2011. október 25., kedd

Dačić: Vajdaságban a helyzet stabil


Ivica Dačić belügyminiszter és kormányfő-helyettes a tartományi biztonsági tanács mai, Temerinbe kihelyezett ülésén azt nyilatkozta: Vajdaságban a helyzet stabil.
„Vajdaságban stabil a helyzet, megőriztük a közrendet és a nyugalmat, s csökkent a nemzeti alapú incidensek száma is, 2004 óta idén a legalacsonyabb”, mondta az újságíróknak Dačić belügyminiszter Temerinben.

Ivica Dačić és Egeresi Sándor
(A felvétel egy korábbi találkozón készült.)

Mint Dačić kiemelte, a Vajdaságban tapasztalható bűnözés nem sokban különbözik a Szerbia más részein tapasztalhatótól, bizonyos szegmensei növekednek, mások csökkenő tendenciát mutatnak.
„Jelentős eredményeket értünk el a bűnözés minden formája ellen a tartományban, a belügyi dolgozók pl. több mint 300 kilogramm kábítószert koboztak el, a kuriózum viszont az, hogy csak Vajdaságban bukkantak biztosítási csalásra”, sorolta a miniszter.
A mai ülést megnyitva Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház és a biztonsági tanács elnöke kiemelte, annak, hogy ezt az ülést Temeriben tartják, szimbolikus üzenete van, mégpedig az, hogy Vajdaságban nincs helye a nemzetek közötti gyűlöletnek, az intolerenciának, s hogy a szélsőséges csoportoknak nem fog sikerülni felborítani az itteni emberek békés együttélését. (Tanjug)
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12508/Dacic-Vajdasagban-a-helyzet-stabil.html, 2011. október 25. [17:30]CSÖKKENT A NEMZETI INDÍTTATÁSÚ INCIDENSEK SZÁMA

Az év első kilenc hónapjában Vajdaság területén 108 ilyen jellegű kilengést jegyzett a rendőrség – közölte Temerinben Ivica Dačić belügyminiszter

Vajdaságban az év első kilenc hónapjában szilárdak maradtak a nemzetek és felekezetek közötti viszonyok, és a szeptemberi temerini incidensek nem voltak kihatással ezeknek a viszonyoknak a megromlására – szögezték le kedden a tartományi biztonsági tanács ülésén, amelyet jelképesen Temerinben tartottak meg. Jelen volt Ivica Dačić Szerbia belügyminisztere is, aki beszámolt a biztonsági állapotokról Vajdaságban és a belügyminisztérium munkájáról az idei év január–szeptember közötti időszakában. Az ülés iránt meglehetősen nagy érdeklődést tanúsított a média, mivel a temerini incidensek a városra fordították az írott és az elektronikus sajtó figyelmét.Ivica Dačić, Egeresi Sándor és Gusztony András, Temerin polgármestere (Fotó: Beta)


A belügyminiszter a számadatok áradatát bocsátotta a tanács rendelkezésére. Többek között beszámolt arról, hogy a január–szeptember közötti időszakban a szervezett bűnözést illetően Vajdaságban jelentős szerepet kaptak a kábítószer-kereskedést és csempészetet végző csoportok. A vizsgált időszakban öt csempészbandát, összesen 19 személyt lepleztek le, közülük 18-at őrizetbe vettek. Összesen 558 bűncselekményt jegyeztek a kábítószerekkel kapcsolatosan, amely egyötödét képezi a Szerbiában előforduló ilyenfajta bűneseteknek. A jegyzett cselekmények fele az újvidéki Rendőrségi Igazgatóság területén történt. Összesen 517,4 kiló kábítószert koboztak el, ami valamivel több, mint a Szerbiában összesen elkobzott mennyiség egynegyede. Legtöbb a fiatalok körében népszerű ecstasy tabletta volt, csaknem a Szerbiában lefoglalt teljes mennyiség. Marihuánát Pancsován, Szabadkán és Zomborban foglaltak le nagyobb mennyiségben.
Az emberkereskedelmet illetően belső kereskedelemről beszélhetünk – mondta a belügyminiszter. Összesen 12 feljelentést tettek 16 személy ellen. A sértettek száma 26 (11 kiskorú), csaknem a fele a Szerbiában jegyzettnek. Országos vonatkozásban is a legnagyobb emberkereskedelmet Újvidéken jegyezték. Jellemző a sértettek szexuális tevékenységre és koldulásra való kényszerítése, kényszermunkára fogása és egy esetben előfordult a kikényszerített házasságkötés is.

Illegális határátlépést és embercsempészést illetően 55 bűnügyi feljelentés történt 110 személy ellen. Alaposan a gyanú, hogy több mint 440 személy (Afganisztánból, Pakisztánból, Észak-Afrikából) határon túlra történő csempészésében vettek részt. Becslések szerin az év végéig akár négyezerre is növekedhet azoknak az illegális határátlépőknek a száma, akiket a hazai rendőrség feltartóztat. Jelentős azoknak a száma is (mintegy 2000), akik Szerbiában kérnek menedéket. Elhelyezésük egyre nagyobb gondot jelent az országnak.

Gazdasági bűnözéssel kapcsolatosan két csoportot, (16 személyt) füleltek le. Az egyik csoport rablással, a másik betöréses lopással foglalkozott. Korrupciós bűneset 488 volt, legtöbb a hivatali helyzettel való visszaélés és a megvesztegetés. Összesen 388 személy ellen indult eljárás, legtöbb volt közöttük a vállalati igazgató és felelős személy, rendőrségi, vámügyi, egészségügyi alkalmazott.

Vajdaságban a vizsgált időszakban összesen 20 300 általánosnak mondható bűnesetet jegyeztek, amely a szerbiainak egyharmada. Az ismeretlen személyek részéről elkövetett bűntettek 53 százalékát felderítették. Több mint tízezer gyanúsított ellen tettek feljelentést, 288 személyt őrizetbe vettek, 467 személyt fogva tartottak, igen sok közöttük a visszaeső bűnöző és a kiskorú.

Az elmúlt időszakban csökkent a gyilkosságok száma, az ismeretlen elkövetőket 90 százalékban megtalálták. Két emberrablást is jegyeztek Nagybecskereken és Mitrovicán. Nemi erőszakra 111 alkalommal került sor, valamennyi esetben felfedték az elkövetőket.

Nemzeti és vallási alapon Vajdaságban az év első kilenc hónapjában 108 incidenst jegyeztek: 5 fizikai támadást, 4 névtelen fenyegetést, 17 szóbeli összetűzést, 43 falfirkálást. Emellett megrongáltak 18 egyházi objektumot, hasonló sorsra jutott 17 albán nemzetiségű személy objektuma és több kegyeleti és emlékhely megsértését is feljegyezték, közöttük az újvidéki Petőfi Sándor MMK épületébe történt betörést. Az incidensek száma csökkenő tendenciát mutat. A komolyabb incidensek közé tartozik a Temerinben elkövetett három verekedés, kettő a szerbek és egy a magyarok kárára. Nemzeti jellegű incidens történt még Óbecsén (2), és a hódsági községhez tartozó Deronján. Összesen 54 ilyen jellegű feljelentés történt, 33 esetben ismertek az elkövetők.

A közlekedésbiztonságot illetően 11 százalékkal csökkent a balesetek száma, ám a halálos és a súlyos sérülésekkel járóké növekedett. Összesen 7558 közlekedési baleset történt, 3346 sérüléses, 151 pedig halálos kimenetelű volt.

Egeresi Sándor újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy még mindig vannak olyanok, akik félnek feljelentést tenni a nemzeti alapon történt incidensek előidézői ellen. Nem kell félni, be kell jelenteni, akármilyen nemzeti színezetű esetről is van szó. Nincs kis és nagy incidens. A nemzeti közösségek számára mindegyik életveszélyes. A tartományi és az önkormányzati szervek részéről egyöntetű az állásfoglalás a tekintetben, hogy nem szabad megengedni, hogy a szélsőséges csoportok átvegyék a kezdeményezést és megingassák a Vajdaságban élők közötti jó viszonyokat. Az incidensek tálalását illetően felelősség hárul a médiára, mert megtapasztaltuk, hogy egyes médiumok a történtek egy részét felnagyították, másokat pedig elhallgattak. A médiának nem a feszültség növelésére, hanem annak csökkentésére kellene helyeznie a hangsúlyt, véli a házelnök.

A belügyminiszter kedden este Óbecsét is meglátogatta, ahol Slobodan Jovović, az óbecsei rendőrség parancsnoka, valamint Knézi Péter polgármester fogadta.

– Vajdaságban kevés a rendőr, és sok közösségben kívánatos lenne a kisebbségek nyelvének ismerete is. Ezért kezdett el alkalmazottaink egy része magyarul tanulni. Az utóbbi időkben tapasztalt incidensek ellenére összességében évről évre kevesebb a nemzetek közötti összetűzések száma, és a közvélemény-kutatások eredménye szerint a rendőrség – a katonaság és az egyház mellett – a harmadik legtekintélyesebb állami intézmény lett, ami a lakosság bizalmáról tanúskodik – jelentette ki a belügyminiszter.

Góbor Béla
Magyar Szó, 2011. október 26., 1. és 5. o.

Hozzászólások (31):
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-10-26_Csokkent_a_nemzeti_indittatasu_incidensek_szama.xhtml

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése