2022. november 17., csütörtök

A „győztes” Pásztor/Lovas-lista (2.)

Öreg Anna: „Ez így nem is volt sportszerű, nem is emberi, nem is tisztességes a polgárokkal szemben és értelme sincs”

Öreg Anna Szabadkán (Fotó: Tóth Imre)

A szerbiai nemzeti kisebbségek november 13-án nemzeti tanácsi választásokat tartottak.
A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 12 éves történetében a mostani (negyedik) választáson először vett részt csak egy lista, a Pásztor István, a Vajdasági „Magyar” Szövetség elnöke – egyesek szerint[1] a barátnője/vadházastársa Lovas Ildikó – által felállított Magyar Összefogás lista.
A nem végleges, november 14-ei adatok szerint, a szavazóhelyek 96,88 és a magyar választói testület 97,42 százalékos feldolgozottsága alapján – a 116 406 polgár közül 40 382 polgár szavazott, vagyis a részvételi arány 36,69 százalékos volt. A szavazók 98,75 százaléka, illetve 39 876 polgár a Pásztor/Lovas listára szavazott.[2] Másik listára nem is szavazhatott, mivel olyan nem is volt!

Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) elnöke, a magyar nemzeti tanácsi választásokat értékelve – a november 15-ei sajtótájékoztatóján – többek között kiemelte: „A VMDK nem tartja sem legálisnak, sem legitimnek az egypárti nemzeti tanácsot, pártja pedig meg fogja találni a módját, hogy megvédje a vajdasági magyarság érdekeit, mert az MNT a pártot szolgálja, nem a polgárokat”.[3] – Nem veszünk részt a választásokon, de nem akartunk külön bojkottot hirdetni sem – magyarázta Csonka.[4]
Kiemelte, a Köztársasági Választási Bizottság (RIK/KVB) által közzétett november 14-ei eredmények alapján „mintegy negyven ezren (40 382 – B.A.) szavaztak (a választási listán szereplő 116 406 polgárból), közülük 1000–1500-an adtak le érvénytelen szavazatot. Ebből is látszik az emberek csendes tiltakozása a módszerek és az a fajta politika ellen, amit a Magyar Összefogás lista képvisel”.[5]

A VMDK-nak a nemzeti tanácsi választásokkal kapcsolatos – a sajtókonferencián elhangzott – kifogásait az alábbiak szerint lehet összefoglalni:
1. A választások alapköve, a külön választói névjegyzék nincs rendesen vezetve, a névjegyzék megkérdőjelezhető minőségű, hiszen a (népesség- – B.A.) fogyás arra utal, hogy nagy eltérés van a névjegyzék és azok között, akik valóban itt vannak;
2. A nemzeti közösségi választások lefolytatása nem ugyanazon mérce alapján történt, mint más választások alkalmával: A Köztársasági Választási Bizottság szabályzatában úgy rendelkezett, hogy a szavazatszámláló bizottságba olyan embereket lehet delegálni, akik önkormányzatokban, közvállalatokban dolgoznak, miközben azok legnagyobb részt párttagokból állnak. Ugyanakkor, minden lista, amit kihirdettek volna, csak a saját költségén állíthatott volna megfigyelőket. Ez súlyos diszkrimináció, hiszen a választások alkalmával a költségeket az állam állja;
3. A választási folyamat a szokásos forgatókönyv alapján történt: megfélemlítés, munkahelyi zsarolások, SMS-ek küldése a választóknak. A szavazás napján súlyos kampánycsendsértés is volt (a szabadkai kertvárosi plébánián Paskó (Csaba) atya, mint vendégprédikátor, nyíltan kampányolt, arra buzdítva a polgárokat, hogy menjenek és szavazzanak a Magyar Összefogásra;
4. Komoly visszaéléseket feltételez az is, hogy egészen délután két óráig 5-6 százalék volt a részvételi arány, majd három körül megduplázódott, és ezt este nyolcra sikerült feltornázni 35-38 százalékra. Közben a szavazóhelyeken nem lehetett látni mozgást és tömeget sem;
5. A jegyzőkönyvekbe való betekintéskor észrevehető, hogy volt sok borítékban történő szavazás, szavazóhelyenként 10-14. Mivel nem volt második lista, csak a VMSZ és a haladók emberei voltak, azt írtak a jegyzőkönyvbe, amit csak akartak;
6. A Köztársasági Választási Bizottság részeredményeket sem tett közzé még a részvételi arányról sem. Ebből is látszik, hogy az államnak milyen a hozzáállása a kisebbségi választásokhoz.

A Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) az MNT választások napján közleményt adott ki, amelyben rámutatott, hogy „időben felhívta a közvélemény, és az állami szerek figyelmét, a választás számos törvénysértés, túlkapások között indult el és folytatódik”.[6]
– Az MNT tagjainak megválasztására olyan értesítőket kézbesítettek a magyar választópolgárok részére, amelyekbe lényeges adatokat kizárólagosan cirill betűkkel írtak szerb nyelven, sőt Újvidéken, a legcinikusabb módon az értesítők teljes terjedelmükben kizárólagosan cirill betűsek. Ezzel súlyosan sértették a hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló szerbiai törvény előírásait, valamint Szerbia Alkotmányát is, és nem kevésbé megalázták a Szerbiához csatolt őslakos magyarságot.
Minderre az MPSZ időben figyelmeztette az illetékes szerveket. Legalább most az egyszer, azaz négyévente egyszer megengedhette volna magának a Szerb állam, hogy betartja a fenti törvényt.
Az MPSZ a törvénytelenségek megszüntetése céljából a Köztársasági Választási Bizottságnál kezdeményezte „az MNT választások eredményének a semmissé nyilvánítását, a törvénysértő magatartás megszüntetését és tiszta, törvényes módon végrehajtott választás kiírását” – áll Rácz Szabó László, az MPSZ elnöke által aláírt közleményben.[7]
A választások másnapján, november 14-én, az MSZP a Köztársasági Választási Bizottságnál – magyar nyelven – kifogást adott be, miszerint a Magyar Nemzeti Tanács tagjainak megválasztásakor megsértették a hivatalos nyelv- és íráshasználatról törvényt.[8]
Az MSZP a választási törvénysértésekről értesítette Tomislav Žigmanovot, az Emberi-, kisebbségjogi és társadalmi párbeszéd miniszterét, Szakállas Zsoltot, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkárt, Vladimir Bilčiket, az Európai Parlament szerbiai jelentésvetőjét, és Tobias Flesenkempert, az EBESZ belgrádi missziójának vezetőjét.[9]

– Arra a hírre, hogy a Magyar Összefogás, vagyis a Vajdasági Magyar Szövetség a Magyar Nemzeti Tanácsban megszerezte mind a 35 mandátumot a közelmúltban megtartott választáson, és hogy Pásztor István történelmi győzelmet hirdetett, nem marad más hátra, minthogy gratuláljak politikai ellenfeleimnek, amiért történelmi győzelmet arattak a demokrácia felett, amely mostanra már olyan szinten van, hogy sikerült minden hatalmi szinten felszámolni minden lehetséges konkurenciát és akadályt, ami az egy ember, és az ő szatellitjeinek egyeduralmát akadályozta – közölte Öreg Anna parlamenti képviselő, a Szabad Polgárok Mozgalma (Pokret slobodnih građana – PSG) Tartományi Bizottságának elnöke.[10]
Öreg hozzátette, mindannyian szemtanúi vagyunk a demokrácia történelmi leépülésének Szerbiában és Vajdaságban.
– Médiapluralizmus híján, a túl sok manipuláció, a túl sok nepotizmus és a mindenható párturalom mellett a polgárok többsége, aki nem részese ennek a politikai színjátéknak, vagy ellenezi azt, nem tehetett mást, minthogy távol maradt a szavazástól, mivel őket megfosztották a választási lehetőség jogától. Hogy igazából mit gondolnak a választópolgárok erről a nem-választásról, azt legjobban a távolmaradtak száma mutatja, ami 60 százalék feletti.[11]
– Pásztor István úr akkor lehetne igazán büszke, ha ezt a versenyt fair körülmények között futotta volna meg, két ország, Szerbia és Magyarország, és két autokrata, Vučić és Orbán támogatása nélkül, és legalább még egy versenyzővel maga mellett. Mert legyünk őszinték, ez így nem is volt sportszerű, nem is emberi, nem is tisztességes a polgárokkal szemben és értelme sincs – állapította meg Öreg Anna.[12]

A választási eredmények kihirdetése november 17-én esedékes.
Ladóczki Gyula, a Köztársasági Választási Bizottság tagjának november 15-ei nyilatkozata szerint „a magyar nemzeti tanácsi választás vonatkozásában 14 vitás jegyzőkönyv van”, de „akkor még nem tudta, hogy ezek milyen okból kifolyólag, illetve milyen esetleges hibák következtében vitásak”.[13]
Miután a KVB kihirdeti az MNT-választás végeredményét, három napon belül határozatot hoz a mandátumok odaítéléséről a nemzeti tanács tagjainak. Az erről szóló határozat ellen – a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 98. szakasza értelmében – „közigazgatási per indítható, az eredmények megjelentetésétől számított 24 órán belül. A közigazgatási bíróságnak a keresetről, a kereset kézhezvételétől számított 48 órán belül, kell döntenie.”[14]
 
Akármilyen határozatot is hoz a Köztársasági Választási Bizottság, a 2022. évi Magyar Nemzeti Tanácsi választásokat az egypártiság, a tárgyilagos tájékoztatás hiánya, a szavazópolgárok 60 százalékon felüli távolmaradása a szavazásról és nem utolsó sorban számos jogsértés jellemzi.
Egyetlen testület se nem lehet jogszerű, amennyiben nem élvezi a választópolgárok legalább 50 százalék feletti támogatottságát! Az új összetételű MNT ezért nem lesz legitim!

BOZÓKI Antal

___________
[1] Csonka Áron. https://www.facebook.com/csonkaaron, 2022. november 14: 15:20
[2] Tómó Margaréta. Csonka: Ez nem fényes győzelem, hanem kristálytiszta kudarc!
https://szmsz.press/2022/11/15/csonka-ez-nem-fenyes-gyozelem-hanem-kristalytiszta-kudarc/, 2022. november 15. 10:36
[3] Uo.
[4] Csonka Áron: Csendes tiltakozás a választásokon.
https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/csonka-%C3%A1ron-csendes-tiltakoz%C3%A1s-a-v%C3%A1laszt%C3%A1sokon_1391258.html, 2022. november 15. 20.20
[5] Uo.
[6] MPSZ: Törvénytelen és semmis az MNT-választás. https://szmsz.press/2022/11/13/mpsz-torvenytelen-es-semmis-az-mnt-valasztas/, 2022. november 13. 16:05
[7] Uo.
[8] Az MPSZ szerint a nemzeti tanácsok választásakor megsértették a Hivatalos Nyelvhasználatról szóló törvényt.
https://szmsz.press/2022/11/15/az-mpsz-szerint-a-nemzeti-tanacsokmegvalasztasakor-megsertettek-a-hivatalos-nyelvhasznalatrol-szolo-torvenyt/, 2022. november 15, 11:15
[9] Uo.
[10] Öreg Anna: Gratulálok a VMSZ-nek a demokrácia felett aratott történelmi győzelméhez. https://szmsz.press/2022/11/16/oreg-anna-gratulalok-a-vmsz-nek-a-demokracia-felett-aratott-tortenelmi-gyozelmehez/, 2022. november 16. 16:21
[11] Uo.
[12] Uo.
[13] P.E.: Holnap végeredményt hirdetnek. Magyar Szó, 2022. november 16. 4.
[14] TÖRVÉNY A NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAIRÓL. A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009., 20/2014 – AB határozat, 55/2014. és 47/2018. szám. https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése