2022. szeptember 21., szerda

Véemeszes propagandagépezet

A sajtószabadság kicsúfolása

A címoldalon Pásztor István már nem is egy, hanem két cikkben is szerepel (Magyar Szó, 2022. szeptember 19.)

– A médiának szabadon, politikai befolyástól mentesen kell működnie, nem válhat egyetlen párt propagandagépezetévé – jelentette ki Vera Jourová átláthatóságért és értékekért felelős biztos a médiapluralizmus és a média függetlenségének védelmét célzó európai bizottsági javaslatok bemutatásakor szeptember 16-án.
Vera Jourová brüsszeli sajtótájékoztatóján a javaslat részleteit ismertetve közölte: a szerkesztői függetlenség védelme érdekében a rendelet előírja, hogy a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk médiaszolgáltatók szerkesztői szabadságát, beleértve a közszolgálati médiumokat is.
A szabályozás hangsúlyt helyez a közszolgálati média függetlenségére és stabil finanszírozására, előírja, hogy a közszolgálati média vezetőjét és igazgatótanácsát átlátható, nyílt és megkülönböztetéstől mentes módon kell kinevezni. A közszolgálati médiaszolgáltatók, küldetésüknek megfelelően, pártatlanul kell széles körű tájékoztatást nyújtaniuk és véleményeket közölniük
Az Európai Bizottság a közbiztonságra kockázatot jelentő, nem uniós médiára vonatkozó nemzeti intézkedések meghozatalát is javasolta, hogy a külföldi médiumok se kerülhessék meg az EU-ban kötelező szabályokat – közölte Jourová.
– Olyan szabályozást javaslunk, amely Európában mindenütt ugyanúgy és ugyanazon normák szerint kötelezően alkalmazandó. Szeretnénk, ha a szabályok a lehető leggyorsabban hatályba lépnének, alkalmazását nagyon sürgetőnek tartjuk – tette hozzá a cseh biztos. [1]

Szerbia és az Európai Unió (EU) még 2013-ban kezdték meg az csatlakozási tárgyalásokat. Az ország – legalábbis a hivatalos politika szerint – szeretne „mielőbb” tagja lenni ennek a gazdasági és politikai egyesülésnek.
Az Európai Unióhoz való csatlakozás összetett folyamat. A tagság feltételeit teljesítő, csatlakozni kívánó országnak be kell emelnie jogrendszerébe az uniós jogszabályokat az összes szakpolitikai területen.
A csatlakozáshoz teljesíteni kell bizonyos, ún. koppenhágai kritériumokat. Ezeket az Európai Tanács az 1993-as koppenhágai ülésén megállapították állapították meg, majd az 1995-ös

madridi ülésén megerősítették.
A kritériumok a következők:
– a demokráciát, a jogállam és az emberi jogok érvényesülését garantáló intézmények stabilitása, a kisebbségi jogok tiszteletben tartása és védelme;
– működő piacgazdaság és képesség az Unión belüli versenyviszonyokkal és piaci erőkkel való megbirkózásra;
– a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére – és ennek részeként az uniós jogot képező szabályok, standardok és szakpolitikák (a közösségi vívmányok) hatékony végrehajtására – való képesség, valamint a politikai, gazdasági és monetáris unió célkitűzéseinek vállalása.[2]

Szerbiának az EU-ban való felvétele attól függ, hogy mikor teljesíti a meghatározott feltételeket. Hacsak valamilyen politikai döntés folytán az országgal nem tesznek kivételt, de erre nem túl sok esély van. 
Az Európai Parlament (EP) 2022. július 6-i állásfoglalásában a Bizottság Szerbiáról szóló, 2021. évi jelentéséről (2021/2249(INI))[3] „felszólítja a szerb hatóságokat, hogy valóban
hajtsák végre a szükséges reformokat, és tereljék vissza az országot az uniós integráció felé vezető helyes útra, ezáltal megvalósítva Szerbia európai törekvéseit”.[4]
Újabban még az is követelmény, hogy „a szerb és a koszovói hatóságoknak konstruktív szerepet kell vállalniuk a kölcsönös elismerésen alapuló, jogilag kötelező erejű, átfogó normalizációs megállapodás létrejöttében”.[5]
Sokan vannak, akik hangosan követelik Szerbiának az EU-hoz való csatlakozása „meggyorsítását”, mégpedig a feltételek megvalósítása nélkül, a gyakorlatban azonban azon dolgoznak, hogy erre ne kerüljön sor.
Ezek közé tartozik a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) és a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) is. Jól látszik ez, például, a sajtó helyzetével kapcsolatban is.
Hiába az EU-s álláspont, miszerint „a médiának szabadon, politikai befolyástól mentesen kell működnie, nem válhat egyetlen párt propagandagépezetévé”, a csaknem teljes magyar nyelvű médiát, a Családi Kör független hetilap és néhány internetes portál kivételével – az MNT hathatós segítségével – teljesen leuralt a VMSZ.

Groteszkül hat, hogy az MNT „alapította” Magyar Szó szeptember 17-én közölte az MTI írását a média függetlenségének védelmét célzó európai bizottsági javaslatok bemutatásáról, miközben ez a lap, csakúgy, mint a többi MNT alapítású média – semmiben nem felel meg ezeknek. Vonatkozik ez, sajnos, egyaránt a Hét Napra, a Pannon RTV-re, a Szabadkai Magyar Rádióra, stb. is. Egy pártirányítású propagandagépezet részeit képezik! Az ugyancsak a Véemesz befolyású Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete[6] pedig minderről nem vesz tudomást!
Az eredetileg közszolgálati lap „szerkesztői függetlensége”, „szerkesztői szabadsága” egyáltalán nem létezik. A szerkesztéspolitika egyetlen párt, a VMSZ, pontosabban Pásztor Pista pártvezér politikájának a befolyása alatt, a szolgálatában áll. Jól látszik ez, például a lap szeptember 19-ei címoldalán is, ahol Pásztor István már nem is egy, hanem két cikkben is
szerepel. Nem kuriózum ez, sajnos, hanem szinte gyakori eset.
Külön botrányos, hogy az egyik cikk szerint a noszai ménesgazda, új Mercédesz tulajdonos, a szerinte mindenhez egyformán „értő” Pásztor a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok palicsi megnyitóján a VMSZ elnöki minőségében mondott inkább politikainak nevezhető „ünnepi
beszédet”.[7]
A másik írás szerint
a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban (VM4K) szólalt fel, ahol az „információs szakmérnökök vették át a diplomájukat”, hangoztatva az intézmény „fontosságát”.[8] Annak az intézménynek, amelyikben a vele „évek óta intim kapcsolatot ápoló”[9] Lovas Ildikó a „koordinátor”, a Magyar Összefogás nevű pártlistán a hetedik számú jelölt a november 13-án esedékes nemzeti tanácsi választásokon.[10]

A Magyar Szó Kft. vezetőjét, főszerkesztőjét és a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testülete (igazgatóbizottsága) tagjait – megkülönböztető módon – az MNT a pártalapú megbízhatóság alapján nevezi ki. A testületnek olyan tagjai is vannak, akik tisztsége összeegyezhetetlen a tagsággal.
A lapból – annak ellenére, hogy a fejléce alatt megtévesztő módon hirdeti, hogy „a vajdasági magyarság lapja” – nem csak a közszolgálatúság hiányzik, de a „pártatlanul széles körű tájékoztatás” is. A lapban egyetlen más véleményt, kritikus írást sem lehet olvasni a hatalmi szervek, Pásztor István és Hajnal Jenő viselt dolgairól, sem pártjuk tevékenységéről! Miközben a sajtónak egyik legfontosabb feladata a mindenkori hatalom tevékenységnek ellenőrzése kellene, hogy legyen. Lehet-e itt egyáltalán „szabadon, politikai befolyástól mentesen működő” médiáról beszélni?
Az egyoldalú és pártos tjékoztatás iskolapéldája ez. Értesíteni kell erről Vera Jourova biztost!
Ilyen médiával nem lehet az EU-ba jutni, de még a társadalmi-gazdasági fejlődés sem elérhető!
Szerbiát mindaddig nem szabad felvenni ebbe a nemzetközi szervezetbe, amíg a sajtóban is nem történnek meg szükséges változások, reformok!

BOZÓKI Antal

__________
[1](MTI) Vera Jourová uniós biztos: a média nem válhat egyetlen párt propagandagépezetévé.
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/vera-jourova-unios-biztos-a-media-nem-valhat-egyetlen-part-propagandagepezeteve.html, 2022. szeptember 16. 13:36
[2] Csatlakozási kritériumok (koppenhágai kritériumok). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM:accession_criteria_copenhague
[3] Az Európai Parlament 2022. július 6-i állásfoglalása a Bizottság Szerbiáról szóló, 2021. évi jelentéséről (2021/2249(INI)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0284_HU.html
[4] Uo., 72. pont.
[5] Uo. Csatlakozás iránti elkötelezettség. 1. pont.
[6] http://www.vmue.org.rs/
[7] vas: Megleni és átadni, ami bennünket jellemez. Magyar Szó, 2022. szeptember 19. 1., és
és vas: Élni és átadni az utánunk jövőknek a tájat. Magyar Szó, 2022. szeptember 20. 8.
[8] vas: Közel hozni a versenyképes tudást. Magyar Szó, 2022. szeptember 19. 4.
[9] A Pásztor Istvánnal való intim kapcsolatáról vallott nyíltan Lovas Ildikó.
https://delhir.info/2022/09/15/pasztor-istvannal-valo-intimkapcsolatarol-vallott-nyiltan-lovas-ildiko/
[10] Bővebben lásd a Pásztor-lista c. írásom. http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2022. szeptember 15. 11:50; https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14833, 2022. szeptember 15.
https://delhir.info/2022/09/17/melyponton-a-magyar-nemzeti-tanacs-es-az-autonomia/, 2022. szeptember 17.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése