2022. szeptember 11., vasárnap

Rombolni már tudnak!

Emberi- és nemzeti kisebbségjogi napló (273.)

Szeptember 2.
Kovács és a diplomácia

Lehet, hogy egy kép erről: 2 ember, álló emberek és belső tér 

🇮🇹Olaszország belgrádi nagykövetét, Luca Gorit fogadtam, mint a Képviselőház egyik alelnöke. (Fotó Kovács Elvira: Facebook, 2022. augusztus 31. 20:23.)

Kovács Elvirát (Szentmihály, 1982), a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ/BMC) egyik alelnökét, képviselőjét, frakcióvezető helyettesét a szerb parlamentben, stb., másodszor választották meg a külügyi és az európai integrációs bizottsága elnökének – jelentette be a párt.[1]
– Hálás vagyok azért, hogy ebben a mandátumban is engem ért az a megtiszteltetés, hogy vezethetem a Szerbiai Képviselőház integrációs bizottságát. A Vajdasági Magyar Szövetség arra számít, hogy az EU sokkal méltányosabban fogja értékelni a végrehajtott reformok előrehaladását, felgyorsul és átláthatóbbá válik a csatlakozási folyamat, növekszik a regionális és határon átnyúló együttműködések különböző formáinak támogatása, konkretizálódik az infrastrukturális és gazdasági projektek megvalósításának pénzügyi támogatása – írta Kovács Elvira és aláhúzta: Szerbia tagsága nélkül nem beszélhetünk teljes Európai Unióról.[2]

A Magyar Szó nevű (párt)újságnak Kovács korábban elmondta: „Az alelnök feladata nemcsak a parlamenti ülések vezetésében merül ki, hanem diplomáciai kérdésekkel is foglalkozik”.[3]
– Fontos, hogy amikor külföldi vendéggel találkozunk, vagy beszélgetünk, megmagyarázzuk Szerbia specifikus helyzetét, illetve rámutassunk a kisebbség, az én esetemben a vajdasági magyarság helyzetére is – emelte ki Kovács.[4] Parlamenti alelnökként is több lehetőség adódik arra, hogy azoknak a külföldi politikusoknak a számára, akik barátian közelítenek Szerbia felé, ám nem értik az ország specifikus helyzetét, és az itt élő kisebbség helyzetét, hogy segítsünk annak megértésében – tette hozzá.[5]
Kovács Elvira személyében – a VMSZ és a Szerb Haladó Párt (SNS) fikuszaként – lesz, tehát, aki „a külföldi vendégeknek” (értsd: nemzetközi szervezetek képviselőinek) elmagyarázza „a vajdasági magyarság helyzetét is”. Már ahogyan azt a VMSZ látja! Hogy Vučić és Orbán „aranykorában élünk”! Mit szólnak ehhez a Szentmihályiak?

Szeptember 2-9.
Rombolni már tudnak!

Megkezdték a majdányi romos házak eltakarítását (Fotó: Gergely József felvétele)   

– Az illegális migráció terhét évek óta nyögő észak-bánáti határ menti Majdányon a Törökkanizsáért Egyesület támogatásával lebontják a teljesen lelakott, tönkretett családi házakat. A lepusztult, kirabolt, kifosztott, feltüzelt romos házakat a tulajdonosok nem tudják eladni, sem lebontani. Többe kerülne a bontás, mint amennyiért egy romházat el lehetne adni. Szeptember 8-án az anyaországi forrásból támogatott házrom-eltakarításról a helyszínen, a majdányi Petőfi Sándor utcában nyilatkozott a sajtónak Pásztor István, a tartományi parlament elnöke:
– Onnantól, hogy a migránsok belépnek Szerbia területére, a probléma kezelése kicsúszik az ellenőrzés alól. […] A Törökkanizsáért civil szervezet magyarországi forrásokból (?? – B.A.) biztosította a romházak elbontásához szükséges anyagi eszközöket. Az a szándék, hogy Majdányt és Rábét is megszabadítsuk az elhagyatott, düledező, romos házaktól, amelyek a migránsok búvóhelyéül szolgáltak. Nagy részüket a migránsok tették lakhatatlanná, és elcsúfítják, rontják a települések összképét – fogalmazott Pásztor István, írja a Magyar Szó, a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ/BMC) lapja.[6]

Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségnek (VMDK) szeptember 9-ei közleménye szerint, „a bánsági Majdánon nyolc házat, míg a szelevényi erdőben egy csárdát romboltak le[7] a szabadkai egypárt (vagyis a VMSZ – B.A.) emberei”.[8]
A VMDK „értetlenül szemléli azt a pusztítást, amit a szabadkai egypárt migránsügyben végez”.
– Az helyett, hogy a szerbiai hatalmi felállás részeként kormányzati, parlamenti, tartományi és önkormányzati szinten kihatnának a migránskérdés rendszerbeli rendezésére, ők „megoldásként” a vajdasági magyar falvakban lévő házak ledózerolását viszik végbe, mindezt – saját bevallásuk szerint – anyaországi eszközökből!
Egyidejűleg azon a településen ahol bágerral ledózerolják a családi házakat, nemzetközi segélyszervezetek pénzéből felszerelik télire a volt TSZ elhagyatott csarnokát, kényelmes legyen a szerb – magyar – román hármas határra igyekvő illegális migránsok számára!
Ha nem ezen „dolgoznak”, akkor éppen a „megoldást” abban látják, hogy a határmenti sávban kivágják az erdőt, még akkor is, ha az védett területnek számít, nehogy a migránsok oda is behúzódjanak! – írja a VMDK közleményében.
Az ellenzéki párt „meggyőződése szerint ez téves út és ezek az ’intézkedések’ a romboláson kívül semmi mást nem fognak hozni”. Véleményük szerint „építkezni kellene és nem a mienket rombolni! Nem a házakat kell lebontani, hanem az igazi rombolókat távol tartani otthonainktól!”
A VMDK nyolc azonnali konkrét intézkedést is javasol a 2015 óta tartó állapotok rendezésére. Ezek közül a legfontosabb Szerbia déli határa védelmének megerősítése, nagyobb rendőrségi jelenléttel, vagy a katonai határőrség visszaállításával, és a jelenlegi nyílt befogadó központok átalakítsa zárt befogadó központokká, valamint, hogy „az állam fizessen kártérítést azoknak a polgároknak, akik tulajdonát lelakták vagy megrongálták a migránsok az állami szervek mulasztása miatt, illetve azoknak a termelőknek, akiknek a termését megtizedelték az illegális migránsok”.

Pásztor elismerte, „onnantól, hogy a migránsok belépnek Szerbia területére, a probléma kezelése kicsúszik az ellenőrzés alól”. A szerb hatalom képtelen, vagy nem is akarja rendezni a migránsok okozta problémákat.
A VMDK közleménye is emlékeztet, hogy „az elmúlt években ennek kapcsán már több alkalommal is az illetékes szervekhez fordult, a tartományi parlament elnökéhez is (aki egyben a szabadkai egypárt elnöke is), aki még arra se volt hajlandó, hogy a hatáskörébe tartozó Tartományi Közbiztonsági Tanácsot összehívja és rendszerbélileg kezelje ezt a kérdést”. Nem világos, hogy a VMDK miért idegenkedik kimondani, hogy éppen Pásztor Istvánról van szó?
Rombolni már tudnak, azt is a más pénzéből, de ki fogja megtéríteni a migránsok okozta károkat? Lehetséges-e egyáltalán?

BOZÓKI Antal

__________
[1] Kovács Elvira. https://www.facebook.com/kovacselviravmsz, 2022. szeptember 2. 14:50
vagy A továbbiakban is Kovács Elvira vezeti a parlament európai integrációs bizottságát. https://szmsz.press/2022/09/02/a-tovabbiakban-is-kovacs-elvira-vezeti-a-parlament-europai-integracios-bizottsagat/, 2022. szeptember 2. 16:12
Lásd még mh: Kovács Elvira ismét az eurointegrációs bizottság élén. Magyar Szó, 2022. szeptember 3. 5.

[2] Uo.

[3] mh: Normális hangnemben, becsülettel. Magyar Szó, 2022. augusztus 3. 4, és/vagy https://www.magyarszo.rs/hu/4996/kozelet/269615/Norm%C3%A1lis-hangnemben-becs%C3%BClettel-parlament-Kov%C3%A1cs-Elvira-k%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1gi-k%C3%A9pvisel%C5%91h%C3%A1z.htm

[4] Uo.

[5] Uo.

[6] ger: Lebontják a tönkretett házakat. Magyar Szó, 2022. szeptember 2. 1. és 11., vagy https://www.magyarszo.rs/hu/5021/vajdasag_torokkanizsa/271285/Lebontj%C3%A1k-a-t%C3%B6nkretett-h%C3%A1zakat-Migr%C3%A1nsok-Majd%C3%A1ny.htm, 2022. szeptember 2. 08:30
Lásd még V Borbély Tivadar: Ez legalább (még) nincsen ledózerolva. https://www.facebook.com/groups/2008057006104864/?multi_permalinks=2683061788604379&notif_id=1592726300562406&notif_t=group_highlights, 2022. szeptember 8. 17:47

[7] Lásd A Szelevényi-csárda lerombolása: veszélyes „precedens” c. írásom. https://bozokiantal.blogspot.com/2021/04/a-szelevenyi-csarda-lerombolasa.html, 2021. április 18. 11:26

[8] VMDK Press: Vajdasági magyar falu ledózerolása magyarországi pénzekből.
http://www.vmdk.org.rs/vajdasagi-magyar-falu-ledozerolasa-magyarorszagi-penzekbol/, 2022. szeptember 9.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése