2022. szeptember 8., csütörtök

A VMSZ bekebelezte a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kart?

Veszélyes precedens

 

Novák Katalin magyar köztársasági elnök szeptember 8-án hivatalos látogatásra érkezik Szerbiába.

A programja szerint – szeptember 9-én 18,30 órai kezdettel –, „jelenlétével megtiszteli az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara (MTTK) megújult épületének ünnepélyes átadását” is.

Az ünnepségen csak kiváltságosak lehetnek jelen, akik a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ/BMC) és az MTTK logójával, valamint prof. dr. Josip Ivanović, megbízott dékán és Pásztor István pártelnök aláírásával és pecsétjével ellátott meghívót kaptak. Akik az eseményen jelen szándékoznak lenni, a visszajelzés alkalmával, 2022. szeptember 7-én szerdán 18.00 óráig, el kellett juttatniuk  – „a biztonsági szolgálat kérésére” – a személyi számukat is. 

Felmerül a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy a VMSZ elnöke a meghívó egyik aláírója? A párt ennyire otthon érzi magát az Újvidéki Egyetem egyik karán, hogy mint házigazda küldi a meghívót az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara mellett?

A Pásztor Pista (P. I.) irányította párt már évekkel ezelőtt stratégiát dolgozott ki az oktatási intézmények, az irodalmi és a kulturális élet, a könyvkiadás és a sajtó (párt)irányítására, amit mostanáig – a kézivezérlése alatt álló Magyar Nemzeti Tanács (MNT) alázatos szolgai segítségével – szinte csaknem teljes egészében meg is valósított.

Pásztor István már többször kinyilvánította gátlástalan kisajátítási igényét az Újvidéki Egyetem szerveit, intézményeit illetően, (el)tiporva az univerzitási autonómia európai kultúrában gyökerező évszázados szellemiségét. Pártpolitikai/ideológiai eligazításokat ad minden fórumon, szakmai összejöveteleken, tudományos konferenciákon, fenyegető hatalmi pozícióját éreztetve irányt akar mutatni minden területen.[1]

2021 áprilisától a pártelnök fiát, Pásztor Bálintot az Újvidéki Egyetem Tanácsának tagjává tették.[2]

 
A VMSZ – a jelekből ítélve – számos más intézmény mellett (Magyar Szó és Hét Nap Kft., Forum Könyvkiadó Intézet, stb.) „zsákmányként tekint”[3] a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra (MTTK) is, hisz az könnyen sakkban tartható a felújítási pénzekkel. (Mintha mindez privát és nem az adófizetők pénze lenne!)
 
Az MTTK kari tanácsa kültagjainak pártkötődése alapján („tekintettel arra, hogy az intézmény tanácsába kinevezett öt személy mindegyike vagy a VMSZ tagja, vagy a VMSZ-hez nagyon közelálló személy”)[4] – „joggal merül fel a gyanú, hogy az MTTK zsákmányként pártegyetemmé válik, ahol pártkáderek számára gyártják majd a diplomákat”.[5]

Nem véletlen az sem, hogy az MNT a korábbi években épp Pásztor Bálint feleségét, Krisztinát delegálta kültagként a kar legfőbb szervébe, a Tanácsba[6]

Így most már érthetőbb, hogy Szabadka város – amelyik Képviselő-testületének éppen a Junior I. Pásztor (Bálint) az elnöke – egyik 2022. évi pro Pro Urbe díjasa éppen prof. dr. Ivanović Josip, a Svetozar Marković Gimnázium és a Paulinum tanára, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző kar dékánja![7] (Hogyan lehetséges az, hogy a kar dékánja két másik tanintézményben is tanít és még ki tudja hol nem? Ugyanúgy, mint Dušan Bajatović esetében, akinek sikerült egy fenékkel több lovat is megülni.[8] Vagy a befolyásos barát(ok) által.)

Ivanović június 23-án a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje elismerésben is részesült.[9] Biztos megérdemelte. Így kell ezt csinálni!

Az, hogy Pásztor Pista is aláírta az MTTK „megújult épületének ünnepélyes átadására szóló meghívót”, egy újabb Véemeszes botrány. Amennyiben a Tartományi Képviselőház elnökének minőségében tette volna, vagy ha a – Szerb Haladó Párt (SNS) által létrehozott – Mičatek-díjban részesült Hajnal Jenő MNT-elnök írta volna írta alá, még hagyján volna. A meghívó azonban arról tanúskodik, hogy a pártkisajátítási önkény leplezetlen. Az Újvidéki Egyetem, amelyhez a MTTK szervezetileg tartozik, a meghívóban még csak nem is szerepel. Mit szól mindehhez a rektor?

A továbbiakban annak lehetünk a tanúi, hogy P. I. minden intézményünkre kiterjeszti a hatalmát. Ez részben annak a következménye, hogy nincs ellenállás, nincs kontroll, hogy hallgat, elbújik az értelmiség.

A veszély azonban ennél sokkal nagyobb: A helyzet azzal fenyeget, hogy – az Orbán Viktor kormánya által 2010-ben létrehozott Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER)[10] örve alatt minden intézményünk a párt, vagyis a VMSZ egyszemélyes irányítása alá kerül.

További kellemes pártalapú ünneplést!

BOZÓKI Antal


__________
[1] Bővebben lásd az Ünneprontó beszéd c. írásom. https://bozokiantal.blogspot.com/2019/10/unnepronto-beszed.html, 2019. október 30. 14:12, és A „Tanszék” ünnepe. Pásztor István beszéde a 60 éves Magyar Tanszék napján. Uo., vagy http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/tanszek-unnepe
[2] Pásztor Bálint. Életrajz. http://www.pasztorbalint.rs/hu/magamrol/eletrajz
[3] Csonka Áron: A VMSZ zsákmányként tekint a tanítóképzőre.
https://szmsz.press/2019/12/23/csonka-aron-a-vmsz-zsakmanyt-vetett-a-tanitokepzore/, 2019. december 23. 15:43
[4] Uo.
[5] Uo.
[6] Uo.
[7] Ők kapják az idén a Pro Urbe-díjakat Szabadkán
https://szmsz.press/2022/07/06/ok-kapjak-az-iden-a-pro-urbe-dijakat-szabadkan/, 2022. július 6 11:38, és „A város változik ugyan, de örök”. https://szmsz.press/2022/09/01/a-varos-valtozik-ugyan-de-orok-1/ , 2022. szeptember 1. 14:17
[8] Bővebben lád a Megnyitni Vajdaság kérdését! c. írásom. https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Napl%C3%B3, 2022. augusztus 30. 10:40
https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=147, 2022. augusztus 30.

[9] Magyar állami kitüntetések a közösségért folytatott munkáért. https://pannonrtv.com/rovatok/regio/magyar-allami-kituntetesek-kozossegert-folytatott-munkaert, 2022. június 23. 18:42 és 20:55

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése