég kinevezett alelnöke, köztársasági képviselője a következő szöveget mellékelte a hírhez:
„De, hol vannak a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok?” – tette föl a kérdést szombati írásában mgr. Bozóki Antal, kígyót-békát összehordva a VMSZ elnökéről, meg rólam. Tessék, Anti bácsi, itt egy mai kétnyelvű! Önnek jó egészséget kívánok, a hasonló – frusztrációtól fröcsögő – írásokat közlő portáloknak meg azt javaslom, legyenek körültekintőbbek, nehogy a végén drágább legyen a leves, mint a hús!” Annak igazán csak örülni lehet, hogy 133 nap után sikerült rendezni a problémát, a bejegyzés utolsó mondatával azonban nem igazán tudunk mit kezdeni: fenyegetés lenne talán?

Fotó: Facebook

https://szabadmagyarszo.com/2019/05/13/megkezdodott-a-ketnyelvu-anyakonyvi-kivonatok-kiadasa/,
2019. május 13. [11:15]


Örülök, hogy Pásztor Bálintnak, a jogtudományok újdonsült doktorának, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ/BMC) ugyancsak újdonsült alelnökének, köztársasági képviselőnek, egyetemi docensnek, stb. (133 nap után) sikerült kétnyelvű születési anyakönyvi kivonatot szerezni. 
Az örömöm azonban csak akkor lesz teljes, ha mindenkinek, megkülönböztetéstől mentesen, a községekben, helyi közösségekben, ahol a magyar és a többi kisebbségi nyelv is hivatalos használatban van, erre lehetősége lesz, és ha a sajtó erről be is számol. 
Annak meg külön örülnék, ha az ifj. Pásztor arról is számot tudna adni, hogy javult a magyarok foglalkoztatási részaránya a közigazgatásban. Ezt a problémát azonban mélyen elhallgatta.
A politikusoknak (és akik magukat annak tekintik) azonban kötelességük, hogy tevékenységükkel a nyilvánosság előtt elszámoljanak. Burkolt fenyegetéssel ezt nem lehet helyettesíteni.
Bozóki Antal
Újvidék, 2019. május 13.                                             
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése