2022. március 13., vasárnap

Ne képviseljenek bennünket!

Az ellenzéki MM gratulált Hajnal Jenőnek!?
 
Az MNT 29. ülésének elnöksége (Fotó Pannon RTV)

Huszonkilencedik ülését tartotta február 25-én Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács (MNT). Központi témája a testület 2021. évi munka- és pénzügyi jelentése volt.
A munkabeszámolót Hajnal Jenő, a testület elnöke, a pénzügyit pedig Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának az elnöke ismertette.
– Szabadkán átadásra került egy új bölcsőde és óvoda, folytatódott Maradékon a szórványóvoda építése, felavatták Magyarkanizsán a Vajdasági Birkózóakadémiát, de nem volt olyan köznevelési és felsőoktatási intézmény, ami az elmúlt három évben ne részesült volna az MNT jelentősebb támogatásában. Tavaly is megkülönböztetett figyelmet szenteltünk a sajátos igényű magyar diákokat segítő oktatási intézményeknek is. Folytatódott a felsőoktatási koncepció megvalósítása. 2017-ben kezdődött el az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara épületének teljes körű felújítása és várhatóan az építkezések 2022 nyaráig befejeződnek. A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola fejlesztése és jogi státusának rendezése tavaly is kiemelt stratégiai feladat volt. A zentai székhelyű Pro Scientia Naturae Alapítvány folytatta a zentai felsőoktatási képzőközpont leendő épületének az átalakítását. Tovább bővül a Kárpát-medencei felsőoktatási tér Szabadkán, a Szekeres László Alapítvány tulajdonában lévő két épület felújításával, valamint a felsőoktatási és a kulturális közösségi tér szétválasztásával. A két ingatlan-felújítás hosszú távon minőségi és tartós megoldást biztosít majd, hiszen lehetővé válik a felsőoktatási, a szakmai-pedagógiai, és a kulturális-pedagógiai képzések szétválasztása. Az elmúlt három évben a kulturális és a közművelődési, valamint a kulturális örökség intézményrendszerének fejlesztése, a kultúra közösségi terei tulajdonviszonyának tartós rendezése, azok kialakítása, építése, felújítása és felszerelése állt figyelmünk középpontjában – sorolta Hajnal Jenő, hozzátéve, hogy 2021-ben a magyar művelődési házak és közösségi terek egy része megújult, míg többnek a fejlesztés elkezdődött.[1]
A Jerasz Anikó a pénzügyek alakulásával kapcsolatosan elmondta, hogy a tervezett bevétel 1 milliárd 769 millió 173 ezer dinár volt, a költségvetés kiadási oldala pedig 715 millió 193 ezer dinár. Mivel a programok megvalósulása nem köthető a naptári évhez, ezért a fennmaradó 1 milliárd 53 millió 980 ezer dinár 2022-ben kerül majd felhasználásra – tette hozzá.[2]

A jelentések együttes vitájában mindössze öten szólaltak fel – az ellenzéki Magyar Mozgalom (MM) kettő és a Magyar Összefogás (MÖ–Vajdasági „Magyar” Szövetség) három tanácsnoka. Az MNT üléseire egyébként is jellemző, hogy a tanácstagok legnagyobb (véemeszes) része a testület megalakulása óta még csak meg sem szólalt.
Novák Anikó (MM) „gratulált” a beszámoló összeállításhoz, ami mögött „egy tetemes munka áll”. Egyetértett „a fiatalok kibontakozásának segítésével”, ami „hihetetlenül fontos”, az viszont, hogy „miért űzzük el őket, vagy miért űzi el őket a közösség, egy teljesen más lapra tartozik”, mondta. 
Novák „jónak látja” a szabadkai VM4K oktatási és kulturális tevékenységének a „szétválasztását”, s ezzel megszűnik az intézmény – ahogy fogalmazott – „öszvér” jellege. Továbbra is az a meglátása azonban, hogy „a Kárpát-medencei felsőoktatási teret nem így kell építeni”. Jobbnak tartja „azt az irányt, ami mind az MNT-nek, mind a VMSZ-nek a politikájával ellentétes”, vagyis inkább „egy szabadkai vagy egy más vajdasági magyar menedzsmentű egyetemnek a megalapítást” tartaná célszerűbbnek.[3]
Kucsera Géza (MM) is kiemelte, „egy hatalmas munka van befektetve a jelentésekbe a kimutatásokba. Az elnök úr meglepett bennünket egy jó házi olvasmánnyal, egész héten volt mit csinálni”. 
– Az MNT rengeteget tett, ami dicséretes és jó, hogy az itteni magyarság érdekeit képviseli. Az az ördög azonban a részletekben van elbújva és az ember, ha figyelmesen olvas, rátalál olyasmire is, ami hát nem mindig tetszik neki” – mondta Kucsera. 
– Az elnök úr minek alapján választotta ki azokat a kiránduló tagokat, akik különböző kirándulásokon vettek részt, amit az MNT szervezett Nyugat-Bácskában és az Al-Dunán – kérdezte Kucsera. 
– Ezekről csak utólagosan, esetleg fényképekről értesültünk, vagy tudtunk valamit. Vannak itt olyan tagok, akik másodrendűek, akiket nem kell értesíteni, meghívni? Maga az elv, a kiválasztás elve az, ami érdekel. Hogyan, minek alapján, szófogadás alapján, vagy esetleg büntetésből, azok, akik többször felszólnak, nem mehetnek el? Ha itt vannak ilyen különbségek, akkor milyen különbségek lehetnek a többi részben, ott ahol komoly pénzekről van szó? Például külsősök kifizetése, szerződések aláírása. Kik azok a jogosultak, kik azok a kivételezettek, akikhez ez eljut, mert úgy látszik ebből is, hogy nem mindenki egyenrangú tagja ennek a tanácsnak [4]  – állapította meg Kucsera.
Paskó Csaba atya (MÖ–VMSZ) megköszönte az ellenzéknek a jelentéssel kapcsolatos „elismerő szavait”. Nem értett egyet  Novák kijelentésével, miszerint „mi elűzzük a fiatalokat”. 
– Azt látom, hogy van egy óriási nagy migráció Európában. Fejlett európai országokban is a fiatalok mennek-jönnek. Talán gyökértelenül? Vagy ez most egy divatáramlat? Erről lehetne konferenciákat tartani. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy mi innen el vagyunk űzve. Aki akarja, az megtalálhatja magát és megvalósíthatja itt is. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent hozzáadott MNT, ahhoz, hogy akik itthon akarnak érvényesülni, azoknak legyenek kapaszkodó pontjaik és megtalálhassák magunkat – véli a tanácsnok. 
Paskó elmondta, hogy az új szabadkai megyéspüspök „üdvözli az MNT hatékony tevékenységét, különösen is hálásan és köszönettel gondol, akár az itteni politikum, az MNT, főleg a magyar kormány támogatására, amiből Vajdaságban 25 templom felújításra került vagy újak épültek. Ez is az ittmaradást segíti.”
Dr. Mészáros Zoltán (MÖ–VMSZ) emlékeztetett, hogy az aracsi pusztatemplom felújítása kapcsán nagyon sok egyeztetést kellett lefolytatni a hazai és magyarországi műemlékvédőkkel, s ezt a munkát is az MNT vállalta.[5]
Petkovics Márta (MÖ–VMSZ) a tankönyvkiadás kapcsán azt mondta, hogy folyamatos azok fordíttatása és írása. A kiadványok véleményeztetését is elvégzi az MNT a legjobb szakemberek felkérésével. 170 munkatárs dolgozik ezeken a tankönyveken.[6]
Erdődi Edvina (MÖ–VMSZ), az MNT alelnöke és a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatóhelyettese, a Szekeres László Alapítvány, valamint a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény tevékenységét, valamint a vajdasági magyarság intézményrendszerében ellátott feladatának fontosságát méltatta.[7]

Hajnal Jenő bizonyára vaskos munkajelentéséből, amibe Paskó Csaba „majd beleszédült mire végigolvasta”,[8] de amihez egyébkényt nincs nyilvános hozzáférés – az ülésen elhangzott TV-s beszámolójából és a sajtójelentésekből – a gyanútlan olvasó, illetve néző, arra a megállapításra jut(hat), hogy a délvidéki/vajdasági magyar közösség helyzetével, fejlődésével minden a legnagyobb rendben van. Folynak az építkezések, az átalakítások, a felszerelések, felavatások, felújítások, a koncepciók megvalósítása, az intézményrendszer fejlesztése, a tulajdonviszonyok rendezése… Minden tökéletes. Egyetlen probléma említésére nem került!
A költségvetési jelentésből azt is megtudtuk, hogy az MNT „tervezett bevétele 1 milliárd 769 millió 173 ezer dinár volt” (!!), amiből csak „715 millió 193 ezer dinárt” sikerült elkölteni. A fennmaradó „1 milliárd 53 millió 980 ezer dinár 2022-ben kerül majd felhasználásra”, amihez aztán újabb támogatások, adományok is csatlakoznak.
Tudni kell azonban, hogy ez a horribilis összeg majdnem teljes egészében Magyarországról érkezett, és hogy a Szerbia ebből levette a 20 százalékos forgalmi adót, valamint a további járulékokat. 
Szerbia, Vajdaság és a helyi önkormányzatok költségvetési hozzájárulása 2021-ben az MNT „állandó működési költségeihez” 49 321 026 dinár volt, amiből „az alkalmazottak keresetére, pótlékaira és térítményeire” 34 451 024 dinárt terveztek![9]
A tartományi kormány csak „a nemzeti tanácsok állandó költségeinek és rendes tevékenységének a pénzeléséhez”[10] járul hozzá. A 17 nemzeti tanács tevékenységét a Tartományi Kormány az idén „61,6 millió dinárral”[11] segíti. Az erről szóló szerződéseket március 10-én írták alá.[12] 
Az MNT ebből az összegből „24,7 millió dináros támogatásban részesült, ami 325 ezer dinárral több az előző évinél”.[13] Jerasz Anikó nyilatkozata szerint „a támogatást két részre bontják, az egyiket (13,4 millió dinárt) az alaptevékenység finanszírozására fordítják, a másik pedig (11,3 millió dinár) a különböző programok megvalósítását szolgálja”.[14]  
A magyar nemzeti tanácsot az önkormányzatok is támogatják, de vannak még „természetbeni juttatások” is. (Nem csoda, tehát, hogy a tanácstagok „kirándulásaira” is csurran-csöppen.)
Mindebből arra lehet következtetni, hogy az MNT a magyarországi adófizetők pénzéből költekezik. A délvidéki magyar kultúra, az oktatás, és a tájékoztatás intézményei anyaországi „adományok és támogatások” nélkül bizonyára nem, vagy csak nagy nehézségekkel működnének, vagy már több meg is szűnt volna létezni, „beomlott volna”. A 25 templom felújítására és építésre sem került volna sor. 
Hajnal jelentéséből az sem látszik, hogy ebből a teméntelen pénzből mennyi új munkahely nyílt, hogy a fiatalok itthon maradjanak!
Mindez jól mutatja azt is, hogy Szerbia mennyire (nem) törődik a magyar közösséggel. Nem teljesíti az arányos gazdasági befektetésekkel/fejlesztéssel, a műemlékvédelemmel, stb. kapcsolatos kötelezettségeit! Vagy mi nem vagyunk Szerbia adófizető polgárai? A külföld felé viszont példaként hivatkozik a nemzeti kisebbségi politikájára, mint ahogy az anyaországi politikusok is teszik.

A Szerb Haladó Párt 2021. december 10-én, az emberi jogok napja alkalmából, „az emberi és kisebbségi jogok területén elért eredményeiért”(sic!?) Ljudevit Mičatek-díjban részesült Hajnal Jenő a jelentésében nem tért ki a délvidéki/vajdasági magyar közösség helyzetének alakulására a tavalyi évben, a folyamatban lévő és megoldásra váró problémáira, de arra se hogy milyen sérelmek érték közösséget és a tagjait.
Az ismereteim szerint, a jelentésben szó nem esik például a vajdasági vasútvonalak (egyebek mellett Óbecse és Zenta, Nagybecskerek és Versec, stb.)[15] megszüntetésével kapcsolatos eseményekről, ami a magyar közösség jelentős részének gazdasági, társadalmi és minden más jellegű elszigetelésével, további hanyatlásával fenyeget!
Az MNT néma maradt azzal kapcsolatban is, hogy a magyar diákok az Újvidéki Jogi Karon továbbra sem felvételizhetnek az anyanyelvükön,[16] hogy Szabadkán (az MNT székhelyén) csaknem 10 méter magas szobrot avattak 2021. november 30-án I. Petar Karađorđević szerb királynak 21,4 millió dinárból, „akinek egyébként semmi köze nem volt a városhoz, még csak nem is járt ott”,[17] hogy tavaly, december 23-án, „a szerb parlament megszavazta az oktatási törvény módosítását,[18] amely egyebek között előirányozza, hogy az összes szerbiai iskola (beleértve a délvidéki magyar többségű iskolákat is!) minden tanévet a szerb himnusz eléneklésével vagy lejátszásával kezdje”,[19] hogy a Tanszínház turnéjának Hajnalhoz kötődő betiltását[20] ne is említsük, stb.

Nem-e az lenne az természetes, ha az MNT elnöke az éves beszámolója elején értékelné a közösség helyzetének alakulását, a felmerült vagy megoldott problémákat, és hogy mit tett azoknak a rendezése, megoldása érdekében? Erre azonban úgyszintén nem került sor.
Hajnal Jenő nem tett eleget a nemzeti kisebbségek tanácsairól szóló törvény 10/1 szakasza 9-15 pontjaiban[21] megfogalmazott kötelezettségeknek sem, hogy beszámoljon: a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén kezdeményezte-e törvények és más jogszabályok meghozatalát, illetve módosítását és milyen megállapításokra jutott az önkormányzatra való jog megvalósulása, a nemzeti kisebbségekhez és a többséghez tartozó polgárok teljes egyenjogúságának elérése érdekében; emelt-e panaszt a Polgári jogvédőnél, tartományi és helyi ombudsmannál és más illetékes szerveknél a nemzeti kisebbséghez tartozók alkotmánnyal és törvénnyel szavatolt jogai valamint szabadságai sérülései eseteiben, és milyen eredménnyel; állást foglalt-e, tett-e kezdeményezést és intézkedett-e a magyar közösség kisebbség helyzetével, identitásával és jogaival közvetlenül kapcsolatos, a törvényben ráruházott más kérdésekben is?

Hajnal Jenő 2021. évi munkajelentése inkább egy bürokratikus, közigazgatási hivatalnoki, az anyaországi pénzek leosztásáról szóló könyvelői jelentésre hasonlít, mintsem az MNT-hez, mint a magyar közösség legfőbb önkormányzati testületéhez illő, a közösség alapvető kérdéseiről gondot viselő és kollektív jogaiért küzdő szervezet tevékenységéről szóló értékelésre.
A számonkérés helyett, az ellenzék még „gratulált” is a beszámoló összeállításhoz, ami mögött „egy tetemes munka áll”. Javult-e ezáltal a közösség helyzete?
Ilyenkor szokták azt mondani: Köszönjük szépen, legyenek szívesek, ne képviselnek bennünket tovább!

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. március 13.
__________
[1] Németh Ernő MNT: Tavaly a fejlesztések voltak középpontban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27411/MNT-Tavaly-a-fejlesztesek-voltak-kozeppontban.html, 2022. február 25. 16:37
Lásd még P. E.: Beszámolt munkájáról az MNT. Magyar Szó, 2022. február 26. 5. és vagy https://www.magyarszo.rs/hu/4861/kozelet/260272/Besz%C3%A1molt-munk%C3%A1j%C3%A1r%C3%B3l-az-MNT-MNT.htm, 2022. február 25. 20:20 >> 2022. február 25. 21:05
[2] Lásd Németh írást az 1-es jegyzetben.
[3] A Magyar Nemzeti Tanács 29. rendes ülése – 2022. február 25.
https://www.youtube.com/watch?v=-N8ILQQpa5c&t=98s
[4] Uo.
[5] Lásd Németh írását, az 1-es jegyzetben.
[6] Uo.
[7] P. E. írása – az 1-es alatt
[8] Lásd a 4-es alatti videót.

[9] HATÁROZATOT A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. Az MNT 2020. december 29-ei 19. ülésének anyaga, 1., és HATÁROZAT A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL Az MNT 2020. december 11-ei 18. ülésének anyaga, 1.
Lásd még az Adományokból és támogatásokból c. írásom http://bozokiantal.blogspot.com/2021/01/adomanyokbol-es-tamogatasokbol.html
[9] Pokrajinska vlada potpisala ugovore s nacionalnim savetima u Vojvodini o dodeli novca [A Tartományi kormány szerződést kötött a vajdasági nemzeti tanácsokkal a pénzelosztásról] http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=721500, 2022. március 10. 13:01
[10] 61,6 millió dinár a vajdasági nemzeti tanácsok tevékenységére https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27430/61-6-millio-dinar-a-vajdasagi-nemzeti-tanacsok-tevekenysegere.html, 2022. március 10. 15:34
[11] Uo. 
[12] v-ár: A tájékoztatás áll az MNT fókuszában. Magyar Szó, 2022. március 11. 1. 4.
[13] Uo.
[15] Bővebben lásd a Ahol a vonat többé nem fütyül c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14318, 2022. március 8.
[16] Elölről kezdődik a VaMaDiSz és a Jogi Kar vitája https://www.magyarszo.rs/hu/4639/kozelet/244212/El%C3%B6lr%C5%91l-kezd%C5%91dik-a-VaMaDiSz-%C3%A9s-a-Jogi-Kar-vit%C3%A1ja.htm, 2021. június 9. 12:54 >> 2021. június 9. 16:02
[17] U. Z.: Hatalmas szobrot kap Szabadkán a Délvidéket elfoglaló „balkáni mészáros”
https://delhir.info/2020/05/29/hatalmas-szobrot-kap-szabadkan-a-delvideket-elfoglalo-balkani-meszaros/
[18] Doneti zakoni [Elfogadott törvények] Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA [Törvény az oktatási és nevelés rendszerről szóló törvény módosításáról] http://www.parlament.rs/narodna-skupstina-.871.html
[19] F. F.: Ezentúl akár egymillió dinárral is megbüntethetik azt az iskolát, amelyben a tanév nem a szerb himnusszal kezdődik! https://delhir.info/2021/12/24/ezentul-akar-egymillio-dinarral-is-megbuntethetik-azt-az-iskolat-amelyben-a-tanev-nem-a-szerb-himnusszal-kezdodik/, és A nagyszerb kormány a magyar többségű iskolákat is rákényszerítette, hogy a tanévet a szerb himnusz eléneklésével vagy lejátszásával kezdjék
https://delhir.info/2021/09/01/a-nagyszerb-kormany-a-magyar-tobbsegu-iskolakat-is-rakenyszeritette-hogy-a-tanevet-a-szerb-himnusz-eleneklesevel-vagy-lejatszasaval-kezdjek/
[20] Bővebben lásd A Tanyaszínház kálváriája c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13788, 2021. augusztus 2.
Lásd még Tanyaszínház: Hogyan tovább? https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13802, 2021. augusztus 8.
[21] Törvények és egyéb jogi dokumentumok magyar nyelven. TÖRVÉNY A NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAIRÓL. A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009., 20/2014 – AB határozat,
55/2014. és 47/2018. szám. https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése