2022. november 20., vasárnap

A „győztes” Pásztor/Lovas-lista (3.)

A listára fel sem kerülhettek volna!


Forrás: Köztársasági Választási Bizottság

A szerbiai nemzeti kisebbségek november 13-án nemzeti tanácsi választásokat tartottak.
A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 12 éves történetében a mostani (negyedik) választáson a Magyar Nemzeti Tanács 35 képviselői helyéért először indult csak egy, Pásztor István, a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) elnöke – egyesek szerint[1] a barátnője/vadházastársa Lovas Ildikó – által felállított Magyar Összefogás lista.
A november 17-én közzétett végleges adatok szerint, a magyar választói névjegyzéken 116 406-an szerepeltek. Ezek közül összesen 41 480-an járultak az urnák elé, vagyis a részvételi arány 36,69 százalékos volt. A szavazólapok 98,75 százaléka volt érvényes, összesen 520 érvénytelen szavazólapot számoltak össze. A Pásztor/Lovas listára 40 960-an szavaztak.[2] Másik listára nem is lehetett voksolni, mivel olyan nem is volt!

A VMSZ, pontosabban Pásztor/Lovas Magyar Összefogás listáján[3] lévő mind a 35 személy – önhibáján kívül – a Magyar Nemzeti Tanács tagja lett.

Az MNT választásokkal kapcsolatosan nem csak a választási folyamat volt demokráciaellenes, de a szavazás folyamatát és a szavazatszámlást sem ellenőrizte senki. „A Vranje környéki magyarok is a VMSZ-re szavaztak”.[4] „Azt írtak a jegyzőkönyvbe, amit csak akartak.”[5] 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) „nem tartja sem legálisnak, sem legitimnek az egypárti nemzeti tanácsot”.[6]

A Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) arra hívta fel a közvélemény és az állami szervek figyelmét, hogy „a választás számos törvénysértés, túlkapások között” folyt le, és hogy „súlyosan sértették a hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló szerbiai törvény előírásait”. A párt a Köztársasági Választási Bizottságtól követelte „az MNT választások eredményének a semmissé nyilvánítását és tiszta, törvényes módon végrehajtott választás kiírását”.[7]

 

A Pásztor/Lovas lista 35 tagja között 25 VMSZ tag van, vagyis a jelöltek több mint kétharmada (69,44%). Pásztor, tehát, már az induláskor biztosítani akarta magát azoktól, akiknek „nincs pártpolitikai kötődése”. Habár azok sincsenek biztonságban: repülnek az MNT-ből, ha netán valami önálló gondolatot fogalmaznak meg. Lesz-e egyáltalán közöttük valaki, aki valamilyen javaslat ellen mer szavaz?
A jelöltek közül 14, vagyis több mint egyharmada a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra, vagy a Magyar Tanszékre járt (6 osztálytanító, 7 tanár és egy „író”). Mintha mi lennénk a tanítók és a magyar szakosok országa!?
Található itt még két mezőgazdasági szakember és egy-egy gyógytornász, közgazdász, színész, zenész, geográfus, kulturális mediátor, mechatronikai mérnök és rendező is.
A listára egyetlen független értelmiségi, földműves és munkás sem került! Az is lehetséges, hogy nem fogadták el a felkérést.
Kérdés, hogy a jelöltek közül egyáltalán mennyien vannak tisztában az MNT feladataival, ismerik a nemzeti tanácsokról szóló törvényt és a nemzeti kisebbségi jogokra vonatkozó jogszabályokat? Vagy ez nem is szükséges, követelmény? Elég, ha bábként szavazgatnak majd a VMSZ javaslataira?

Az összeállító(k)/káderkiválasztók legfőbb hibája, hogy a listán több olyan személy neve is szerepel, aki eleve nem tesz eleget a nemzeti tanácsokról szóló törvény 7/a cikke követelményeinek.[8] Pontosabban: A listára fel sem kerülhetett volna!
Az idézett törvénycikk (1. és 2. ) bekezdése szerint „a nemzeti tanács elnöke és a végrehajtó bizottságának tagja nem lehetnek politikai párt vezetőségi tagjai, mint amilyenek az elnök, az elnökség, a végrehajtó bizottság, és hasonlók. A nemzeti tanács elnöke és végrehajtó bizottságának tagja nem lehetnek olyan állami, tartományi, illetve helyi-önkormányzati szervnek a megválasztott, vagy kinevezett tagjai, melynek hatáskörébe tartozik a tanácsot érintő kérdésekben a döntéshozatal.”

 

A választási gyakorlat szerint az lista 1. számú jelöltje Fremond Árpád lehet az MNT új elnöke.

Fremond a VMSZ (első) alelnöke,[9] a párt köztársasági parlamenti képviselője,[10] stb.

Első ízben történik meg, hogy az MNT elnöke egyben egy párt alelnöke lesz, amennyiben Pásztor választása rá esik, ami azt is jelenti, hogy a pártvezér nyíltan és teljesen maga alá gyűri a magyar közösség autonómiának legfőbb testületét.

A „politikus” Fremond többek között „arról vált ismertté, hogy hozzá kapcsolódik a délvidéki politika ‘őszödi beszéde’, amikor még az első MNT választások idején arról beszélt, hogy a nemzeti tanácsok választói névjegyzékét törvénytelenül politikai célokra, a délvidéki magyarok listázására használják fel”.[11]

Külön kérdés, hogy Fremondnak egyáltalán milyen képességei vannak, mivel az eddig képviselősége alatt szinte alig szólalt fel a képviselőházban és egyébként sem ismeretes semmilyen közéleti tevékenysége. Tisztában van-e egyáltalán azzal, hogy az MNT elnöki tisztsége milyen felelősséggel jár?

 

Kabók Erika (2.) „erősen VMSZ közeli újságíró”,[12] Magyar Szó korábbi főszerkesztő-helyettese,[13] aki a Pásztor Istvánnal készült alákérdezős (nagy)interjúkról híresült el. Ennek meg is lett az eredménye: 2020-ban megkapta Szabadka város Pro Urbe-díját.[14] A listán a 7. Lovas Ildikót, Pásztor István élettársát (?), többek között, éppen Kabók terjesztette fel Szabadka 2021. évi Pro Urbe díjára.[15]

 

A 3. helyen jelölt Tóth Ramónáról[16] és a sorrendben 4. Lajkó Szilviáról[17] – mint több más jelöltről – vajmi kevesen hallhattak a szűkebb környezetükön kívül. Így – a VMSZ tagságon vagy közeliségen kívül – nem tudni, mivel érdemelték ki a nemzeti tanácsba „előkelő helyen” való jelölést?

 

Az 5. helyen kiemelt Gusztony András,[18] az Újvidéki Rádió kettes csatornájának fő- és felelős szerkesztője. A VMSZ listáján való szereplésével a Rádió végleg elveszítette a pártatlanságát, Gusztony pedig a szakmai hitelességét. Sajnálatos, hogy a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) Körzeti Szervezetének egykori karakán elnöke is behódolt Pásztornak, ahogy a VMDP is.

A Rádió Véemeszesítése Ternovácz István szerkesztőnek az MNT Végrehajtó Bizottsága tájékoztatással megbízott tagjává választásával és dicstelen szereplésével kezdődött az eddigi  tagságban. Pásztor most már a magáénak mondhatja csaknem a teljes magyar nyelvű tájékoztatást – néhány internetes portál kivételével. Gusztony esetében se nincs összhangban az MNT-beli tagság és az újságírói hivatás.

 

A közvélemény előtt csaknem ismeretlen hatodik jelölt, dr. Crnkovity Gábor a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara (MTTK) legfőbb igazgatói szervének, a Tanácsnak az elnöke. Az MNT a korábbi években, minő véletlen, a Tanácsba Pásztor Bálint feleségét, Pásztor István menyét, Krisztinát delegálta kültagként.[19] Ez lenne a kötődés?

 

Lovas Ildikó, a VMSZ Elnökségének a tagja. Az ugyancsak „előkelő” 7. helyen való jelölése a lista kuriózuma. Arra utal ugyanis, hogy a hiperaktív, egyebek mellett a „hasbarúgos” színdarabjáról elhíresült „írónő” visszatér az MNT-be, ahonnan 2015. április 20-án, egyszer már távozni kényszerült.

A 2014. október 26-ai nemzeti tanácsi választásokon Lovas Ildikó – a Magyar Összefogás (VMSZ) listáján – az MNT, majd a testület végrehajtó bizottságának is a tagja lett,[20] de nem sokáig. Az MNT 2015. április 20-ai, hatodik rendes ülésén ugyanis „Hajnal Jenő, az MNT elnöke bejelentette, hogy Lovas Ildikó visszavonhatatlanul lemondott minden tisztségéről”.[21] 

Az előzményekhez tartozik, hogy Lovast 2015. április 17-én, a VMSZ kibővített elnökségi ülésén, „viharos”,[22] „többórás, időnként kínos, könnyektől sem mentes tanácskozásán”,[23] amelyen – a kultúrában és politikában való felelősségét vitatták meg, az ún. első, 2014. decemberi kultúrbotrány, „a szabadkai Népszínház magyar társulata 2014. decemberi ’betörési’ kísérletének idején egy szélsőjobbos káder kinevezésével”[24] – „megfosztották minden funkciójától”.[25] (Más értesülések szerint „a tanácskozás végén Pásztor István pártelnök felszólította Lovas Ildikót, mondjon le, aki a felszólításnak eleget tett”.[26])

Időközben Lovast tették meg a magyar kormány támogatásaiból 2017 végén alapított Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központnak (VM4K) vezetőjének is, amely „a Szekeres László Alapítványon keresztül gyakorlatilag az MNT kezében van. A VM4K azonnal kapott 400 millió forintot a Szabadka központjában lévő műemlék Donát Mór-ház megvásárlására és felújítására. Hogy azóta mennyi jutott a VM4K-nak Magyarországról, nem tudni, mert a pénzek nagy része az MNT-n keresztül érkezik”.[27]

Lovassal kapcsolatban legalább kétszeresen is felvetődik az összeférhetetlenség kérdése, a Pásztor Istvánnal való kapcsolata és VM4K koordinátori tisztsége miatt (is): A konyhaasztalnál fognak Pásztorral dönteni a közösségi ügyekről? Önmaga pénzügykezelését fogja ellenőrizni az MNT-ben?

 

BOZÓKI Antal


__________
[1] Csonka Áron. https://www.facebook.com/csonkaaron, 2022. november 14: 15:20
[2] Републичка изборна комисија. https://www.rik.parlament.gov.rs/
Избори за чланове националних савета – 13. novembar 2022. [Nemzeti tanácsi választások – 2022. november 13]. https://www.youtube.com/watch?v=fHePdMSOypk;
36,69 százalékos volt a részvétel a magyar nemzeti tanácsi választáson.
https://szmsz.press/2022/11/17/3669-szazalekos-volt-a-reszvetel-a-magyar-nemzeti-tanacsi-valasztason/, és P. E.: Teljes feldolgozottság. Magyar Szó, 2022. november 18. 4.
[3] Bővebben lásd a PÁSZTOR-LISTA c. írásom.
http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2022. szeptember 15. 11:50; https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=14833, 2022. szeptember 15.
https://delhir.info/2022/09/17/melyponton-a-magyar-nemzeti-tanacs-es-az-autonomia/, 2022. szeptember 17., és Mélyponton a Magyar Nemzeti Tanács és az autonómia. https://szmsz.press/2022/09/17/melyponton-a-magyar-nemzeti-tanacs-es-az-autonomia/, 2022. szeptember. 17 11:04
[4] A Vranje környéki magyarok is a VMSZ-re szavaztak a hétvégén.
https://delhir.info/2022/11/17/a-vranje-kornyeki-magyarok-is-a-vmsz-re-szavaztak-a-hetvegen/?fbclid=IwAR34QsJW4YcApcZVmX0saOlXu4hiLI1mb1nuOC0c8O1-0VnU18Th5FZb7fg, 2022. november 17., vagy Csonka Árion. https://www.facebook.com/csonkaaron, 2022. november 17. 14:13
[5] Tómó Margaréta. Csonka: Ez nem fényes győzelem, hanem kristálytiszta kudarc!
https://szmsz.press/2022/11/15/csonka-ez-nem-fenyes-gyozelem-hanem-kristalytiszta-kudarc/, 2022. november 15. 10:36
[6] Uo.
[7] Uo.
[8] TÖRVÉNY A NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAIRÓL. A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009., 20/2014 – AB határozat, 55/2014. és 47/2018. szám. https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
[9] Elnökség. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/elnokseg
[10] Képviselők és tisztségviselők. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/kepviselok-es-tisztsegviselok, és A Magyar összefogás jelöltjei. Pesevszky Evelin: Fremond Árpád. Magyar Szó, 2022. november 10. 5.
[11] A délvidéki magyarokat listázó Fremond Árpád váltja Hajnal Jenőt az MNT-ben. https://delhir.info/2022/09/12/a-delvideki-magyarokat-listazo-fremond-arpad-valtja-hajnal-jenot-az-mnt-ben/, 2022. szptember 12.
[12] Tragikomédia: Szabadka új „díszpolgára”: „Tole” Karadžić talpig becsületes üzletember; Lovas Ildikó pedig Pro Urbe-díjas https://delhir.info/2021/06/30/tragikomedia-a-verbeli-kommunista-blasko-gabric-szabadka-diszpolgara-lovas-ildiko-pedig-pro-urbe-dijas/
Képviselők és tisztségviselők. https://www.vmsz.org.rs/rolunk/kepviselok-es-tisztsegviselok, és A Magyar összefogás jelöltjei. Miklós Hajnalka: Kabók Erika. Magyar Szó, 2022. november 8. 5.
[13] Normálissá vált a nem normális? – újságírók a VMSZ-kampányában.
https://szmsz.press/2022/10/27/normalissa-valt-a-nem-normalis-ujsagirok-a-vmsz-kampanyaban/, 2022. október 27. 11:31
[14] Németh Ernő. Kabók Erika: Hiszek a nyomtatott sajtó jövőjében és újra az újságírást választanám. https://www.vajma.info/cikk/valasz/143/Kabok-Erika-Hiszek-a-nyomtatott-sajto-jovojeben-es-ujra-az-ujsagirast-valasztanam.html, 2020. szeptember 7. 14:19
[15] Németh Ernő: Sportvezetőt, tudóst, írót és jótékonysági szervezetet részesít elismerésben Szabadka. https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26710/Sportvezetot-tudost-irot-es-jotekonysagi-szervezetet-reszesit-elismeresben-Szabadka.html, 2021. július 1. 14:22
[16] A Magyar összefogás jelöltjei. Pesevszky Evelin: Tóth Ramóna. Magyar Szó, 2022. november 8. 5.
[17] Miklós Hajnalka: Többen lenni nem mennyiségi, hanem minőségi különbség. Lajkó Szilvia. Magyar Szó, 2022. november 7. 8.
[18] A Magyar összefogás jelöltjei. Virág Árpád: Gusztony András. Magyar Szó, 2022. november 2. 6.
[19] Csonka Áron: A VMSZ zsákmányként tekint a tanítóképzőre.
https://szmsz.press/2019/12/23/csonka-aron-a-vmsz-zsakmanyt-vetett-a-tanitokepzore/, 2019. december 23.
Lásd még. A Magyar összefogás jelöltjei. Virág Árpád: Dr, Crnkovity Gábor. Magyar Szó, 2022. november 4. 6.
[20] 2014-es magyar nemzeti tanácsi választás (Megválasztott képviselők)
https://hu.wikipedia.org/wiki/2014-es_magyar_nemzeti_tan%C3%A1csi_v%C3%A1laszt%C3%A1s
[21] (Szerkesztőségi összefoglaló) Lovas Ildikó távozott az MNT-ből https://www.magyarszo.rs/hu/2681/kozelet/125902/Lovas-Ildik%C3%B3-t%C3%A1vozott-az-MNT-b%C5%91l.htm, 2015. április 20. 21:56 >> 2015. április 20. 22:15
[22] Mi történik a Magyar Nemzeti Tanács háza táján? https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18494/Mi-tortenik-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs-haza-tajan.html, 2015. április 18. 17:16
Lásd még Bódis Gábor: Ahol a párt szakadt https://hu.autonomija.info/bodis-gabor-ahol-a-part-szakadt, 2015. szeptember 14.
[23] Uo.
[24] Uo.
[25] Uo.
[26] Bečejski Mozaik: Miért és kiért van a Magyar Nemzeti Tanács? Tévedések és botrányok sorozata a nemzeti tanácsban és körülötte https://becejski-mozaik.co.rs/specijali/item/2526-miert-es-kiert-van-a-magyar-nemzeti-tanacs, 2015. november 27.
[27] Keller-Alánt Ákos: Exportált orbánizmus 2.: Bevált receptek
https://magyarnarancs.hu/kulpol/bevalt-receptek-126996, 2020. május 6 08:00
Lásd még a Lovas esete Zemannal c. írásom. https://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=13651, 2021. június 9.
Lásd még: A Magyar összefogás jelöltjei. Lukács Melinda: Lovas Ildikó. Magyar Szó, 2022. november 3. 5.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése