2022. november 3., csütörtök

Fókuszban: Pásztor István (4.)

Vegetáló vajdmagyar világ

Verba volant, scripta manent.
A szó elszáll, az írás marad.
Latin közmondás

Az önimádat után, az összes emberi
szenvedély közül a legerősebb és a
legdurvább – a hatalom szeretete.
Visarion Grigorijevič Bjelinski


A Vajdasági Rádió és Televízió (VRTV) magyar szerkesztőségének Fókuszban c. október 20-ai műsorában[1] Pásztor Istvánnak a Vajdasági „Magyar” Szövetség nevű magyar-szerb vegyes párt, a Tartományi Képviselőház elnökének, stb. volt „jelenése”.
A műsorvezető Bágyi Ribár Renáta az adást azzal kérdéssel indította, „hogyan gazdálkodik a politikum a közösséggel” (sicc?), és „milyen a viszony a VMSZ és a Magyar Nemzeti Tanács között”?
Ezek a témák adtak keretet a beszélgetésnek, amelyet aztán Pásztorral „a népszámlásról, a nemzeti tanácsi választásról és egyéb időszerű kérdés(ek)ről” folytatott.

– Mit gondol, mit emelne ki abból, amivel az elmúlt 12 évben az MNT mivel járult hozzá a közösségünk életének a jobbításához? – kérdezte Pásztort a műsorvezető.
– Nem gondolom, hogy 12 évet kell ebben a pillanatban elemezni. De hogy ha 12 évről beszélünk, az, ami az egész 12 éves folyamatra jellemző volt és az, ami az MNT súlyát adja, az a körülmény hogy a törvény alapján, a 2009-ben elfogadott törvény alapján, a Magyar Nemzeti Tanács az a kisebbségi önkormányzatiságnak a törvényi megalapozottsággal, beágyazottsággal (sic!) bíró formája.
A nemzeti tanácsra gyakorlatilag az állam olyan fontos funkciókat vitt át, olyan fontos ügyeknek az intézését bízta rá, amik az identitás megőrzés szempontjából kulcsfontosságúak. Erre a feladatra az elmúlt 12 évben mi felelősségteljesen tekintettünk és az eddigi három nemzeti tanács megpróbált ezeknek a kihívásoknak eleget tenni és én azt gondolom, hogy ezt sikerrel tette. Ezért van az, hogy a magyar nemzeti tanácsnak egy különös elismertsége van az országban és az országhatáron kívül is és példa értékű a magyar nemzeti tanács tevékenysége, teljesítménye az összes nemzeti tanács vonatkozásában.
Ami az elmúlt négy évet illeti, azt gondolom, hogy a nemzeti tanács azt a közösségépítő folyamatot, amit 12 évvel azelőtt elkezdtünk, azt az elmúlt négy évben is sikerrel végezte. Függetlenül attól, hogy hihetetlen nehézségek voltak, elsősorban a járvány miatt, azt követően pedig az egyéb más nehézségek miatt, de azt gondolom, hogy egy nagyon szerteágazó intézményi rendszert építettünk föl. Ez intézményi rendszer jelentős feladatokat látott el, jelentős eredményeket tud fölmutatni és ma erősebb a magyar közösség, a vajdasági magyar közösség, mint négy évvel ezelőtt volt. Függetlenül attól, hogy ki mit mond – áradozott Pásztor.

Az MNT tevékenységnek és „eredményeik” a megítélésében Pásztor véleményétől eltér az Autonómia portál szeptember 22-ei Észverés című élőműsorának adásában résztvevő Tőke János értékelése, aki hármast adna a Magyar Nemzeti Tanács elmúlt négy éves munkájára, mert voltak – elsősorban a fiatalok szempontjából – fontos projektjei, viszont az újságíró szerint az MNT „sodródik az árral, nincsenek célkitűzései”. [2]
A beszélgetés másik részvevője Gyulai Zsolt szerint is, az egytől ötig terjedő skálán, „hármassal értékelhető a tanács utóbbi négyéves tevékenysége, amelynek a középpontjában az oktatás állt”.[3]
Az MNT tevékenységnek – ismereteim szerint – ez volt eddig az egyetlen nyilvános, nem Véemeszes értékelése. Az utóbbi négy éves tevékenységéről szóló jelentést a testület vagy nem készítette el, vagy még nem hozta nyilvánosságra. Pedig el kellene számolnia a közösségnek.
Az MNT működésével kapcsolatban – Pásztor áradozása ellenére – (amit október 28-án megismételt, az élettársa, Lovas Ildikó által „koordinált” Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ, a VM4K kutatási eredményeit ismertető eseményen)[4] – nem csak, hogy sok a felgyülemlett probléma, a homály és a megválaszolatlan kérdés, de botrányoktól sem volt mentes (Népszínház, Magyar Szó, Tanyaszínház, stb.).

A testület négy illetékességi területe közül háromban (oktatás, tájékoztatás, kultúra) még a stratégiai dokumentumot sem készítette el. Az anyanyelv használata területén viszont – a stratégia létezése ellenére – nem foglalkozott a gyakorlatban kialakult problémákkal. Leginkább csak az anyaországból befolyó pénzek elosztásával és Véemeszes párt alapú káderkinevezésekkel és adminisztratív kérdésekkel foglalkozott.
A Véemeszes többség lehetővé tette, hogy meghunyászkodva szolgálja – a vajdasági magyar közösség érdekvédelme helyett – a párt árulásait, a kirekesztéseket, a munkahelyek pártalapú leosztásával a korrupciót, a színvonalzuhanáshoz vezető kontraszelekciót. A kultúra, az oktatás és a civil közéletet leigázását és infantilizálását.
Az ülések TV-közvetítései jól megrendezett, unalmas színi előadásokra hasonlítottak, amelyek leginkább a napirendi pontok elképesztő számáról és Jerasz Anikónak, a Végreható Bizottság elnökének az ezekkel kapcsolatos döntések „előterjesztései” jellemeztek.
A testület VMSZ bólogató janicsárjaiból álló tagjai pedig nagyon meg se szólaltak, csak arra szolgáltak, hogy a Magyar Mozgalom öt ellenzéki képviselőjét az egész mandátum ideje alatt gépiesen leszavazzák!
Hajnal Jenő, az MNT elnöke a nyolc év alatt sem találta fel magát tisztségben. Nem tudott a – közösség érdekében – a Véemesz politikája fölé emelkedni, a testület törvényes illetékességeinek hatályt szerezni. Értékelni kellene azt is, hogy okozott-e és milyen károkat a közösség szellemi életében, elsősorban a tájékoztatás és a kiadói tevékenység területén, valamint a művelődési életben.
Mivel az MNT és az elnöke nem a közösség, hanem a VMSZ elvárásaival összhangban működött, a tevékenységük – Pásztor véleményével ellentétben – nem értékelhető pozitív
jeggyel.[5]
Hamis Pásztornak az állítása is, miszerint „egy nagyon szerteágazó intézményi rendszert épített(ek) föl”. Az intézmények sorra mind léteztek, csak szervilissé tette azokat. Szolgavilágot hozott létre!

A Fókuszban műsorvezetőjének utolsó kérdése arra vonatkozott, mivel tavasszal a VMSZ-ben tisztújítás lesz, hogy Pásztor „tervez-e egy újabb, már sorrendben ötödik (2017. május 5. óta tartó)[6] elnöki mandátumot?”
– Valóban, tavaszra, egészen pontosan április végén, vagy május elején lesz választás a VMSZ-ben. Az ezzel kapcsolatos alternatíváknak az ízlelgetésével, mérlegelésével foglalkozok én magam is, illetve ezt fogjuk végigbeszélni majd, amikor eljön neki az ideje, de ez ebben a pillanatban nem aktuális, mert egyéb más egyéb feladatokkal vagyunk elfoglalva – tért ki az egyenes válasz elöl a párt elnöke.
Pásztor eddigi tevékenysége és hatalomszeretete azonban arra utal, esze agában se nincsen távozni pártja éléről.

A 2021. augusztus 28-án készül interjúban,
„a kérdésre, hogy mikor megy majd nyugdíjba, Pásztor István azt válaszolta, hogy (2021. – B.A.) augusztus 20-án mehetett volna, de nem élt a lehetőséggel, helyette azt kérte, hogy addig maradhasson, amíg a tartományi parlament elnöki mandátuma tart. Ami a VMSZ elnöki pozícióját illeti, ott Pásztor belengette a szűk két év múlva (2023. „április végén, vagy május elején” – B.A.) bekövetkező »nyugdíjba vonulását«, vagyis minden bizonnyal ő már nem, helyette a fia, a VMSZ jelenlegi (egyik – B.A.) alelnöke, Pásztor Bálint jelölteti majd magát VMSZ-elnöknek 2023-ban, amikor majd lejár (az Alapszabály 35. szakasza szerinti[7] – B.A.) négyéves mandátuma.”[8] (Pásztort 2019. május 5-én Doroszlón választották negyedszer a VMSZ elnökének. Ezen a napon jár le a mandátuma.)[9] Pásztor után Pásztor?

Nagy Britanniában az utóbbi alig két hónap alatt három miniszterelnököt cseréltek. Hogy Szerbiában nem az eredmények számítanak, és nem működik a demokrácia, az is jól mutatja, hogy a politikusok élethossziglan is megőrizhetik a tisztségüket.
Az értelmiségiek – akik még itt maradtak – magunkban vagy egymás között elégedetlenkednek, füstölögnek, háborognak ugyan a kialakult helyzet miatt, de nem szólalnak meg, mert már megunták a önkényuralom ellni küzdelmet, a jelen körülmények között „nem látják a változás/változtatás lehetőségét”, „nem találják az ellenszegülés hatásos módszerét”. Mások a „megélhetésüket féltik”. Vannak olyanok is, akik szerint „elsősorban mi vagyunk a hibásak” (hogy eddig jutottunk) és „most már csak a tűrés maradt”...
Ezért lehetséges az is, hogy Pásztor bármit mond is, van annak értelme, vagy éppen semmi, mantraként kezelik azt a médiában., pedig dehogy az.

Aki eddig nem vagy nem elégé ismerte Pásztor István politikai elképzeléseit, állásfoglalásait, az most a Fókuszban c. műsornak köszönve közvetlenül is betekintést nyerhetett ezekbe.
Az elhangzottakról viszont egyetlen írást, kommentárt nem lehet találni. Nem különösebben meglepő ez, mivel a magyar nyelvű médiában már huzamosabb ideje nem, vagy csak elvétve jelennek meg az időszerű politikai és egyéb eseményekkel kapcsolatos kommentárok, vélemények, állásfoglalások. 

Pásztor Pista „örömmel” éli meg, hogy pártjával egyedül maradt a politikai porondon. Nem a saját tehetsége, képességei által, vagy azért mert szerinte a politikai élet többi részvevőjének nem volt kellő „szervezőképessége se a teherbírása”, hanem éppen a magyarországi anyagi és egyéb támogatásoknak köszönve. Annak is, hogy mindenkit eltávolított a pártjából és a közéletből, aki csak egy kicsit is másként gondolkodott, aki „megpróbált szabad, vagy semleges maradni”, és ellehetetlenített minden független szervezetet, mert szerinte ez „a közösség tönkretételét jelentené”. Nem utolsó sorban annak is, hogy az irányítása alatt tartja a Magyar Nemzeti Tanács „alapította” szolgalelkű sajtót.
Kialakult egy undok, elviselhetetlen, megalázó viszonyok között vegetáló vajdmagyar világ. Na, ezért emigrálnak sokan. Mindezt, persze, nem valósulhatott volna meg janicsárok nélkül. 

Teljesen érthető, hogy – az egyenlőtlen és tisztességtelen választási feltételek miatt – csak egyetlen lista fog szerepelni az MNT választáson. Mivel az anyaországi támogatások és szolgalelkű média miatt „lejt a pálya”, más listá(k)nak esélye se lenne a tisztességes megmérettetésre! A rossz emlékű egypártrendszer visszatérést jelenti ez! A választás lehetőségére pedig szükség van, mivel nem élhetünk ismét ilyen körülmények között.
Az egyeduralomra törekvő kétszeres elnöknek eddig ez a legnagyobb politikai veresége! Beláthatatlan következményei lesznek ennek, sajnos, a magyar közösség helyzetének és önkormányzatának alakulását illetően. 

Az helyett, hogy annak „az ízlelgetésével, mérlegelésével” foglalkozna, jelölteti-e magát az ötödik elnöki mandátumra és dinasztia alapítására törekedjen, Pásztornak – az „eredményei” miatt –  már régen távoznia kellett volna a közéletből! A magyar közösség szempontjából sokkal hasznosabb lett volna, ha a politika helyett inkább „favágó tevékenységbe” kezd.
Nem kaptunk ugyan közvetlen választ a műsor elején felvetett kérdésre, „hogyan gazdálkodik a politikum a közösséggel”, de az elhangzottak alapján könnyen megállapítható: A vezető politikusok (nem a „politikum”!) visszaélnek, semmibe veszik, manipulálják és megalázzák a közösséget!

BOZÓKI Antal

__________
[1] Fókuszban – 2022. október 20. https://media.rtv.rs/hu/fokuszban/77820, 30: 44
[2] Hármas osztályzat az MNT négy évére (Észverés #70). https://hu.autonomija.info/harmas-osztalyzat-az-mnt-negy-evere-eszveres-70/, és Hármas osztályzat az MNT négy évére. https://szmsz.press/2022/09/23/harmas-osztalyzat-az-mnt-negy-evere/, 2022. szeptember 23. 18:44
[3] Uo.
[4] L.M.: Párbeszéd, felelősség, feladat. Magyar Szó, 2022. október 29. 13.
[5] Bővebben lásd a „Hármas osztályzat az MNT négy évére”? (1-2) c. írásom. https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2022. október 3. 13:30, és https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14889, 2022. október 3.; http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2022. október 5. 14:07. és
https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14895, 2022. október 5.
[6] Pásztor István (politikus). https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sztor_Istv%C3%A1n_(politikus)
[7] Alapszabály. https://www.vmsz.org.rs/o-nama/dokumentum/alapszabaly
[8] Kabók Erika: Az esetlegességet a stratégiák váltották fel. https://www.magyarszo.rs/hu/4710/kozelet/249320/Az-esetlegess%C3%A9get-a-strat%C3%A9gi%C3%A1k-v%C3%A1ltott%C3%A1k-fel-VMSZ-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-d%C3%ADj-Szent-Istv%C3%A1n-nap.htm, 2021. augusztus 28., 19:17 >> 2021. augusztus 29., 17:15
[9] Újraválasztották Pásztor Istvánt a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének. https://www.vmsz.org.rs/hirek/sajtofigyelo/ujravalasztottak-pasztor-istvant-vajdasagi-magyar-szovetseg-elnokenek, 2019. május 4. 18:38

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése