2022. november 15., kedd

MPSZ: Kifogás a Magyar Nemzeti Tanács tagjai megválasztásának folyamatára

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Dátum: 2022-11-14

A Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) magyar nemzeti kisebbségi párt 2022. november 14-én a Köztársasági Választási Bizottságnál – magyar nyelven – átnyújtotta a Magyar Nemzeti Tanács tagjainak megválasztásával kapcsolatos észrevételét a Hivatalos Nyelvhasználatról szóló törvény sérelmére. 

Az említett törvény tételesen előírja, hogy a hivatalos szervek kötelesek minden dokumentumukat a hivatalos használatban levő nemzeti kisebbség nyelvén is kiadni, az érintett községekben. Ez az előírás hatványozottan fontos kitétel a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai tagjainak a megválasztása során.

Mikor, ha nem éppen ekkor?

Az MPSZ számos példával bizonyította, hogy a választást megelőző, az elengedhetetlenül fontos adatokat tartalmazó értesítőket a Hivatalos Nyelvhasználatról szóló törvény súlyos megsértésével töltötték ki és kézbesítették. 

A törvénytelenségben egészen odáig ragadtatták magukat, hogy Újvidéken kizárólagosan cirill betűs értesítőket készítettek az ott élő magyarok számára, amíg a Szerbiához csatolt Délvidék egyéb részeiben a szavazóhelyek címeit böngészhették cirill betűkkel a magyarok, mert más írásmóddal nem vetették papírra.

A szavazóhelyek címére vonatkozó információ, különösen jelentős adat, amely hiányában – a törvényt illetően – a magyar polgárt megakadályozták abban, hogy élhessen a szavazati jogával.

Tudatában vagyunk annak, hogy a törvénysértés védelmére fognak kelni egyesek. Számukra közöljük, hogy természetesen, ebben az esetben is feltalálhatja magát az ember, de ez már a törvénysértés kényszere, kategóriája, azaz nemzeti alapon való megkülönböztetés, amelyet tételesen tilt Szerbia Alkotmánya is.

Az is tény, hogy az őslakos magyarság jelentős hányada nem ismeri a cirill írásmódot, sem a szerb nyelvet (részben, vagy egyáltalán, erre törvény sem kötelezi), és nem vitatható az sem, hogy sokakat fel is háborított a választási bizottságok törvénysértő, felületes, nemtörődöm magatartása, ami ugyancsak okozhatja a szavazástól való jogos ellenszenvét, távolmaradást.

Minderről már korábban értesítettük a közvéleményt, felhívtuk a hivatalos szervek figyelmét is a magyarokat megkülönböztető eljárására. Sajnos a hatalom felsőbbrendűen tovább menetelt a törvénytelen úton, amely kényszerhelyzetben kénytelenek voltunk kifogást emelni a Magyar Nemzeti Tanács tagjai megválasztásának folyamatára a Választási Bizottságnál.

Úgy véljük, hogy a Kifogásunkra hozott döntés egyben tükörképe lesz Szerbia hozzáállásának a jogállamiság értékrendjéhez, valamint a Szerbiában élő nemzeti kisebbségekkel szemben tanúsított toleranciának.

Magyar Polgári Szövetség

Hivatalos nyelv- és íráshasználat Vajdaság Autonóm Tartományban
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=180
Tabela: Jezici i pisma u službenoj upotrebi u statutima gradova i opština na teritoriji AP Vojvodine
[Táblázat: Hivatalos használatban lévő nyelvek és írások a városok és a községek alapszabályaiban]. http://www.puma.vojvodina.gov.rs/mapa.php

Kifogásunkról értesítettük:
Tomislav Žigmanovöt, az Emberi-, kisebbségjogi és társadalmi párbeszéd miniszterét
Szerbia Köztársaság kormányát
Szakállas Zsolt Tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkárt
Az EU belgrádi küldöttségét
Vladimir Bilčiket, az Európai Parlament szerbiai jelentésvetőjét
Tobias Flesenkempert, az EBESZ belgrádi missziójának vezetőjét

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése