2022. március 19., szombat

Már az EBESZ előtt a vajdasági levélszavazatok ügye

 Már az EBESZ előtt a vajdasági levélszavazatok ügye

2022-03-19 15:44 |

Állampolgári bejelentéssel fordult magyar(országi) polgárok egy csoportja az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Csongrád megyével megbízott képviselőjéhez a vajdasági levélszavazatok ügyében, mert álláspontjuk szerint „felmerül a választási csalás gyanúja”. Levelükben több sajtóhírre (így többek között a Szabad Magyar Szóban megjelent írásokra is), a vonatkozó magyarországi jogszabályokra, és magának az EBESZ-nek a négy évvel ezelőtti választások alkalmával készült időközi jelentésére is hivatkoznak. Az állampolgári bejelentést változtatás nélkül közöljük.

„Tisztelt EBESZ megfigyelők!
Magyarországon élő állampolgárok vagyunk és tudomásunkra jutott több forrásból, hogy Vajdaságban nem a posta juttatta el a kint állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok számára a szavazólapokat, hanem az egyik Szerbiában bejegyzett magyar párt, a VMSZ (Vajdasági Magyar Szövetség) aktivistái.

Álláspontunk szerint sérülnek a választásokról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2 paragrafusában felsorolt alapelvek, felmerül a választási csalás gyanúja, sérülnek az adatvédelmi előírások.

KÉRJÜK, a Magyarországra delegált EBESZ missziót, a misszió vezetőjét, hogy még a választás előtt keresse meg a NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOT és tegyen szabálytalansági bejelentést, kérje az ügy kivizsgálását. Kérjük, hogy az Európai Uniós választási felügyelet tegye meg a szükséges lépéseket vajdasági levélszavazatok érvénytelenítése érdekében.

A levélszavazatokkal kapcsolatos anomáliát a korábbi, 2018-as választások után készített EBESZ összefoglaló is tartalmazta. Lakossági bejelentésre személyazonosság felfedése nélkül nincs lehetőségünk! Személyazonosság megadásával félünk az esetleges retorziótól.

SAJTÓ:
Több vajdasági cikk és nyilatkozat jelet meg ezzel kapcsolatban a vajdasági, majd ezt követően a magyarországi sajtóban. Postásoktól ill. VMSZ aktivistáktól is tudjuk, hogy NEM a posta kézbesítette a választók számára a levélszavazati borítékokat, hanem aktivisták. Azok begyűjtése is a VMSZ aktivisták dolga. A VMSZ aktivisták tevékenysége a pártsemlegességet sérti. A gyakorlatban manipulálják a levélszavazatokat. Felmerült annak gyanúja is, hogy vajdasági lakóhellyel rendelkező, de életvitelszerűen nem ott lakó, külföldön dolgozó kettős állampolgárok helyett is kitöltik és leadják a szavazatokat. Nem tisztázott az elhunyt személyek még meglévő szavazati aktivitása sem.

A vajdasági magyar sajtó munkatársak meg is keresték a Nemzeti Választási Irodát a cikk szerint, de nem kaptak érdemi választ. Vajdasági postás nyilatkozta, hogy nem kaptak érdemi mennyiségű választási borítékot, a kézbesítésre átadott borítékok valószínűleg válogatás után jutott el a helyi posta alkalmazottjához. Erről a tényről, van olyan postás, aki nyilatkozik.

Több VMSZ aktivista is megerősítette ezt, és tudunk olyan választópolgárról, akit telefonon azért kerestek a VMSZ aktivisták, hogy a külföldön élő hozzátartozója nevében adja be a levélszavazatot.

Egy vajdasági párt, a Magyar Mozgalom közleménye:

„A VMSZ aktivistái kézbesítik a magyarországi választásokon szavazati joggal rendelkező polgártársaink szavazólapjait. Ezzel van tele napok óta a közösségi média, erről tájékoztatnak bennünket a Magyar Mozgalom tagjai, szimpatizánsai és mi magunk is megtapasztalhattuk, hogy ez történik. Az aktivisták megjelennek a házainknál, van ahová kopogtatás nélkül bemennek és ők maguk ki is töltik a szavazólapokat. A magyarázat szerint a szerbiai postának nincs kapacitása ezeknek a leveleknek a széthordására, ezért azzal a CMH egyesületet bízták meg. Az aktivisták a szavazóanyag átadásakor semmiféle átvételi elismervényt nem adnak és nem is iratnak alá a polgárokkal. Semmilyen nyoma nincs neki, ki vette át és ki nem vette át szavazási dokumentációját, ami azt jelenti, hogy nem tudhatjuk, végül nem a VMSZ irodáiban töltik-e ki a szavazópolgárok helyett a választási és népszavazási íveket.”

A Magyar Mozgalom egyértelmű álláspontja, hogy a VMSZ, azzal, hogy így rátelepedett az anyaországi választások vajdasági folyamataira, követhetetlen, a szavazás titkosságát sértő eljárásaival a teljes szavazási folyamatot sodorta veszélybe. A szavazás titkos, a szavazópolgár magánügye, hogy kire adja le voksát és a vajdasági magyar embert nem kiskorúsíthatja a VMSZ azzal, hogy helyette szavaz és papírokat tölt ki.”

A Klubrádió írását ide kattintva olvashatják.

„A hét elején több településről is jelentkeztek a Szabad Magyar Szó szerkesztőségénél azok az olvasók, akik szóban és írásban is megerősítették, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (a Fidesz leghűségesebb szerbiai partnere) aktivistái kézbesítik azokat a borítékokat, amelyekben a magyarországi országgyűlési képviselők választásán és az országos népszavazáson való részvételhez szükséges szavazólap kapott helyet. Egyelőre nem tudni, hogyan kerültek a borítékok az aktivistákhoz, hiszen négy évvel ezelőtt a levélcsomagok kézbesítése a szerbiai posta feladata volt, és a postások juttatták el a címzetteknek a
borítékokat.”

A HVG-ben megjelent írást ide kattintva érhetik el.

„Bár a választásoknál még az alaptörvény értelmében is érvényesülnie kellene a titkosságnak és a szabad, befolyásolástól mentes döntésnek, a levélben leadott szavazatok jelenlegi rendszere lényegében ezen kívánalmak mindegyikének ellentmond.”

A Telex írása itt érhető el.

A fentieket erősíti meg a korábbi 2018-a választások során készített EBESZ időközi jelentés is.

„Az EBESZ/ODIHR misszió által megkérdezett szakértők egy része aggodalmát fejezte ki a határon túli szavazók különböző szavazási eljárásaival, valamint a levélben szavazás tisztességességével és titkosságával kapcsolatban.”

IDŐKÖZI JELENTÉS 2018. március 5-26. EBESZ

Az egész eljárás adatvédelmi incidenst is feltételez. Súlyos adatvédelmi incidens ez, mivel illetéktelen kezekbe kerülő adatok kárt okozhatnak kint élő honfitársainknak, azon adatok felhasználása egyben törvénysértő is.

Jogszabályok:
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2. cikk 1) Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.

A választásokról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapelvei:

2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása,
b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,
c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
26. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Kérjük együttműködésüket!”

https://szmsz.press/2022/03/19/mar-az-ebesz-elott-a-vajdasagi-levelszavazatok-ugye/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése