2011. október 30., vasárnap

A VMSZ üdvözli, hogy a kormány elfogadta a rehabilitációs törvényjavaslatot


A Vajdasági Magyar Szövetség előremutató lépésnek tartja, hogy a Szerb Kormány október 28-án elfogadta a Rehabilitációs törvény javaslatát.
„A VMSZ számára megváltoztathatalan kiindulópont, hogy a vagyonvisszaszármaztatás folyamatában ne érvényesülhessen a kollektív bűnösség elve. A születendő Rehabilitációs Törvény három feltételnek kell, hogy megfeleljen. Egyrészről biztosítania kell, hogy a második világháború során és után háborús bűnökért felelősségre nem vont személyeket (és leszármazottaikat) semmiféle korlátozás ne sújtsa a vagyonvisszaszármaztatási folyamatban, függetlenül attól, hogy tagjai voltak-e az ún. megszálló erőknek. Másrészről, a kollektív bűnösség elve alapján háborús bűnösöknek nyilvánított vajdasági magyarokat illese meg a törvény erejénél fogva történő rehabilitálás joga. Harmadrészről, a háború során és után hozott, egyéni felelősséget megállapító döntésekkel szemben az érintettek (és leszármazottaik) indíthassanak rehabilitálási eljárást, amely során a bűnösség bizonyítása az államot kell, hogy terhelje
Elvárjuk, hogy a meghozandó törvény szövege a parlamenti eljárás végére se térjen el a VMSZ és az Igazságügyi Minisztérium közötti egyeztetés eredményeként létrejött – a fenti feltételeknek megfelelő – jogszabályszövegtől”, áll a VMSZ szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12526/A-VMSZ-udvozli--hogy-a-kormany-elfogadta-a-rehabilitacios-torvenyjavaslatot.html, 2011. október 29. [17:57]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése