2020. február 16., vasárnap

A „támogatás” ára


Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (206.)


Február 7. 17:32
Akit a méhészet jobban érdekel… 
Ternovácz István újságíró, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) tájékoztatással megbízott tagja Szabadkán a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban (VM4K) „a méhek esetleges pusztulásának és annak lehetséges következményeiről” tartott előadást.[1]

Ternovácz István a VM4K-ban (Fotó: Lukács Melinda)

A „25 éve gyakorló méhész”[2] előadása bizonyára tanulságos és érdekes lehetett. A kérdés csupán az, hogy Ternovácz – a jelenlegi tisztségéből és felelősségéből eredően – mikor tart előadást a vajdasági magyar sajtó és újságírás helyzetéről, arról, hogy mikorra várható a felgyülemlett problémák megoldása, a közszolgálatúság megvalósítása és a sajtószabadság érvényesítése? Ezek elmaradásának milyen következményei vannak/lesznek a közösségre (vagyis a méhekre) nézve?     


Február 10. 15:26
A „támogatás” ára
Az idén 312 millió dinárral támogatja a tartományi kormány a kisebbségi nyelven megjelenő sajtótermékeket.
A támogatást 9 kisebbségi lapkiadónak ítélték oda, amelyek összesen 22 lapot jelentetnek meg Vajdaságban. A tavalyihoz képest az idén nem emelkedett a támogatási szint. A támogatásról szóló szerződéseket Újvidéken írták alá.
A magyar nyelvű lapkiadók közül a Magyar Szó Lapkiadó Kft. és a Hét Nap Lapkiadó Kft. részsült támogatásban. Az idén a tartományi költségvetésből 105 millió dinárt irányoztak elő a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 30 millió dinárt pedig Hét Nap Lapkiadó Kft. működésének támogatására.[3]

Ökrész Rozália, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatója átveszi a szerződést

A Magyar Szó napilap és Hét Nap hetilap is „mélyrepülésben van”.[4] Évek óta egyik kft. sem  képes arra, hogy a „a saját lábára álljon, és a hogy a saját erőforrásaiból próbáljon meg gazdálkodni és létezni”.[5] Azt sem látni, hogy egyáltalán törekednének erre. Kérdés, hogy a tartományi és a magyarországi támogatások nélkül egyáltalán léteznének-e még?
Félreértés ne essék: Nem az a gond, hogy a két magyar nyelven tájékoztató kft. támogatásban részesül, hanem az, hogy hogyan, milyen módon tájékoztat. A két lap ugyanis egyrészt a Vajdasági Magyar Szövetség irányította Magyar Nemzeti Tanács (MNT), másrészt pedig a támogatásokat folyósító tartományi kormány befolyása alatt működik. Hogyan lehet ilyen körülmények között tárgyilagosan tájékoztatni, a sajtónak a közszolgálatúságát és hatalom-ellenőrzői szerepét megvalósítani? Éppen sehogy. Nem csoda, hogy egyre kevesebben olvassák a két lapot.


Február 10.
Diszkrimináció
Az újvidéki Felső Bíróság elvetette a Jogi Kar kifogását a bíróság illetékességével kapcsolatban és megerősítette, hogy az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara diszkriminatív módon járt el azokkal magyar anyanyelvű tanulókkal szemben, akiknek nem tette lehetővé, hogy magyar nyelven felvételizzenek és megtiltotta, hogy a megkülönböztetést megismételje.[6]
– A fellebbviteli bíróságon el fog indulni egy másodfokú eljárás, hiszen a jogi kar meg fogja támadni az elsőfokú ítéletet. Bizakodhatunk abban, hogy április és május folyamán megszületik a másodfokú ítélet. Ez megerősíti a jelenlegi ítéletet, és jogerős lesz. Fontos kiemelni, hogy mi, a VaMaDiSz tagjai is tisztában vagyunk azzal, hogy néhány év múlva megszűnik a felvételi vizsga az egyetemeken, és az érettségivel való bekerülés fogja felváltani azt. Ez egyáltalán nincs befolyással erre az ügyre. Ha a karokra középiskolai érettségivel lehet majd bekerülni, a jogi kar akkor is mondhatja azt, hogy a magyar ajkúaknak még valamit meg kell csinálniuk ahhoz, hogy bekerüljenek. Ezt már most meg kell akadályoznunk. A kar ezzel a viselkedésével megszegi a diszkriminációt tiltó törvényt. Nem azzal van a baj, hogy ellenőrizték a nyelvtudást, hanem azzal, hogy külön feltételeket szabnak azoknak, akik nem szerb ajkúak. Reméljük, hogy ismét jogerősen megnyerjük a pert, és így harmadik alkalommal mondják ki azt, hogy a kar törvényt szeg – nyilatkozta[7] Sóti Attila, a VaMaDiSz elnöke.

A jogi kar „többnyelvű” táblája összhangban van-e a hivatalos nyelvhasználati előírásokkal? 

A VaMaDiSZ és a jogi kar pereskedése valójában 2015. december 2. óta tart, amikor a Diákszövetség nyelvi diszkrimináció miatt perelte a Jogi Kart, mivel „nem tette lehetővé a magyar ajkú diákok számára, hogy az anyanyelvükön felvételizzenek”.[8]
Az elhúzódott perrel kapcsolatban az illetékeseknek legalább három kérdést kellene megválaszolniuk: Hogyan lehetséges az, hogy az állami alapítású újvidéki jogtudományi kar a XXI. században nemzeti alapon megkülönbözteti és hallgatókat? A pervesztesség után elmozdítják-e a jogi karról azokat, akik ebben a diszkriminációs folyamatban és a bírósági perben részt vettek? Nyilas Mihály véemeszes tartományi kormányalelnök, oktatási, jogalkotási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár miért nem indított eljárást a jogi kar ellen a vonatkozó jogszabályok alkalmazásának elkerülése miatt?

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2020. február 16.


[1] L. M.: Növelni az erdős területeket
https://www.magyarszo.rs/hu/4216/vajdasag_szabadka/215141/N%C3%B6velni-az-erd%C5%91s-ter%C3%BCleteket.htm
[2] Uo.
[3] Ádám Csilla: Tartományi támogatás a kisebbségi lapoknak
https://www.vajma.info/cikk/media/2375/Tartomanyi-tamogatas-a-kisebbsegi-lapoknak.html
Lásd még v-ár: Létfontosságú, még ha stagnál is. magyar Szó, 2020. február 11. 1 és 4.
[4] A Magyar Nemzeti Tanács 10. rendes ülése
https://pannonrtv.com/tv/alkalmi-musorok/magyar-nemzeti-tanacs-10-rendes-ulese-20191129 [28:30-]
Bővebben lásd a Mengyán: A Magyar Szó és a Hét Nap „mélyrepülésben van” c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=12172, 2019. december 8.
Lásd még A támogatás ára az „alázat”? c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=10873, 2018. február 14.
http://delhir.info/2018/02/14/tamogatas-ara-az-alazat-magyar-szo-esete/, 2018. február 14. és http://hu.autonomija.info/bozoki-antal-a-tamogatas-ara-az-alazat/, 2018. február 14.
[5] Lásd a 4-es alatt.
[6] (Autonomija) Sud: Pravni fakultet u Novom Sadu diskriminisao mađarske učenike na prijemnom ispitu [Bíróság: Az újvidéki Jogtudományi Kar diszkriminálta a magyar nemzetiségű diákokat a felvételi vizsgán]
https://www.autonomija.info/sud-pravni-fakultet-u-novom-sadu-diskriminisao-madjarske-ucenike-na-prijemnom-ispitu.html, 2020. február 10., és Az Újvidéki Egyetem Jogi Kara nemzeti alapon diszkriminálta a magyar anyanyelvű diákokat
https://szabadmagyarszo.com/2020/02/11/az-ujvideki-egyetem-jogi-kara-nemzeti-alapon-diszkriminalta-a-magyar-anyanyelvu-diakokat/ 2020. február 11. 7:37
[7] SzaB: Diszkriminálta a magyar jelentkezőket a jogi kar. magyar Szó, 2020. február 12. 7., és Szalma Brigitta: Diszkriminált a jogi Kar. https://www.magyarszo.rs/hu/4219/kozelet_oktatas/215335/Diszkrimin%C3%A1lt-a-jogi-kar.htm, 2020. február 11., 16:20
[8] L.M.: „Nemzeti alapú diszkrimináció történt”. Magyar Szó, 2019. március 13. 7.
Lásd még: Elítélték a Jogi Kart a magyar diákok diszkriminációjáért
https://szabadmagyarszo.com/2019/03/12/eliteltek-a-jogi-kart-a-magyar-diakok-diszkriminaciojaert/, 2019. március 12. [12:58], és U.Z.: Jogerős: Az újvidéki Jogtudományi Kar diszkriminálta a magyar diákokat! http://delhir.info/2019/03/12/jogeros-az-ujvideki-jogtudomanyi-kar-diszkriminalta-a-magyar-diakokat/, 2019. március 12., és R. D.: Prijemni na srpskom nije obavezan [A szerb nyelvű felvételi nem kötelező]. Danas, 2019. március 13. 22.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése