2011. október 29., szombat

Nikowitz Oszkár: Nem a szétmosott, elkent identitás vezet a toleráns együttéléshez


A magyar nagykövet és a főkonzul a temerini önkormányzatban tájékozódott

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt önkormányzati képviselőinek a meghívására péntek este Temerinbe látogatott Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete, Varga–Haszonits Zoltán, a nagykövetség tanácsosa és Korsós Tamás, Magyarország szabadkai főkonzulja. Vendéglátóik tájékoztatták őket arról, hogy a szeptemberi incidenseket követően milyen a politikai helyzet és a hangulat Temerinben. Gusztony András polgármester és Csorba Béla, a Magyar Koalíció önkormányzati frakciójának a vezetője felhívta a diplomaták figyelmét arra a veszélyre, hogy a településen esetleg megszűnhet a jelenleg egynyelvű magyar oktatás a Kókai Imre Általános Iskolában. A VMDP vezetői Muškinja Heinrich Anikó tartományi ombudsman kijelentésére hivatkoztak, aki szerint a nemzetiségek közötti békés együttélés szempontjából sokkal kedvezőbb lenne, ha ismét vegyes tannyelvű általános iskolák működnének Temerinben. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt képviselői ezt az elképzelést több szempontból is elfogadhatatlannak tartják. Szerintük ugyanis a Temerinben történt incidenseknek semmi köze sincsen ahhoz, hogy a településen két különálló intézményben tanulnak a magyar és a szerb diákok.
Nikowitz Oszkár magyar nagykövet a magyar iskolához való ragaszkodás vonatkozásában támogatásáról biztosította a temerini és általánosan, a vajdasági magyar törekvéseket. Erről a Vajdaság Mának így nyilatkozott:
- Örülünk a meghívásnak és az alapos tájékoztatásnak. Látogatásunk része annak a kampánynak, hogy mindenhová ellátogatunk, ahol működik magyar oktatás, amit mi a vajdasági magyarság identitástudatának a megőrzése szempontjából az egyik legfontosabb védőbástyának tartunk. Ez Temerinben is így van. Abból indulunk ki, hogy ahol lehet, ott az önálló magyar iskolákat meg kell tartani. A magyar identitás megőrzésére viszont úgy tekintünk, hogy az a békés együttélés záloga. Mi nem abból indulunk ki, hogy a szétmosott, elkent identitások vezetnek a toleráns együttéléshez, hanem pont az ellenkezőjét valljuk. Minden nemzetiséget, illetve minden identitást meg kell erősíteni, mert csak az olyan ember tudja szeretni a másikat, aki biztos talajon áll a saját azonosságtudata vonatkozásában. Biztos vagyok benne: minél erősebb a magyar anyanyelvi és kulturális identitás, annál jobb a nemzetek közötti egymás mellett élés is, mert az ilyen ember bátran mer nyitni más kultúrák irányába is. A történelemből egyébként ismert, hogy a legnagyobb etnikai alapú gazságokat azok a neofiták követték el, akik nem voltak biztosak abban, hogy a közösség elhiszi róluk, hogy ők azok, aminek vallják magukat. A túlbizonyítási kényszerüktől vezettetve követték el a nemzeti előjelű bűneiket.
A találkozó keretében elhangzott tájékoztatójában Korsós Tamás, Magyarország szabadkai főkonzulátusának vezetője elégedetten állapította meg, hogy Vajdaságban jól halad a magyar állampolgárság igénylése, valamint az eskütétel, amit gyakran magas rangú magyar kormányzati tisztségviselők is megtisztelnek jelenlétükkel. Hírportálunknak nyilatkozta elmondta: a konzulátus mindent megtesz annak érdekében, hogy munkatársaik ne csak Szabadkán, hanem csoportos érdeklődés esetén, terepen is elvégezzék a felvilágosító munkát és az állampolgársági kérelmek begyűjtését. Kihelyezett konzuli fogadónapokat szerveznek Vajdaság bármely magyarlakta településén, csak jelezni kell az erre vonatkozó csoportos igényeket.

Ternovácz István
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12523/Nikowitz-Oszkar-Nem-a-szetmosott--elkent-identitas-vezet-a-tolerans-egyutteleshez.html, 2011. október 29. [8:47]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése