2022. szeptember 23., péntek

Tanulmányúton

Az apa, a fia és a szentlélek

Az MCC hallgatói a Pásztor Istvánnál (Fotó: Ótos András)

Szerbiai tanulmányúton tartózkodtak a budapesti Mathias Corvinus Collegium (MCC)[1] tehetséggondozó intézmény hallgatói (2 tanár és 7 diák), akiket szeptember 20-án a tartományi parlamentben Pásztor István házelnök fogadott, aki egyúttal a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ/BMC) elnöke, noszai ménesgazda, új Mercédesz tulajdonos, stb.
– A beszélgetés során a képviselőház elnöke a vendégekkel ismertette az általa képviselt szerv működésének részleteit, azt a jogi keretet, amellyel összhangban döntéseket hoz, hatásköreit, az államapparátusban betöltött szerepét. Mint mondta, a képviselőház tagjai büszkék arra, hogy a vajdasági parlament a párbeszéd hosszú hagyományának az ápolója, a politikai vélemények különbözősége ellenére a parlamentben kimondottakról mindenki számot vezet, s a politikai kultúra szellemében zajlanak a viták. Ugyanilyen büszkék lehetünk a többnyelvűségre is, amely szintén meghatározó eleme a tartományi képviselőház működésének, fogalmazott Pásztor, hozzátéve, az Európai Parlament után ebben a házban beszélik hivatalosan a legtöbb nyelvet.
A találkozón szó esett a Magyarország és Szerbia közötti kiváló kapcsolatokról is, amelyekben Vajdaságnak jelentős szerepe van a magyar megyékkel kialakított együttműködés révén is.
A Mathias Corvinus Collegium hallgatói Szabadkán is jártak, Újvidék után pedig Belgrádot is felkeresik – közölte a Magyar Szó nevű Véemeszes pártlap.[2]
– A
Mathias Corvinus Collegium hallgatóinak csoportját fogadtam ma Újvidéken.
Az autonómia, a kisebbségi politikai szerveződés, a VMSZ és a szerb-magyar kapcsolatok érdekelték őket leginkább.
A fiataloké a jövő, a rájuk szánt energia és figyelem biztos megtérül! – írta a látogatásról Pásztor István még az nap a Facebookon.[3]

A protokollszerű hírből az kelti fel a figyelmet, hogy a kollégisták a tanulmányi útjuk során „Szabadkán is jártak, Újvidék után pedig Belgrádot is felkeresik”. Ezekről a látogatásokról azonban a lap már nem tudósított.
Pásztor Bálint, a pártelnök fia, a VMSZ (fényképes sorrendben 3.) alelnöke, aki egyúttal Szabadka város Képviselő Testületének az elnöke, a VMSZ köztársasági frakciójának a vezetője, egyetemi docens, stb., ugyancsak Facebookos bejegyzéséből lehet megtudni, hogy a vendégek egy nappal korábban látogattak Szabadkára.
– A budapesti
Mathias Corvinus CollegiumTársadalom- és Történelemtudományi Iskolájának hallgatóival és oktatóival beszélgettünk ma (szeptember 19-én – B.A.) Szabadkán a Városról, a közösségről, múltról és jövőről. A küldöttség Újvidékre és Belgrádba és ellátogat a következő másfél napban – közölte az ifjú Pásztor.[4]

Kovács Elvira, a VMSZ (fényképes sorrendben 2.) alelnöke, a párt képviselője és (ugyancsak egyik) alelnöke a szerb parlamentnek, a szeptember 20-ai Facebook bejegyzésében írja, hogy „a budapesti Mathias Corvinus Collegium Társadalom- és Történelemtudományi Iskolájának hallgatói és oktatói, vajdasági útjuk során Szabadka és Újvidék után Belgrádba látogattak”. [5]
– A
Vajdasági Magyar Szövetség – VMSZ frakciójának nevében Újvári Zsombor (szintén Véemeszes – B.A.) képviselőtársammal fogadtuk őket a Képviselőházban. Az önkormányzati és tartományi politizálásunk bemutatása után a köztársasági szerepvállalásunkról meséltünk nekik, de természetesen szó esett Szerbia európai útjáról és Koszovóról is, bel- és külpolitikai dolgokról egyaránt. Köszönjük az érdeklődést, megtisztelő volt vendéglátóiknak lennünk! – írta Kovács.[6]

Kétnapos „szerbiai tanulmányútjuk” során – az idézett szövegek alapján – az MCC hallgatói csupán a Vajdasági „Magyar” Szövetség három vezető tisztségviselőjével találkoztak, akik bemutatták nekik a „politizálásukat” és „meséltek” nekik a „szerepvállalásukról”, „a közösségről, múltról és jövőről”. Csak az ő politikai nézeteikkel ismerkedhettek meg, amelyek egybevágnak a Szerb Haladó Párt (SNS) politikájával, annak támogatásában merülnek ki.
Az ilyen szintű fogadás a VMSZ részéről nem meglepetés, hiszen az MCC-t az Orbán „kormány egyik kedvencének” is mondják.[7]
Nem az a gond a látogatás szervezésével, hogy kizárólag csak Véemeszes „politikusok” fogadták a kollégistákat, hanem hogy egyetlen ellenzéki vezetővel, politikussal nem ülhettek le beszélgetni. Ilyen politikust bizonyára még csak nem is láttak. Nem csak magyart, de szerbet sem, ami ugyancsak kifogásolható. Milyen következtetésre juthattak ebből hallgatók? Hogy Szerbiában egyáltalán nincsen ellenzék? Hogy mindenhol magyarok a vezetők? Nem túl nagyon egyoldalúra sikeredett ez a látogatás? Nem indoktrinálásnak nevezik ezt? Milyen véleménnyel, benyomással távozhattak Szerbiából a kollégisták?
Fiatal egyetemistákról lévén szó, lehetőséget kellet volna nyújtani nekik, hogy – Kovács szavaival – a Vémeszes „mesék” mellett más vezetők meglátásaival is megismerkedjenek és maguk vonják le a látogatás alatt halottakból, látottakból, tapasztaltakból a következtetéseket. A magyar közösségtől és a valóságtól régen eltávolodott Véemszes politikusok azonban – a látogatás is ezt mutatja – nagyon ódzkodnak, a hallgatók nehogy rajtuk kívül másokkal is találkozzanak, nehogy véletlenül megfertőzze őket valami másfajta vélemény! Ez lenne a fiatalok képzésének az útja?
A Tartományi Képviselőházi tudósító cikkének A párbeszéd a többnyelvűség intézménye címet adta. Ezek szerint ugyanazon a nyelven nem lehet párbeszédet folytatni, véleményt se cserélni? Az már veszélyes?

BOZÓKI Antal

__________
[1] MCC. https://mcc.hu/
[2] v-ár: A párbeszéd és többnyelvűség intézménye. Magyar Szó, 2022. szeptember 21. 4., és/vagy
https://www.magyarszo.rs/hu/5038/kozelet_belfold/272388/A-p%C3%A1rbesz%C3%A9d-%C3%A9s-t%C3%B6bbnyelv%C5%B1s%C3%A9g-int%C3%A9zm%C3%A9nye-tartom%C3%A1nyi-korm%C3%A1ny-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s.htm, Magyar Szó, 2022. szeptember 21. 9:10

[3] Pásztor István. https://www.facebook.com/pasztorvmsz, 2022. szeptember 20. 14:36

[4] Pásztor Bálint. https://www.facebook.com/drpasztorbalint, 2022. szeptember 19. 13:08

[5] Kovács Elvira. https://www.facebook.com/kovacselviravmsz, 2022. szeptember 20. 16:36

[6] Uo.

[7] A kormány egyik kedvence, a Mathias Corvinus Collegium költözik a volt Bartók Béla Művelődési Központ épületébe. https://szeged.hu/cikk/a-kormany-egyik-kedvence-a-mathias-corvinus-collegium-koltozik-a-volt-bartok-bela-muvelodesi-kozpont-epuletebe, 2021. július 31. 06:25

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése