2022. november 12., szombat

AZ MNT TAGJAINAK 2022. NOVEMBER 13-AI MEGVÁLASZTÁSA TÖRVÉNYTELEN ÉS SEMMIS!

A Magyar Polgári Szövetség közleménye


2022-11-12

A Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) időben felhívta a közvélemény, és az állami szerek figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) választás számos törvénysértés, túlkapások között indult el, sőt folytatódik a mai napig is.
A hangoztatott szerb-magyar nemzeti megbékélés ellenére, a szerb állam a Vajdasági Magyar Szövetség hallgatólagos támogatása mellett újból megalázta az őshonos magyar nemzetet a saját szülőföldjén.

Miről is van szó? 

Tény, hogy a Magyar Nemzeti Tanács tagjainak megválasztására olyan értesítőket kézbesítettek a magyar választópolgárok részére, amelyekbe lényeges adatokat kizárólagosan cirill betűkkel írtak szerb nyelven, sőt Újvidéken a legcinikusabb módon az értesítők teljes terjedelmükben kizárólagosan cirill betűsek. Ezzel súlyosan sértették a szerbiai Hivatalos nyelvhasználatról szóló törvény előírásait, valamint Szerbia Alkotmányát is, és nem kevésbé megalázták a Szerbiához csatolt őslakos magyarságot. Minderre az MPSZ időben figyelmeztette az illetékes szerveket. Legalább most az egyszer, azaz négyévente egyszer megengedhette volna magának a Szerb állam, hogy betartja a fenti törvényt.
A fentiekkel indokolva kijelenhetjük, hogy Szerbia nem jogállam, és hamis állítás, hogy megtörtént a szerb-magyar megbékélés, legalábbis a szerb oldal részéről biztosan nem. Elmarasztaljuk az ún. professzionális politikusokat is, akik fizetést is kapnak azért, hogy védjék a magyar nemzeti érdekeket, de mint azt tapasztaljuk fülüket bezárva, szemüket eltakarva semmit sem tesznek, befogják a szájukat.

A Magyar Polgári Szövetség a törvénytelenségek megszüntetése céljából a Köztársasági Választási Bizottságnál kezdeményezte a 2022. november 13-ai MNT választások eredményének a semmissé nyilvánítását, a törvénysértő magatartás megszüntetését és tiszta, törvényes módon végrehajtott választás kiírását.

A magukat magyarnak valló és tartó polgároknak azt javasoljuk, hogy tartózkodjanak, azaz ne vegyenek részt ezen a törvénytelenségekkel teli MNT választáson. Akik viszont olyan kényszerhelyzetben vannak, hogy kénytelenek akaratuk ellenére szavazni, a szavazófülkén belül adjanak le érvénytelen szavazatot, amit megtehetnek azzal, hogy határozott mozdulattal áthúzzák az egész szavazólapot többször is. Ne támogassuk azokat, akik többszörösen bizonyították, hogy ígéreteik ellenére nem állnak ki a magyar nemzet érdekeiért, sőt elárulnak bennünket, mint ahogyan a VMSZ, Pásztor István is tette, amikor megszavazták november 25-ét „Vajdaság” ünnepnapjának, azt a napot választva, amikor elszakították a Délvidéket Magyarországtól, mintha nem állna rendelkezésre sok más, mindenki számára elfogadható dátum.

A Magyar Polgári Szövetség a fenti törvénysértő magatartásról értesítette a
– Köztársasági Választási bizottságot,
– Tomislav Žigmanovot, az Emberi-, kisebbségjogi és társadalmi párbeszéd miniszterét,
– Szakállas Zsoltot, a Tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkárát,
– Vladimir Bilčiket, az EU belgrádi küldöttsége, az Európai Parlament szerbiai jelentésvetőjét,
– Tobias Flesenkempert, az EBESZ belgrádi missziójának vezetőjét, az EBESZ belgrádi hivatalát.

                                                              Rácz Szabó László, elnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése