2022. november 11., péntek

Az anyanyelv- és íráshasználati jogok semmibevétele!

Ljubomir Simonović: „Az államot mindenható dilettánsok irányítják”!Nemzeti tanácsi választások lesznek november 13-án.
– A Szerb Köztársaság alkotmánya (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 83/06. szám) 10. szakasza megállapítja, hogy a Szerb Köztársaságban a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód van hivatalos használatban azzal, hogy más nyelvek és írásmódok hivatalos használatát az Alkotmány alapján törvény szabályozza.
Az Alkotmány 79. szakaszának rendelkezése továbbá pontosítja, hogy a nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van nemzeti sajátosságaik megőrzéséhez, amelyen a saját nyelv és írásmód használatához való jog is értendő.
Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/14. szám) 24. szakaszának 1. bekezdése megállapítja, hogy Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód, a magyar, a szlovák, a horvát, a román és a ruszin nyelv és írásmód van hivatalos használatban. A 2. szakasz továbbá előírja, hogy Vajdaság AT szervei hatáskörük keretében intézkedéseket tesznek a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek hivatalos nyelv és íráshasználatának törvénnyel szabályozott következetes megvalósítása érdekében.
A községi, illetve városi statútumok megállapítják az adott község, illetve város, vagy az egyes települések területén hivatalos használatban levő nyelveket és írásmódokat – írja a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság hivatalos internetes oldalán.[1]

A tartomány 45 községe közül, a hivatalos adatok szerint, 16-ban (Alibunar/Alibunár, Apatin, Bački Petrovac/Petrőc, Bačka Palanka/Bácspalánka, Beočin/Belcsény, Inđija/India, Irig/Ürög, Kikinda/Nagykikinda, Opovo/Ópáva, Pančevo/Pancsova, Pećinci/Pecsince, Ruma, Sremski Karlovci/Karlóca, Stara Pazova/Ópazova, Šid/Sid és Žabalj/Zsablya) a magyar nyelv- és írás (már) nincs hivatalos használatban. Ezek közül öt község többségében magyarok lakta helységeiben, az Apatinhoz tartozó Bácskertesen (Kupuszina) és Szilágyin (Svolojevón), az Ingyijához tartozó Maradékon, a Nagykindához tartozó Töröktopolyán (Banatska Topola), Torontáloroszin (Kisorosz, Rusko Selo) és magában a városban, valamint a Pancsovához tartozó Hertelendyfalván (Vojlovica) és Sándoregyházán (Ivanovo) a magyar is hivatalos használatban van,[2] vagy legalábbis használatban kellene, hogy legyen.

A hatályos nyelv- és íráshasználati jogszabályok alapján az értesítőt a nemzeti tanácsi választásokról két nyelven – szerb nyelven és cirill írással és az adott nemzeti közösség nyelvén valamint írásmódjával kellett volna nyomtani.
Amennyiben a jelenlegi Szerb Haladópárti (SNS) haladó hatalom – amelyiknek a Vajdasági „Magyar” Szövetség is (nyolc államtitkár révén!)  tevékeny részese – szép gesztust akart volna gyakorolni a nemzeti közösségek felé, az értesítést akár csak az adott nemzeti közösség nyelvén is készíthették volna. Semmivel nem került volna többe, de kedvezőbb választási légkört teremtett volna. A nemzeti közösségek tagjai érezték volna, hogy a nemzeti tanácsukat választják.
Olyan államban, amelyik tiszteletben tatja a nemzeti közösségeket, a közösségi jogokat, úgy is jártak volna el!

Mit kaptunk ez helyett? Újvidéken például, ahol  a magyar nyelv és írás is egyenrangú hivatalos használatban  van, csupa cirill betűs értesítést küldtek, amelyen csak a szavazópolgár neve van feltüntetve az anyanyelvén!
Ezt nem csak
az anyanyelv használati jogszabályok semmibevételének, de a nemzeti tanácsi választásokon részvevők megalázásnak is lehet nevezni. Jól kifejezi azonban azt, hogyan viszonyul a hatalom a nemzeti kisebbségi polgárokhoz! Hogy néz ki ez a többi községben és nemzeti közösség vonatkozáséban, azt külön lehetne és kellene is elemezni.

Mit tettek Vajdaság AT szervei „a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek hivatalos nyelv és íráshasználatának törvénnyel szabályozott következetes megvalósítása érdekében”? Mit tett a VMSZ? A jogszabályok csak azért vannak, hogy a külföld felé mutogassuk, itthon pedig semmibe vegyük azokat? Miért kapják a fizetést?
Minek van egyáltalán a Köztársasági Választási Bizottság (RIK), ha még az alapvető jogokat sem tartják tiszteletben?
Mit szól ehhez Tomislav Žigmanov, az emberi- és kisebbségjogi, valamint a társadalmi párbeszéd új minisztere?
Értesíteni kellene erről a botrányról nemzetközi szervezeteket is!
Nem alaptanul mondja Ljubomir Simonović költő, drámaíró és akadémikus, hogy „az államot mindenható dilettánsok irányítják”[3]!
Újabb ok ez arra, hogy távol maradjuk a szavazástól!

BOZÓKI Antal

__________
[1] Hivatalos nyelv- és íráshasználat Vajdaság Autonóm Tartományban
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=180

[2] Tabela: Jezici i pisma u službenoj upotrebi u statutima gradova i opština na teritoriji AP Vojvodine [Táblázat: Hivatalos használatban lévő nyelvek és írások a városok és a községek alapszabályaiban]. http://www.puma.vojvodina.gov.rs/mapa.php

[3] Državom upravljaju svemoćni diletanti [Az államot mindenható dilettánsok irányítják]. Danas, 2022. november 10. 1.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése