2022. március 16., szerda

Lovas: „Nem lehetünk objektívek, és nem is ez a cél”?

Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (260.)

Február 26.
Lovas: „Nem lehetünk objektívek, és nem is ez a cél”? 
 
Lovas Ildikó (Fotó: Magyar Szó)

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (VM4K) az év első felében, az egész vajdasági magyar kulturális életet érintő felmérést és kutatást végez. Célja az első vajdasági magyar kulturális stratégia elfogadása óta eltelt tíz év eredményeire való rátekintés, az elmúlt időszakhoz viszonyítva a kulturális színtér jelenlegi helyzetének, igényeinek a feltérképezése, valamint a közösségben megvalósuló intézményi és egyéb viszonyrendszerek változásának, annak fázisaira bontott (át)alakulásának a vizsgálata – írja a VM4K közérdekű tájékoztatója.[1]
– Amikor tíz évvel ezelőtt elfogadásra került az első vajdasági magyar kulturális stratégia, annak részeként készítettünk a művelődési egyesületek és civil szervezetek bevonásával egy kérdőívezésen alapuló részletes elemzést. Úgy gondoltuk, érdemes volna egy évtized távlatából összehasonlítani az akkori és mostani állapotokat, felmérni a változásokat. Így most megismételjük a civil szférára, művelődési egyesületekre vonatkozó felmérést, ami alapján elkészül majd az egy évtized munkáját bemutató elemzés – nyilatkozta Lovas Ildikó, a VM4K vezetője a Magyar Szónak adott csaknem fél oldal terjedelmű interjúban.[2]
– Úgy vélem, nagyon is fontos, hogy mi most nem kritikai éllel, hanem leíró értelemben fogjuk bemutatni, hogy az elmúlt tíz év gondolkodása a kultúra vonatkozásában meddig jutott el, milyen eredményeket hozott, mi valósult meg, mi nem, mit szeretnének az érintettek és szerintük milyen irányba kellene továbbmenni. Ez ad egy képet, nyilván nem objektívet, hiszen minden intézmény, civil egyesület (és így tovább), a meggyőződése alapján fogja megítélni a helyeztet. Valakinek a pohár félig tele van, valakinek félig üres. Nem lehetünk objektívek, és nem is ez a cél, hanem összehasonlítani a mostani helyzetet a tíz évvel ezelőttivel. Ezt nagyon fontosnak érzem, mert mindent lehet mondani, de a jó eredmények mindig magukért beszélnek, ugyanúgy, mint a mulasztások és a hiányosságok is. Lényegében tehát ez a felmérés a kulturális életünk feltérképezéséről szól, egyfajta látleletről, hogy mi történt az elmúlt tíz évben és ezt azok fogják elmondani, akiket ez érint. Mi pedig nem mondunk értékítéletet, hanem egzakt módszerekkel ezt kielemezzük és a közösség elé tárjuk – szögezte le Lovas Ildikó.[3]

Lovas Ildikó (1967, Szabadka) nem csak a VM4K „vezetője”, ahogyan a Magyar Szó nevű (véemeszees) pártlap nevezi.  Tagja a VMSZ Elnökségének[4] és – egyes források szerint – a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) művelődési tanácsosa is. A Magyar Szó nevű (véemeszes) pártlap Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális mellékletének a szerkesztője[5] és állandó rovata van a lapban. Nem mellesleg Pásztor István élettársa és a vajdasági „kultúrairányítás szürke eminenciása”,[6] akit „a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Dobrev Klárájának”[7] is neveznek.
Lovast 2015. április 17-én, a VMSZ kibővített, „viharos”[8] elnökségi ülésén, „a szabadkai Népszínház magyar társulata ’betörése’ kísérletével”[9] kapcsolatosan „megfosztották minden funkciójától”.[10] A Pásztor Kft./klán segítségével azonban visszakerült a politikába, a kultúrába és a közéletbe is.
Tavaly nyáron összefüggésbe hozták a Tanyaszínház turnéjának a leállításával, a „Pásztor-világ második nagy kultúrbotrányával” is.[11]
Újabban a művelődéssel és az MNT által „alapított” sajtóval kapcsolatban, az ezekre a területekre való befolyásával, tevékenységével kapcsolatosan elterjedt a „Lovasítás”/„megLovasítás” fogalom is.[12] Egyes (főként) irodalmárok ugyanis a VMSZ-nek a kultúra és a tájékoztatás, újabban az oktatás területére és a pártnak az intézményekben való terjeszkedése fő ideológusának éppen Lovas Ildikót tartják.

A VM4K – ahogy az a nevéből is látszik – szerteágazó tevékenységet folytat a képzés, a kutatás és művelődés területén. Ebbe még a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) tagjainak se nincsen részletes betekintése. A nyilvánosságnak pedig végképp. (Újabban már „felsőoktatási, a szakmai-pedagógiai, és kulturális-pedagógiai képzésekkel” is foglalkozik. Lásd az MNT 2022. február 25-ei ülésének anyagát.[13])
Ilyen szempontból nem meglepő, hogy a Központ „az egész vajdasági magyar kulturális életet érintő felmérést és kutatást végez”.
Fontos időnkénti összehasonlító elemzéseket végezni, „feltérképezni”, „egyfajta látleletet” készíteni arról, hogy „mi történt az elmúlt tíz évben”. Az eredmények, sikerek és a kudarcok, a megtett út felmérése és a feladatok kitűzése érdekében.
Lovas azonban azt nyilatkozta, hogy „nem kritikai éllel, hanem leíró értelemben fogják bemutatni” a kultúrát. Pedig nekünk éppen ilyen, kritikai és nem „leíró” elemzésre lenne szükségünk!
– Nem lehetünk objektívek, és nem is ez a cél, hanem összehasonlítani a mostani helyzetet a tíz évvel ezelőttivel – tette hozzá Lovas. 
Hogyan lehet összehasonlítani bármit is a korábbi állapottal, ha az új, vagy az előző kutatás nem „objektív”. Miért ne lehetnénk objektívek? Mi akadályozhat meg bennünket ebben? Vagy önmagunk ámítása a cél?

Tárgyilagos kutatást nem csak a magyar kultúra területén kellene elvégezni, hanem a nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás, a magyar közösségnek a közéletben és a döntéshozatali folyamatokban való részvétele, stb. területén is.
A probléma azonban már ott kezdődik, hogy a vajdasági magyarságnak egyetlen olyan (párt)független intézménye se nincsen, amelyik ilyen összehasonlító elemzések elvégzésére alkalmas lenne. A jelenlegi hatalom – amelyikben Lovas pártja is részes – valójában nem is érdekelt az ilyen jellegű vizsgálatokban. Gyorsan kiderülne ugyanis, hogy a vajdasági magyar közösség helyzete mennyivel rosszabb, mint éppen tíz évvel ezelőtt. Hogy a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveit ne is említsem.
A projektumot beárnyékolja az is, hogy a VM4K koordinátorának is nevezett Lovas „a legnagyobb magyar párt” vezető tisztségviselői közé tartozik. Nem egy olyan intézményről van szó, tehát, amelyik a vajdasági magyar kultúra területén független, párton kívüli, tárgyilagos kutatást/felmérést végezne. „Nem is ez a cél” – mondja Lovas. Akkor meg kinek készül, minek is az ilyen?


Március 1.
Az 1944/45-ös újvidéki áldozatoknak nincsen méltó emlékműve!
 
Az Október 23. Antifasiszta Front üzenete: Nem fog sikerülni (Fotó: AF23X – Antifašistički front 23. oktobar/Facebook)

Az Október 23. Antifasiszta Front (AF23X) felhívást intézett a nemzetközi közösséghez, amelyben az újvidéki hatalom szándékára figyelmeztet, hogy emlékművet emeljen „az állítólagos ártatlan áldozatoknak”.
Arról a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) által kezdeményezett és a Szerb Haladó Párt (SNS), valamint Mozgalom a Szerb Királyság Megújításáért (POKS) támogatott, az újvidéki 1944/45-ben kivégzett áldozatoknak tervezett, „se nem magyar, se nem Makovecz” emlékműről lenne szó, amelyiket már 2020-ban és 2021-ben „szerettek volna felavatni”. Ennek azonban még a hatalomban is (amelyiknek a VMSZ is részese) vannak ellenzői és az újvidéki magyarokat is megosztja.
Az antifasiszta szervezet közleménye szerint, ezek a második világháború végi áldozatok között „bizonyított fasiszták és kollaborálók is vannak”.
– Az állítólag ártatlan áldozatok listáján legalább 20 elítélt háborús bűnös, fasiszta és azokkal együttműködő neve van, köztük olyanok is, akik elrendelték és végrehajtották a hírhedt újvidéki razziát, amelynek során 1942-ben 1200 zsidót, szerbet, romát és a város más nemzetiségű polgárát ölték a jeges Dunába, akiket a magyar megszálló katonaság a jugoszláv partizánok szimpatizánsainak nyilvánított – áll a szervezet közleményében.
– Egy ilyen emlékművel Újvidék város tiszteletben részesítené a város történetének legborzalmasabb bűncselekmény parancsnokait és hóhérait – írja az AF23X.
A közlemény kiemeli, hogy az emlékmű felállításának motívumai anyagi és ideológiai jellegűek, illetve hogy a SNS nagyon közeli viszonyokat ápol a Fidesszel, míg a VMSZ a Fidesz „vajdasági fiókszervezeteként” működik.
– A Fidesz és a SNS számos közös üzleti vállalkozásban összefonódott, különösen Vajdaságban. A magyar hatalom, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök személyesít meg, folyamatosan támogatja a belgrádi rezsim nacionalista politikáját, amelyet a volt Jugoszlávia területén alkalmaz – áll a közleményben.
A szervezet hozzátette, hogy a SNS-nek és a Fidesznek közös a jobboldali ideológia, a szélsőségesség és a kommunista ellenesség.
– Az 1944/45-ös ártatlan áldozatok emlékművének fontos antikommunista dimenziója van, mert a végső célja, hogy kriminalizálja a Népfelszabadító hadsereget, a Vörös Hadsereggel együtt, amely a Jugoszláv Kommunista Párt parancsnoksága alatt Újvidéket felszabadította a fasizmus alól, és hogy végre rehabilitálja azokat, akik a város történelmében elkövették a legnagyobb bűncselekményt, értékelte az AF23X.

Az ellenzéki pártok, a Szerb Radikális Párt (SRS), a Szerbiai Demokrata Párt (DSS), a Demokrata Párt (DS) és az Elég Volt Mozgalom (DJB) már korábban is, a városi képviselő testület 2018. évi határozatának meghozatala alkalmával, figyelmeztettek, hogy az áldozatok névsorán bűnözök vannak és akkor a hatalmi koalíció, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) tagjai nem támogatták azt, annak ellenére hogy a tanácsnokaik rendszeresen megszavazták az emlékmű elkészítéshez szükséges összeg elkülönítését.
A márványszobrot 2021-ben rendelték meg, amelyet Szilágyi László akadémikus szobrász készített el, 1,6 millió dinárért. A városnak csak a harmadik nekifutásra sikerült lebonyolítani a közbeszerzést, miszerint az emlékművet 1,5 millió dinárért állítják fel az újvidéki Limán 4 városrészben. A Városépítési Igazgatóság azonban mindeddig nem engedélyezte az emlékmű felállítási munkálatainak megkezdését, „mivel a kérelem nem tartalmazta az előírt dokumentációt” – közölte a 021.rs portál.[14]
Folytatódik, tehát, az 1944/45-ös ártatlan áldozatoknak készült turulmadár szobor felállítása körüli politikai bonyodalom.

A tartományi fővárosban egyesek még ma sem akarnak tudomást venni – 77 évvel a tragikus események után – arról, hogy Újvidéken nem csak egy razzia, a magyar hadsereg és csendőrség által elkövetett „42-es”, hanem egy másik razzia is volt, amellyel 1944 októberétől a partizánok oly kegyetlenül megtorolták a két és fél évvel korábbi eseményeket. „Volt, létezett tehát egy másik razzia is, az a rettenetes '44-es' megtorlás, amelynek részleteit ma is többnyire homály fedi.”[15]
Matuska Márton újságíró, Az elhallgatott razzia – Vérengzés Újvidéken (1944-45) című könyvében (Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, Budapest 2015.), a 262-269 oldalakon 305 Újvidéken likvidált személy névsorát közli.
Az áldozatoknak még mindig nincsen méltó emlékműve, és ún. Futaki-úti a katonai temető sorsa is rendezetlen.
A Makovecz Imre tervezte emléktorony felépítését – amit az újvidékiek ebben a temetőben képzeltek el, ahol első- és második világháborús magyar katonák is nyugszanak – „nem támogatja a délvidéki magyarság vezetősége sem”.[16]
Újvidéken, Európa 2022. évi Kulturális Fővárosában, a magyaroknak nincsen lehetőségük az 1944/45-ös áldozatokra tisztességesen emlékezni, a kegyeletre és a méltó megemlékezésre való jog gyakorlására!  

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. március 16.
_________
[1] L.M.: „Nem mondunk értékítéletet…” Magyar Szó, 2022. február 26. 12., és/vagy https://www.magyarszo.rs/hu/4861/kultura/260283/%E2%80%9ENem-mondunk-%C3%A9rt%C3%A9k%C3%ADt%C3%A9letet%E2%80%9D-lovas-ildik%C3%B3-felm%C3%A9r%C3%A9s-szabadkai-VM4K.htm, 2022. február 26. 15:03
[2] Uo.
[3] Uo.
[4] Elnökség https://www.vmsz.org.rs/rolunk/elnokseg
[5] előretolt helyőrség. Kiadja a Szekeres László Alapítvány. Impresszum, 2022. január 15. 2.
[6] Keller-Alánt Ákos: Exportált orbánizmus 2.: Bevált receptek
https://magyarnarancs.hu/kulpol/bevalt-receptek-126996, 2020. május 6 08:00
Lásd még a Lovas esete Zemannal c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13651, 2021. június 9.
[7] Sövény Ferenc: Tiltott Tanyaszínház – Folytatódik a közéleti őrület https://www.youtube.com/watch?v=WDLAaS9pSnQ
[8] Mi történik a Magyar Nemzeti Tanács háza táján? https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18494/Mi-tortenik-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs-haza-tajan.html, 2015. április 18. 17:16
Lásd még Bódis Gábor: Ahol a párt szakadt https://hu.autonomija.info/bodis-gabor-ahol-a-part-szakadt, 2015. szeptember 14.
[9] Uo.
[10] Uo.
[11] Bódis Gábor: A Pásztor-világ második nagy kultúrbotránya https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13767, 2021. július 28.
[12] Bővebben lásd a „Lovasítás” (1-3.) c. írásom.
https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14234, 2022. február 2.;
https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14240, 2022. február 4., és
https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14244, 2022. február 7.
[13] A Magyar Nemzeti Tanács 29. rendes ülése – 2022. február 25.
https://www.youtube.com/watch?v=-N8ILQQpa5c&t=98s
[14] Novosadski antifašisti uputili apel međunarodnoj javnosti protiv spomenika "nevinim žrtvama" [Az újvidéki antifasiszták felhívást intéztek a nemzetközi közösséghez az „ártatlan áldozatok” emlékmű ellen
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/299132/Novosadski-antifasisti-uputili-apel-medjunarodnoj-javnosti-protiv-spomenika-nevinim-zrtvama.html , 2022.március 1. 12:00 > 12:10
Kapcsolódó írások:
Đurić: Spomenik nevinim žrtvama 1944/45 doprinos boljim odnosima mađarskog i srpskog naroda [Đurić: Az 1944/45 évi ártatlan áldozatok emlékmű hozzájárulás a magyar és a szerb nép jobb kapcsolataihoz]
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/296627/Djuric-Spomenik-nevinim-zrtvama-194445-doprinos-boljim-odnosima-madjarskog-i-srpskog-naroda.html, 2022. január 31. 21:56 > 22:23
Uprava za urbanizam nije dala dozvolu za postavljanje spornog spomenika "nevinim žrtavama 1944/45" [A Városépítési Igazgatóság nem engedélyezte az ártatlan áldozatok emlékműjének felállítását]
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/296976/Uprava-za-urbanizam-nije-dala-dozvolu-za-postavljanje-spornog-spomenika-nevinim-zrtavama-194445.html, 2022. február 4. 16:36 > 19:25
Sociolog Perović: Spomenik žrtvama iz 1944. je pokušaj rehabilitacije fašista i zločinaca [Perović szociológus: Az 1944-es áldozatok emlékműve a fasiszták és a bűnözők rehabilitálásának kísérlete]
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/297073/Sociolog-Perovic-Spomenik-zrtvama-iz-1944-je-pokusaj-rehabilitacije-fasista-i-zlocinaca.html, 2022. február 6. 9:04
Dalibor Stupar: A hamis áldozatokkal kupeckedő politikusok (Fordította: Lenkes László)
https://szmsz.press/2022/01/11/a-hamis-aldozatokkal-kupeckedo-politikusok/. 2022. január 11. 16:49
[15] Bővebben lásd Matuska Márton: Az elhallgatott razzia – Vérengzés Újvidéken (1944-45). Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, Budapest 2015. 7. és 10-11. Az Újvidéken likvidált 305 személy névsorát lásd az idézett kiadvány 262-269 oldalán.
[16]Mák Ferenc: A kivégzések hosszú időn át folytak. Lásd Matuska könyvében, az előző jegyzetben, 7.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése