2022. március 26., szombat

A Magyar Szó a VMSZ propaganda lapja!

A VMSZ (Pásztor-klán) érdekeit a magyar közösség érdekeivel kiegyenlíteni – megbocsáthatatlan bűn!


Több száz érdeklődő gyűlt össze március 23-án este Szabadkán az Együtt Szerbia Győzelméért koalíció kampányrendezvényén. Egyebek közt bemutatkozott Marinica Tepić listavezető, Zdravko Ponoš köztársasági elnökjelölt és Csonka Áron, aki a koalícióban a vajdasági magyarokat képviseli.
Erről a Szabad Magyar Szó számolt be, Tepić: Szabadkának egy magyar haladó pártja is van címmel.[1]


A Magyar Szó március 24-én a címoldalán három írást közöl:
Legfőbb hírként, Fémmegmunkáló gépek, üzemcsarnok, termelési szoftverek… címmel, a Prosperitati Alapítvány szervezésében kiemelt jelentőségű közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztések ünnepélyes átadásáról ír a moholi Idas Mol fémipari cégben, valamint két adai vállalatban, az East-West Bridge textilpari és a T-1 Abraziv fémipari vállalatban. A fejlesztések összértéke 351,1 millió dinár.
Az eseményen részt vett Kiss-Parciu Péter, a magyar külgazdasági és külügyminisztérium regionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára és Pásztor István, a Vajdasági „Magyar” Szövetség elnöke, valamint a VMSZ képviselőjelöltjei és köztársasági, tartományi és helyi tisztségviselői.[2]
A 13. oldalon folytatódó írás alcíme szerint „Moholon és Adán folyamatosak az ipari fejlesztések a Prosperitatinak köszönhetően”. Tegyük hozzá – Pásztor István szavai szerint – „magyar állami támogatásból”.[3] Szerbia nem fektet be olyan községek gazdaságába, ahol magyarok élnek nagy többségben?

Az írástól jobbra Kovács Elvirának, a VMSZ alelnökének rövid életrajzát közli a lap, Változtatni kell a demográfiai mutatókon címmel,[4] aki (a 4. oldalon) csaknem három hasábon a „politikai karrierjéről” válaszol három, alákérdezős formában feltett kérdésre, a nők helyzetével, Szerbia Európai Uniós tagsága „megszerzésének útjáról” és a saját tevékenységéről az Európai Tanácsban.
– Mindenekelőtt büszke vagyok arra, hogy ilyen komoly párt alelnöke lehetek, mint a VMSZ, már második mandátumban. Nekem ez az életem. Párton belül nagyon jó barátságok köttettek, együtt próbáljuk megoldani a polgárok problémáit – mondta Kovács.
El lehet hinni, hogy Kovácsnak a VMSZ „az élete”. Kérdés azonban, hogy a „2007 közepe óta köztársasági képviselő” mit is tudna csinálni a VMSZ nélkül? Hogyan találná fel magát a pártonkívüli életben? Szükségünk van-e egyáltalán Kovács típusú hivatásos politikusokra, vagy mint a pártelnök fia (Pásztor) Bálint, aki ugyancsak (2007. február 14-től) köztársasági parlamenti képviselő? Nincsen. Különösen, mivel tudjuk, hogy milyen „eredményesen” képviseltek bennünket. Pontosabban a pártjukat. A magyar közösség hátrányára. Tudjuk, hogy milyen „siker(eke)t” értek el „a polgárok problémáinak megoldásában”. Nekik (is) köszönve jutottuk idáig a lejtőn.
Addig nem is lesz itt haladás, míg a képviselők a párt listáján és nem az egyéni, személyi alapon való választás (és felelősség) alapján jutnak mandátumhoz!

Az Útiköltség-támogatás a középiskolásoknak című harmadik címoldali írás (amely a 6. oldalon folytatódik) arról szól, hogy „a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság az idén is részt vállal a vajdasági középiskolások utazási költségeinek megtérítésében”.
A támogatásokról szóló szerződéseket március 23-án Szakállas Zsolt véemeszes tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár adta át az önkormányzatok képviselőinek.
– Örömmel tölt el, hogy mind a 45 önkormányzat pályázott, és mindegyiket támogatni tudjuk. Fontos, hogy a diákok számára elérhetőek legyenek az intézmények, tehát a középiskolák más községekben is, de ugyanakkor egy községen belül is. Nagyon sokan más városban szeretnék a középiskolát elvégezni, nekik meg kell adni a lehetőséget, és támogatni kell őket – mondta Szakállas Zsolt, és hozzátette, hogy a program nagyon jól példázza azt, hogy miként tudnak az önkormányzatokkal együttműködni, hiszen a költségek egy részét az önkormányzatok állják, a fennmaradó összeget pedig a titkárság fedezi – nyilatkozta Szakállas a lapnak.
 
– A bácsgyulafalvi (telecskai) polgárok és diákok mindennapi életét nehezíti, hogy már évek óta nincsen megoldva a megfelelő autóbusz-összeköttetés Topolyával. A helyi lakosok kérésére próbálunk segíteni, hogy Topolya község, a Magyar Nemzeti Tanács és a Bečejprevoz utasszállító vállalat közreműködésével végre valamilyen elfogadható megoldás szülessen a problémára – írta március 14. a weboldalán Csernik Árpád, a Magyar Mozgalom képviselőjelöltje.[5]
Csernik választ is kapott a Bečejprevoztól, amelyben az áll, hogy „a vállalat nyitott a járat újraindítására, de az állításuk szerint az utasok kis száma miatt nem lenne kifizetődő, ők pedig sajnos nem tudják vállalni az esetleges veszteségeket. De ha egy intézmény beszállna a buszjárat finanszírozásába, a Topolya-Telecska autóbusz-járatot elindítanák újra, ami hatalmas segítség lenne e falu tanulóinak és polgárainak”.
– Ez azt jelenti, hogy ha a topolyai önkormányzat vagy a Magyar Nemzeti Tanács nyitott lenne egy ilyen megoldásra, az hatalmas segítséget jelentene e falu polgárainak.
Az önkormányzat és az MNT válaszát megkeresésünkre továbbra is tisztelettel várjuk mi is és az érintett polgárok is – írta Csernik március 25-én.[6]
A telecskai diákok Topolyára járnak középiskolába, mert ott lehetőségük van az anyanyelven való tanulásra Az autóbuszjárat azonban öt éve megszűnt, így egyedül kényszerülnek megoldani az utazást.
Andrástelkére (Gornja Goragaticára), amely 7,3 kilométerre van Telecskától, menetrendszerű járat van. Ezt kellene meghosszabbítani Telecskáig.[7] A helyi vezetés azonban öt éve képtelen megoldani ezt a problémát. Nem Szakállas dolga lenne ez?
Hozzá kell tenni azonban, hogy Telecska példája nem egyedülálló. Számos olyan magyar település van ugyanis Vajdaság szerte, amelyikben nincs buszközlekedés a legközelebbi város, vagy éppen a községi székhely felé. A Magyar Szóban persze erről nem találni írást.

Az internetes kiadásában a Magyar Szó az első (Pásztor Istvánt kiemelő) írást a közélet-választások rovatban jelentette meg – nem titkolva ezzel sem, hogy propaganda célokat szolgál.
A Kovács Elviráról szóló – minden apropót nélkülöző – írás a VMSZ oldalán található,[8] ami megint csak azt mutatja, hogy politikai célokkal készült.
Az utazási támogatásokról szóló írást a lap a Vajdaság-Ada rovatban közölte.
A március 24-ei számban a Magyar Szó a teljes 5. oldalon a VMSZ április 3-ai színes választási felhívását közli.
A 14. oldalon Fazekas Róbert, az Első Vajdasági Ipari Park (VIP) igazgatóhelyettese nyilatkozik az új befektetők „érdeklődéséről a topolyai ipari park iránt”. Fazekas a VMSZ kádere, „2019-től az MNT Kulturális Bizottságának alelnöke”, a Magyar Összefogás (VMSZ) listáról.[9]

Nos, ennyi VMSZ van a Magyar Nemzeti Tanács „alapította” 2022. március 24-ei Magyar Szóban, amelyiknek közszolgálatúnak kellene, hogy legyen, csak éppen nem az.
A lapban egy árva szót nem találni az Együtt Szerbia Győzelméért ellenzéki koalíció március 23-ai szabadkai kampányrendezvényéről. A március 25-ei számában sem. Azt régi mondást alkalmazzák, miszerint „ami nincs benne az újságban, az meg sem történt”. Kinek hazudnak?
Az ellenzéki elnökjelöltekről is –  március 25-én – csak egy írást közöl, Nyolc államfőjelölt címmel, amelyben bemutatja a rövid életrajzukat.

A Magyar Szó a hatalmi koalíció szemszögét érvényesítve valótlan/rózsaszín képet közvetít a polgároknak az ország és a tartomány társadalmi, politikai, gazdasági, művelődési stb. helyzetéről. Teljesen a VMSZ szolgálatában áll. Az április 3-ai választások összes többi részvevőjével szemben teljes hírzárlatot alkalmaz.
Az ilyen tendenciózus félretájékoztatás elfogadhatatlan, mivel ellehetetlenít mindenfajta párbeszédet a társadalmi élet és a demokrácia érvényesítésének fontos kérdéseiről, semmibe veszi nem csak az alkotmányos és törvényes rendelkezéseket, de a polgárokat is megfosztja a tárgyilagos tájékoztatáshoz való jogtól.
Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy az ellenzéki politikai szervezetek számára nincsenek meg a legelemibb feltételek se az álláspontjaik ismertetésére se az áprilisi választásokon való minimális esélyegyenlőségre se. Nem fog ez majd visszaütni? Olyan személyeket is ismerek, akik már látni sem birják a lapot!
A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete (VMÚÉ) is a VMSZ kiszolgálója lett. Máriás Endrét a Pásztor Istvánnal készül nagy, alákérdezős interjúk készítőjét, a Magyar Szó véemszhez közeli főszerkesztő-helyettesét, tavaly december 11-én újabb négy évre az elnökének választották.
 
A VMSZ (Pásztor-klán) érdekeit a magyar közösség érdekeivel kiegyenlíteni – megbocsáthatatlan bűn!
Nem gondolják a szerkesztők, újságírók, hogy az ilyen hozzáállással nem a közösséget szolgálják, hanem egy téves politikát? Arra sem gondolnak, hogy ezzel egyszer mégiscsak számot kell vetni? Önmaguk, de a közösség előtt is.
Miért hallgat minderről a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és Magyar Mozgalom? Miért nem értesítik a szerbiai és a nemzetközi újságíró- és a választásokat megfigyelő szervezeteket?

BOZÓKI Antal
Újvidék, 2022. március 26.
__________
[1] Tóth Imre: Tepić: Szabadkának egy magyar haladó pártja is van
https://szmsz.press/2022/03/24/tepic-szabadkanak-egy-magyar-halado-partja-is-van/, 2022. március 3. 24. 17:23
[2] csin: Fémmegmunkáló gépek, üzemcsarnok, termelési szoftverek…, Magyar Szó, 2022. március 24. 1. és 13. és/vagy https://www.magyarszo.rs/hu/4884/kozelet_valasztasok/261889/F%C3%A9mmegmunk%C3%A1l%C3%B3-g%C3%A9pek-%C3%BCzemcsarnok-termel%C3%A9si-szoftverek%E2%80%A6-Ada-prosperitati-alap%C3%ADtv%C3%A1ny-mohol-v%C3%A1laszt%C3%A1sok-2022.htm, 2022. március 24., 14:01
[3] Uo., 13.
[4] https://www.vmsz.org.rs/hirek/interjuk/valtoztatni-kell-demografiai-mutatokon, 2022. március 24. 15:26
[5] https://www.facebook.com/csernikarpad 2022. március 14. 22:00
[6] Uo. március 25. 9:47
Lásd még Tomó Margaréta: Öt éve nincs buszjárat Bácsgyulafalváról Topolyára https://szmsz.press/2022/03/17/ot-eve-nincs-buszjarat-bacsgyulafalvarol-topolyara/?fbclid=IwAR1ydvuUqERYrK6mE218nqZBTpMDrdUVvMQ_zncbGnhLJd31yxqadXRD_AE, 2022. március 17. 19:22
[7] Lásd Csernik videóját a 5-ös alatt.
[8] Lásd a 4-es alatt.
[9] Fazekas Róbert https://www.vmsz.org.rs/rolunk/szemely/fazekas-robert

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése